UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Instytut > Wydarzenia > Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Turystyka na obszarach transgranicznych”

drukuj strone
zapisz jako pdf

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Turystyka na obszarach transgranicznych”

26.09.2016 17:56

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Turystyka na obszarach transgranicznych” (22-23.09.2016, Rzeszów)
 
W dniach 22-23 września 2016 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Turystyka na obszarach transgranicznych zorganizowana przez Katedrę Nauk Przyrodniczych oraz Katedrę Turystyki i Rekreacji na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli: prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Zych (Uniwersytet Rzeszowski) – przewodniczący, prof. dr Tetiana Bozhuk (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”), prof. dr hab. Wojciech Czarny (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), doc. RNDr. Radoslav Klamár, PhD. (Uniwersytet Preszowski), prof. ndzw. dr hab. inż. Marian Kowalewski (Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa), prof. RNDr. René Matlovič, PhD. (Uniwersytet Preszowski), prof. dr hab. Andrzej Świeca (UMCS Lublin), prof. dr hab. Stanisław Zaborniak (Uniwersytet Rzeszowski). 
Za organizację Konferencji odpowiadał Komitet w składzie: dr Maria Ziaja – przewodnicząca, dr Teresa Mitura, dr Anna Nizioł, dr Rafał Kapica, dr Małgorzata  Buczek-Kowalik, mgr Tomasz Wójcik.
W Konferencji wzięło udział łącznie ponad 60 osób z następujących ośrodków naukowych z Polski oraz zagranicy: Akademia Morska w Gdyni, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie.
Patronat honorowy nad Konferencja objęli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Dawid Lasek, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc, JM Rektor Uniwersytet Rzeszowskiego – prof. dr hab. Sylwester Czopek, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. 
W pierwszym dniu konferencji po uroczystym otwarciu miała miejsce sesja plenarna, którą moderował prof. ndzw. dr hab. inż. Marian Kowalewski (AWF, Warszawa), podczas której zaprezentowano 5 referatów: 
- Strategia transgraniczna jako instrument stymulowania turystyki na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim (prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, UMCS w Lublinie),
- Możliwości rozwoju turystyki transgranicznej w województwie warmińsko-mazurskim (dr hab. inż. Emilia Marks, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
- Walory przyrodnicze i kulturowe szansą rozwoju turystyki na Roztoczu – regionie pogranicza (prof. dr hab. Andrzej Świeca, UMCS w Lublinie),
- Turystyka w Gorganach w dobie II Rzeczypospolitej przed 1939 r. (prof. dr hab. Stanisław Zaborniak, Uniwersytet Rzeszowski),
- Granica – szansa i bariera w turystyce (prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Zych, Uniwersytet Rzeszowski).
Po sesji plenarnej miały miejsce 3 sesje referatowe, podczas których wygłoszono 36 referatów. Sesjom przewodniczyli kolejno: prof. dr hab. Andrzej Świeca (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Andrzej Miszczuk (UMCS Lublin), dr hab. Emilia Marks (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn). Tematyka wystąpień była zróżnicowana i obejmowała istotne aspekty wpływu turystyki transgranicznej na rozwój społeczny i ekonomiczny regionów. Znalazły się również liczne doniesienia dotyczące m.in. wytyczania transgranicznych szlaków turystycznych, zagospodarowania turystycznego, jak również wykorzystania walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych w kreowaniu produktów turystycznych poszczególnych regionów. 
W drugim dniu Konferencji odbyła się wycieczka, której celem było ukazanie wybranych atrakcji turystycznych województwa podkarpackiego. Zwiedzanie obejmowało Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie połączone z prezentacją produkcji i zdobienia szkła. Kolejnym punktem były Rogi, w których odbyła się wizyta w zagrodzie etnograficznej połączona z prezentacją Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” oraz zwiedzanie zabytkowego XVII-wiecznego drewnianego kościoła. Następnie w Iwoniczu Zdroju uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z historią najstarszego uzdrowiska w regionie oraz bazą zabiegową spa i wellness Sanatorium „Górnik”. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie XV-wiecznego drewnianego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Blizne, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Konferencja miała na celu wymianę poglądów, przedstawienie wyników badań w obszarze szeroko rozumianej turystyki oraz stworzenie platformy do dyskusji nad współczesnymi problemami rozwoju turystyki na obszarach transgranicznych.

2016knpkon-(1).jpg 2016knpkon-(2).jpg 2016knpkon-(3).jpg 2016knpkon-(4).jpg 2016knpkon-(5).jpg 2016knpkon-(6).jpg
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl