UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Wydział > Wydarzenia > Wychowanie fizyczne i sport szkolny w okresie reformy systemu edukacji

drukuj strone
zapisz jako pdf

Wychowanie fizyczne i sport szkolny w okresie reformy systemu edukacji

27.11.2017 14:52

W dniu 24 listopada 2017 roku w Auli im. Profesora Kazimierza Obodyńskiego  Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego z woj. podkarpackiego pt. Wychowanie fizyczne i sport szkolny w okresie reformy systemu edukacji. Organizatorem konferencji był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie reprezentowany przez wiceprezesa Jacka Bigusa. Natomiast opiekę naukowo-metodyczną sprawował Wydział Wychowania Fizycznego reprezentowany przez dr Krzysztofa Warchoła, prof. oświaty oraz dr hab. Emiliana Zadarko, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Wychowania Fizycznego wszystkich uczestników konferencji powitał Prodziekan ds. Dydaktycznych dr Wojciech Bajorek, który życzył ponad 170 osobom merytorycznych i metodycznych efektów spotkania. Kolegium Dziekańskie było też reprezentowane przez Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Wojciecha J. Cynarskiego. W uroczystości otwarcia konferencji wziął także udział prof. Stanisław Zaborniak.
W ramach konferencji wygłoszono pięć referatów. Kwestie uczestnictwa dzieci i młodzieży w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w swoim wystąpieniu poruszył dr hab. prof. nadzw. Rajmund Tomik – prorektor ds. Dydaktyki i Studentów AWF J. Kukuczki w Katowicach, który zaprezentował referat pt. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w lekcjach wychowania fizycznego w świetle doniesień medialnych i badań naukowych. dr Krzysztof Warchoł, prof. ośw. przedstawił zagadnienia programowania i planowania procesu wychowania fizycznego po wprowadzeniu do systemu edukacji ośmioletniej szkoły podstawowej. W referacie pt. Program nauczania wychowania fizycznego w świetle nowej podstawy programowej – przykład autorski omówił główne założenia i strukturę programu. Zagadnienia dotyczące praktycznych sposobów realizacji zajęć z edukacji zdrowotnej przedstawiła mgr Danuta Duliban w wystąpieniu pt. Edukacja zdrowotna w praktyce szkolnego wychowania fizycznego. mgr Piotr Matłosz przedstawił wstępne wyniki cyklicznych badań w doniesieniu przygotowanym wspólnie z dr hab. prof. UR Emilianem Zadarko pt. Wskaźniki budowy ciała dzieci w wieku szkolnym. W ostatnim referacie pt. Program Szkolny Klub Sportowy jako uzupełnienie zajęć wychowania fizycznego w szkole – podsumowanie edycji 2017 i plany na 2018 rok mgr Jacek Bigus omówił dotychczasową realizację Programu SKS na przykładzie woj. podkarpackiego, jak również przedstawił propozycje Ministerstwa Sportu na 2018 rok związane ze szkolną kulturą fizyczną oraz zmiany w programie Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które obowiązują w naszym województwie w bieżącym roku szkolnym. Należy podkreślić, że wszystkie referaty były bardzo merytoryczne i korespondowały z celami konferencji, a także zostały wysoko ocenione przez tak liczną grupę nauczycieli wychowania fizycznego.
Na zakończenie organizatorzy pragną złożyć serdecznie podziękowanie Panu prof. dr hab. Wojciechowi Czarnemu – Dziekanowi Wydziału Wychowania Fizycznego za umożliwienie zorganizowania konferencji i całemu Kolegium Dziekańskiemu za tak przychylną postawę. Słowa szczególnego podziękowania kieruję także do wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego w liczbie ponad 170 osób, które wzięły udział w konferencji i zaszczyciły nasz Wydział swoją obecnością. Mam nadzieję i liczę na cykliczność takich spotkań w kolejnych latach.
Krzysztof Warchoł

2017konf-(1).jpg 2017konf-(2).jpg 2017konf-(3).jpg 2017konf-(4).jpg 2017konf-(5).jpg 2017konf-(6).jpg
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)