UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Instytut > Aktualności > Zarządzenie Rektora UR nr 27/20 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora UR nr 27/20 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Dodano: środa, 11 marca 2020
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:
 
Wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. „KORONAWIRUSA Z WUHAN” wśród członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego:
 
§ 1
Zawiesza się wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych
i zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Bezwzględnie zawiesza się przyjazdy gości zagranicznych do Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Odwołuje się wszystkie wydarzenia, konferencje, eventy, etc. wewnętrzne i zewnętrzne organizowane
w Uniwersytecie Rzeszowskim (w tym: DLU, MUR, DUT, UTW) i na jego terenie.
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego - https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
14 dniowa kwarantanna obowiązuje wszystkich, którzy znaleźli się w grupie ryzyka.
W indywidualnych przypadkach decyzje podejmuje Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
§ 2
Odwołuje się zajęcia dydaktyczne na wszystkich prowadzonych formach kształcenia dla studentów
i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uzasadnione wyjątki są możliwe za zgodą Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Sposób i termin odpracowania odwołanych zajęć zostanie ustalony i podany do wiadomości publicznej
w najbliższym możliwym terminie. W określonych przypadkach, w czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia istnieje możliwość realizacji zajęć w formie e-learningu.
 
§ 3
Wstrzymuje się przyjmowanie nowych osób do domów studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
Wszystkie osoby, które mają taką możliwość powinny opuścić domy studenckie na czas obowiązywania niniejszego zarządzenia.
Uniwersytet Rzeszowski dołoży wszelkich starań aby zminimalizować niekorzystne efekty zaistniałej sytuacji.
 
§ 4
Wprowadza się obowiązek maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników.
W komunikacji służbowej należy korzystać z dostępnych rozwiązań teleinformatycznych.
W przypadkach nieuwzględnionych w niniejszym zarządzeniu decyzje podejmuje wyłącznie Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
§ 5
Niniejsze zarządzenie nie wpływa na pracę administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Wszyscy członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu zachorowania na wirusa SARS-CoV-2 odpowiednich służb.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r. od godz. 12:00 i obowiązuje do odwołania.
 
Rektor
prof. dr hab. Sylwester Czopek
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl