UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Wydział > Wydarzenia > Monografia pracowników Wydziału WF w ramach projektu Interreg

drukuj strone
zapisz jako pdf

Monografia pracowników Wydziału WF w ramach projektu Interreg

12.02.2018 13:13

Pod koniec 2017 roku, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazała się monografia pt. Kompleksowa analiza potencjału rozwoju turystyki wiejskiej na pograniczu polsko słowackim, która jest efektem działań projektu pt. Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość realizowanego w ramach programu „Interreg Polska–Słowacja 2014–2020”, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (oś priorytetowa 3: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie).
Autorami rozdziałów monografii są pracownicy Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Preszowskiego.
Monografia składa się z ośmiu rozdziałów, w których scharakteryzowano obszar objęty projektem, tj. powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski, gorlicki i nowosądecki po stronie polskiej oraz okresy: Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné i Snina po stronie słowackiej. Przedstawione zostały walory przyrodnicze i kulturowe, uwarunkowania historyczne oraz problemy społeczno – gospodarcze obszaru badań. Podsumowanie prezentowanej problematyki obszarów pogranicza Polski i Słowacji stanowi analiza SWOT oraz, przeprowadzona podczas badań terenowych, identyfikacja potrzeb szkoleniowych z zakresu turystyki wiejskiej.
Publikacja ukazała się w trzech językach: polskim, słowackim oraz angielskim. Będzie nieodpłatnie dystrybuowana podczas planowanych szkoleń oraz wśród uczniów szkół średnich i studentów kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Link do filmu promującego projekt Intereg https://www.bezhranic.eu/o-projekcie/?lang=pl

inter-okładka.jpg
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)