UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Wydział > Wydarzenia > Ogólnopolska Konferencja Naukowa „150-lecie Sportu w Polsce”

drukuj strone
zapisz jako pdf

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „150-lecie Sportu w Polsce”

06.04.2017 08:54

W dniach 30 – 31 marca 2017 r. na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem „150-lecie Sportu w Polsce”. Organizatorem przedsięwzięcia był Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych WWF Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Rzeszowski Komitet Olimpijski. 
Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, prezentacja dokonań praktycznych w obszarze szeroko rozumianego sportu oraz dyskusja nad współczesnymi problemami sportu w Polsce. Tematyka szczegółowa oscylowała wokół dziejów sportu w Polsce, w tym ruchu olimpijskiego, dziejów dyscyplin sportowych oraz biografistyki.
Konferencja została pozytywnie przyjęta zarówno przez środowisko naukowe, jak również przez organizacje sportowe oraz środowisko olimpijczyków z Podkarpacia. Honorowy patronat nad konferencją, objął: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. dr hab. Sylwester Czopek, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl oraz Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc. Honorowy patronat, będący również swoistym wyrazem uznania, objęło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie, Rzeszowski Komitet Olimpijski, Podkarpacka Federacja Sportu, Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie oraz Olimpijczycy Podkarpacia (Bogusław Duda, Zdzisław Myrda, Łukasz Nowak, Jan Such, Grzegorz Sudoł, Marek Karbarz).
Wydział Wychowania Fizycznego gościł prelegentów ze znaczących ośrodków naukowych w Polsce, m. in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu, z Uniwersytetu Szczecińskiego, z Politechniki Opolskiej, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i Nowym Sączu. Swoją obecność zaakcentowali również pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego: Wydziału Medycznego, Socjologiczno – Historycznego oraz oczywiście z Wydziału Wychowania Fizycznego. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem również w środowisku studenckim, o czym świadczyły wygłoszone referaty. 
W trakcie plenarnych oraz panelowych dyskusji zostało zaprezentowanych 28 referatów o charakterze poglądowym oraz prezentujących wyniki badań prowadzonych w zakresie dziejów sportu w Polsce, zaś do druku oddano 55 artykułów.
Wymiernym efektem konferencji będzie publikacja prac naukowych w formie recenzowanej monografii naukowej. 
Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji były obchody Jubileuszu 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. Stanisława Zaborniaka. To wydarzenie było okazją do wielu serdeczności i życzeń złożonych na ręce Jubilata. Wśród znamienitych gości byli: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. dr hab. Sylwester Czopek,  Prorektor UR ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Marek Koziorowski, Prorektor UR ds. Studenckich i Kształcenia - prof. dr hab. Wojciech Walat, JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - dr Izabela Zaborowska oraz Kanclerz WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim - mgr inż. Józef Tyburczy wraz z Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Zamiejscowego Wydziału WSBiP w Limanowej – dr. Robertem Krasowskim. Swoją obecność zaakcentowali również Dziekan Wydziału Kultury i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego – dr hab. prof. US Jerzy Eider wraz z Prodziekanem ds. Nauki – dr hab. prof. US Renatą Urban oraz Kolegium Dziekańskie Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego: Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Wojciech Cynarski, Prodziekan ds. Dydaktycznych – dr Wojciech Bajorek oraz Prodziekan ds. Studenckich i Promocji – dr hab. prof. UR Paweł Król. Na uroczysty Jubileusz przybyli również współpracownicy Pana Profesora Stanisława Zaborniaka, doktorzy, doktoranci oraz przyjaciele ze wszystkich środowisk naukowych i sportowych w Polsce.
Drugi dzień Konferencji był okazją do zwiedzenia wystawy z okazji obchodów „150-lecia Sportu w Polsce” zorganizowanej w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego oraz refleksji nad dziejami kultury fizycznej.
Uczestnicy Konferencji wzięli również udział w wycieczce do Muzeum – Zamku w Łańcucie. W programie zwiedzania zostały udostępnione: ekspozycja główna Zamku – wnętrza na parterze i I piętrze, ekspozycja dodatkowa – wnętrza na II piętrze, Oranżeria, Stajnie i Wozownia oraz Storczykarnia. 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „150-lecie Sportu w Polsce” bez wątpienia spełniła swój cel. Stała się bowiem okazją do wymiany poglądów i doświadczeń naukowo-badawczych w różnych aspektach kultury fizycznej.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego dziękuję wszystkim uczestnikom i gościom za udział w Konferencji.
 
Sekretarz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „150-lecie Sportu w Polsce”
dr Iwona Pezdan-Śliż

Autor fotorelacji: Agnieszka Kulka.

2017150ls-(1).JPG 2017150ls-(10).JPG 2017150ls-(11).JPG 2017150ls-(2).JPG 2017150ls-(3).JPG 2017150ls-(4).JPG 2017150ls-(5).JPG 2017150ls-(6).JPG 2017150ls-(7).JPG 2017150ls-(8).JPG
<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   > Results 1 - 10 of 88
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)