UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Wydział > Wydarzenia > Międzynarodowa Konferencja otwierająca projekt „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejs

drukuj strone
zapisz jako pdf

Międzynarodowa Konferencja otwierająca projekt „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość”

11.10.2017 10:48

W dniu 06.10.2017 na Wydziale Wychowania Fizycznego odbyła się Międzynarodowa Konferencja otwierająca projekt „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość” realizowany  w ramach programu INTERREG Polska – Słowacja 2014 - 2020. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej z Preszowa, Uniwersytet w Preszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.
Uczestników konferencji powitał Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Wojciech Czarny oraz prof. dr hab. Marek Koziorowski Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Główne cele i założenie projektu zaprezentowała  mgr Petra Kovářová  - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej – partner wiodący projektu. Informacje o pozostałych partnerach przedstawili Doc. PhDr. Martin Javor z Uniwersytetu Preszowskiego oraz dr Teresa Mitura z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W części pierwszej znalazły się  trzy wystąpienia. Doc dr Nazar Kudła z Instytutu Turystyki i Ekonomiki we Lwowie omówił możliwość kreowania markowych produktów turystyki wiejskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe wybranych destynacji turystycznych pogranicza ukraińskiego. Następnie  Doc. RNDr Radoslav Klamár PhD oraz  Mgr Anton Fogaš, PhD z Uniwersytetu Preszowskiego zaprezentowali problemy związane z rozwojem turystyki w województwie preszowskim. Pierwszą część zakończyło wystąpienie dr Małgorzaty Buczek – Kowalik dotyczące walorów turystycznych i ruchu turystycznego w województwie podkarpackim.
Po przerwie obiadowej rozpoczęła się druga część konferencji obejmująca dyskusję moderowaną z podmiotami działającymi w obszarze turystyki wiejskiej. Motywem przewodnim dyskusji, którą prowadziła dr Patrycja Żegleń, było hasło „ Turystyka wiejska w praktyce”. Wśród panelistów byli przedstawiciele świata nauki  - dr Rafał Kapica (Uniwersytet Rzeszowski) i Doc. PhDr. Martin Javor (Uniwersytet Preszowski) oraz praktycy działający w branży turystycznej – mgr Adelina Antosz – Kuncewicz (Uroczysko Stężnica), mgr Robert Bury (firma AstroDom), Rudolf Košč i Mgr. Michaela Pancuráková (speleologowie), mgr Jakub Ondrej (Skansen Ludowej Architektury w Starej Lubovli). Uczestnicy dyskusji odpowiadali na pytania dotyczące m.in. słabych, mocnych stron oraz szans i zagrożeń związanych z rozwojem turystyki wiejskiej, możliwości edukacji w dziedzinie turystyki wiejskiej na poziomie szkoły średniej i studiów wyższych, problemów związanych z funkcjonowaniem turystyki na obszarach wiejskich i sposobach radzenia sobie z nimi. Dyskusja wzbudziła spore zainteresowanie wśród słuchaczy,  którzy także mieli możliwość wyrażenia swoich opinii na omawiane tematy.
Ostatnia część konferencji obejmowała prezentację kultury ludowej i gastronomii obszarów pogranicza polsko – słowackiego. Goście mieli możliwość degustacji tradycyjnych przysmaków - proziaków, kołaczy, serów kozich i owczych, chlebów oraz wędlin i przetworów (dżemy, marmolady). Degustacji towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych z Polski i Słowacji oraz pokazy rękodzielnicze. 
W konferencji udział wzięło ponad 160 uczestników, wśród których byli przedstawiciele uczelni wyższych, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup Działania i stowarzyszeń turystycznych. Liczną grupę stanowili polscy i słowaccy studenci oraz uczniowie szkół średnich kształcący się na kierunkach związanych z turystyką, hotelarstwem i gastronomią.

2017intereg-(1).JPG 2017intereg-(10).JPG 2017intereg-(11).JPG 2017intereg-(12).JPG 2017intereg-(13).JPG 2017intereg-(14).JPG 2017intereg-(15).JPG 2017intereg-(16).JPG 2017intereg-(2).jpg 2017intereg-(3).JPG
<  1   2   > Results 1 - 10 of 16
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)