UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Instytut > Baza lokalowa > Infrastruktura informatyczna

drukuj strone
zapisz jako pdf

Infrastruktura informatyczna Wydziału Wychowania Fizycznego

1. Infrastruktura informatyczna.

Infrastrukturę informatyczną Wydziału Wychowania Fizycznego stanowią:
• sieć komputerowa ze szerokopasmowym łączem internetowym we wszystkich budynkach Wydziału
• zintegrowany system obsługi dziekanatu CDN EGERIA EDUKACJA
• serwery: THOR (konta mobilne studentów i pracowników) i ODYN (hosting strony internetowej)
• dwie pracownie informatyczne, w tym:
   - laboratorium egzaminacyjne ECDL (18 stanowisk)
   - laboratorium Zastosowań Informatyki w Sporcie Turystyce i Rekreacji (18 stanowisk)
• komputery stacjonarne i przenośne na wyposażeniu Katedr i Zakładów
• wyposażenie komputerowe i multimedialne pracowni i sal dydaktycznych
• informacyjne kioski internetowe w sieci Uniwersytetu Rzeszowskiego

infolab-(3).JPG infolab-(29).JPG infolab-(6).JPG

Wszystkie urządzenia pracujące w sieci informatycznej Wydziału WF posiadają stałe, szybkie łącze internetowe. W ramach infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego studenci mogą korzystać m.in. z usług EGERIA Wirtualny Dziekanat oraz szerokiej gamy usług sieciowych w ramach platformy Microsoft Live@edu zintegrowanej z systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, a także z bezprzewodowego dostępu do Internetu we wszystkich budynkach uniwersyteckich.

infolab-(15).JPGinfolab-(17).JPGObsługę informatyczną Wydziału prowadzą pracownicy Zakładu Metodologii Badań i Statystyki (w tym dwóch pracowników inżynieryjno-technicznych) w zakresie bieżącego funkcjonowania infrastruktury informatycznej i serwisu sprzętu komputerowego.

2. Oprogramowanie podstawowe i specjalistyczne.

Podstawowym oprogramowaniem stanowisk komputerowych są systemy MS Windows 7 Professional oraz pakiety biurowe MS Office Professional Plus 2010. Konfiguracja oprogramowania pozwala na pracę w dwóch wersjach językowych - polskiej oraz angielskiej niezbędnej w realizacji zajęć ze studentami Programu "Europejczyk" oraz Sokrates-Erasmus.

W ramach podpisanych umów studenci Wydziału mają dostęp do jednego z największych, światowych systemów globalnej dystrybucji usług turystycznych - GDS Amadeus a także specjalistycznego oprogramowania do obsługi hotelu i gastronomii - SOHO i SOGA firmy Novitus.  Oprogramowanie to jest wykorzystywane podczas zajęć ze studentami kierunku turystyka i rekreacja, pozwalając im na pracę w pełni funkcjonalnym środowisku, z jakim spotkają się w późniejszej pracy zawodowej. Gry symulacyjne pozwalają na sprawdzenie własnych predyspozycji do pracy w gospodarce turystycznej, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych.
W godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych obie pracownie są do dyspozycji pracowników i studentów Wydziału. 
 
3. Strona internetowa Wydziału.

Strona internetowa Wydziału WF została uruchomiana w 2006 r., z inicjatywy pracowników i w oparciu o ich umiejętności oraz ówczesne możliwości techniczne Wydziału. Stała się ona platformą informacyjną dla studentów i pracowników, szczególnie często odwiedzaną przez studentów studiów niestacjonarnych. W kwietniu 2011 r. dobiegły końca prace nad nową stroną internetową, która ułatwi między innymi bezpośredni kontakt student - wykładowca, będzie również posiadała możliwość łatwiej aplikacji narzędzi platformy e-learningu.

4. Dydaktyka.

Zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów informatycznych dla kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja, realizują pracownicy naukowo-dydaktyczni (5 osób) z wykształceniem kierunkowym, pedagogicznym oraz po certyfikowanych kursach specjalistycznych, firm Microsoft i Amadeus Polska. W procesie kształcenia wykorzystywane jest również, na podstawie podpisanych umów o współpracy,  oprogramowane firm Novitus, Galieo i Euroticket. Dwóch pracowników to egzaminatorzy ECDL (European Computer Driving Licence), a jedna z pracowni informatycznych to certyfikowane laboratorium ECDL.

Przedmioty informatyczne realizowane na Wydziale WF:

Kierunek: Wychowanie Fizyczne
Studia I-stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):
• Technologia informacyjna - zakres treści przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia zawarte w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence), na poziomie podstawowym.
Studia II-stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):
• Informatyka - zakres treści przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia zawarte w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence), na poziomie zaawansowanym (ECDL-A).

Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Studia I-stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):
• Technologia informacyjna - zakres treści przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia zawarte w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence), na poziomie podstawowym.
• Informatyka w obsłudze ruchu turystycznego - zakres treści przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące zastosowań nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego.
• Informatyka w hotelarstwie i gastronomii  (specjalność: hotelarstwo i gastronomia) - zakres treści przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące zastosowań nowoczesnych technik informatycznych w obiektach hotelarskich i gastronomicznych.
Studia II-stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):
• Informatyka w turystyce - zakres treści przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące zastosowań nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych systemów rezerwacji komputerowej oraz internetowych narzędzi wspomagających obsługę ruchu turystycznego.

Studia Podyplomowe i Kursy Instruktorskie
• Technologia informacyjna - treści przedmiotu obejmują ogólne zagadnienia zastosowań technologii informacyjnej w określonym obszarze wiedzy i praktyki
• Informatyka w sporcie  - zakres treści przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące zastosowania technologii informacyjnej w nowoczesnym warsztacie pracy instruktora i trenera sportu.

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl