UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Instytut > Aktualności > Konkurs na wsparcie rozwoju turystyki w Podkarpackim

Konkurs na wsparcie rozwoju turystyki w Podkarpackim

Dodano: środa, 5 lutego 2020
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2020 roku.
 
Priorytety na 2020 rok zostały określone zgodnie z Programem współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 
Są związane z modernizacja i podnoszeniem atrakcyjności już istniejących atrakcji turystycznych oraz tworzeniem, rozwojem i promocją produktów turystycznych i oferty turystycznej w zakresie turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Szlaku Architektury Drewnianej, szlaku obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, szlaku kulinarnego „Podkarpackie Smaki” i turystyki religijnej, a także turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich oraz działań z zakresu ekoturystyki i enoturystyki.
 
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688), których działalność w sferze turystyki jest jednym z celów lub zadań statutowych.
 
Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2020 roku wynosi 250 000 zł.
 
lub kontakt z Oddziałem turystyki tel. 17 747 64 56 lub 17 747 63 10 adres e-mail: turystyka@podkarpackie.pl
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl