UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Wydział > Rada Wydziału

drukuj strone
zapisz jako pdf
Rada Wydziału

 

Skład Rady Wydziału Wychowania Fizycznego - Kadencja 2016-2020 (marzec 2017r.)
 
 1. Prof. dr hab. Wojciech Czarny
 2. Prof. dr hab. Jan Draus
 3. Prof. dr hab. Jan Junger
 4. Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
 5. Prof. dr hab. Wojciech Cynarski
 6. Prof. dr hab. prof. UR Anna Grzywacz
 7. Dr hab. prof. UR Andrzej Nowakowski
 8. Dr hab. prof. UR Stanisław Cieszkowski
 9. Dr hab. prof. UR Tadeusz Zych
 10. Dr hab. prof. UR Radoslav Klamar
 11. Dr hab. prof. UR Sławomir Drozd
 12. Dr hab. prof. UR Emilian Zadarko
 13. Ks. dr hab. prof. UR Adam Podolski
 14. Dr hab. prof. UR Paweł Król
 15. Dr Wojciech Bajorek
 16. Dr Robert Czaja
 17. Dr Jaromir Grymanowski
 18. Dr Rafał Kapica
 19. Dr Ewa Wasilewska
 20. Dr Maria Ziaja
 21. Dr Maciej Huzarski
 22. Mgr Maria Stryżyk
 23. Aleksandra Stryczek (student)
 24. Oryszczak Łukasz (student)
 25. Cieśla Aleksandra
 26. Budz Katarzyna (student)
 27. Dudek Daniel (student)
 28. Przywara Dominika (student)
   
Zaproszeni goście z głosem doradczym:
 1. Dr hab. prof. UR Pavel Rużbarsky
 2. Prof. dr hab. Rene Matlović
 3. Dr hab. prof. UR Zbigniew Barabasz
   
* * *
Decyzją Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 15 lutego 2018, ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału WF, w semestrze letnim roku akad. 2017/2018, tj.:
 • 15.03.2018r.;
 • 19.04.2018r.;
 • 24.05.2018r.;
 • 21.06.2018r.; 
* * *

UCHWAŁA NR 09/2015 RADY WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015r.
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Rady Wydziału Wychowania Fizycznego UR
 
Na podstawie §44 ust.3 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego – tekst jednolity z dnia 30 kwietnia 2015 roku - Rada Wydziału WF jednogłośnie (24 za, przy 33 uprawnionych do głosowania) zatwierdziła Regulamin Obrad Rady Wydziału Wychowania Fizycznego.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Regulamin Obrad Rady Wydziału Wychowania Fizycznego  >>> pobierz

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)