UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Wydział > Historia > prof. Zygmunt Wnuk

drukuj strone
zapisz jako pdf

dr hab. Zygmunt Wnuk - wspomnienie, sylwetka, dorobek


 

dr hab. Zygmunt Wnuk urodził się 13 sierpnia 1942 r. w Przedborzu nad Pilicą, w województwie łódzkim. W 1969 r. ukończył biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie następnie rozpoczął pracę naukową. Badania naukowe, które rozpoczął jeszcze podczas studiów, zaowocowały napisaniem pracy doktorskiej pt. Zbiorowiska chwastów segetalnych Pasma Przedborsko-Małogoskiego oraz przyległych terenów, którą obronił w 1974 roku. W 1989 roku na podstawie rozprawy Zbiorowiska segetalne Wyżyny Częstochowskiej na tle zbiorowisk segetalnych Polski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, od 1993 roku zaś profesora nadzwyczajnego. Z Rzeszowem związał się w 1983 roku, gdzie rozpoczął pracę w dawnej Filii Akademii Rolniczej w Krakowie (Zakład Przyrodniczych Podstaw Produkcji Rolniczej), a od 1993 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej (Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego), która od 2001 roku weszła w skład Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2005 r. – Wydział Wychowania Fizycznego). Od początku swojej pracy zawodowej w Instytucie Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, a następnie na Wydziale Wychowania Fizycznego, aż do przejścia na emeryturę, pełnił funkcję kierownika Zakładu Turystyki i Ochrony Przyrody, a następnie Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce. W latach 2005–2007 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Wychowania Fizycznego. Zaangażowanie Profesora w działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną docenione zostało licznymi tytułami i odznaczeniami, w tym: Nagrodą Ministra Edukacji, Nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową LOP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi nagrodami Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Profesor Wnuk był autorem licznych publikacji, w tym 8 monografii, 66 oryginalnych prac naukowych, 46 popularnonaukowych, 68 map sozologicznych oraz ekspertyz dotyczących utworzenia rezerwatów przyrody w województwie łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim. Był również głównym inicjatorem utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Szczególnie bliskie jego zainteresowaniom były powiązania między ochroną przyrody i turystyką. Stąd też był pomysłodawcą i organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych pt. „Ochrona przyrody a turystyka”. Jako wieloletni prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody dbał zarówno o ochronę, jak i promocję środowiska naturalnego regionu. Był inicjatorem utworzenia w Rzeszowie ścieżki przyrodniczej im. prof. Władysław Szafera. Cechowało go wielkie umiłowanie do przyrody, dlatego do końca swojego aktywnego życia popularyzował wiedzę zwłaszcza z tego zakresu.


Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)