UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Wydawnictwa > Wydawnictwa monograficzne

drukuj strone
zapisz jako pdf
Najważniejsze opracowania monograficzne • Bajorek W. i in. (red.): Szkice z historii i współczesności zarządzania kulturą fizyczną w Polsce, Wyd. UR, 2012, ss. 185.
 • Barabasz Z., Zadarko E. (red): Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Uwarunkowania historyczno-socjologiczne, Zeszyt 43, Tom II, Wyd. PWSZ Krosno, Krosno 2009, ss. 385.
 • Barabasz Z., Zadarko E. (red.): Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą, Wyd. PWSZ Krosno, Krosno 2010, ss. 429.
 • Barabasz Z., Zadarko E. (red.):. Wybrane zagadnienia z teorii sportu. Prace naukowo-dydaktyczne, Zeszyt 42, Wyd. PWSZ Krosno, Krosno 2010, ss. 215.
 • Barabasz Z.: Transformacja kultury fizycznej w uniwersytetach polskich w latach 1989–2006, Rzeszów 2010, ss. 117.
 • Bielec G., Półtorak W., Warchoł K.: Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej, Wyd. Proksenia & Uniwersytet Rzeszowski, Kraków 2011, ss.181.
 • Bielec G.: Lata świetności i upadku polskiej gimnastyki sportowej w PRL (1945–1989), Wyd. UR, 2012, ss. 265.
 • Błażejewski W., Drozd S., Król P.: Podstawy metodologii z elementami statystyki, część 1, RESPRINT (PTNKF Rzeszów), Rzeszów 2009, ss. 208.
 • Bukowiecka D., Bukowiecki I., Kalina R. M.: Metody oceny kompetencji psychomotorycznych policjantów z zakresu działań interwencyjnych, wyd. Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2006, ss. 69.
 • Cieszkowski S., Zaborniak S.: Podstawy lekkiej atletyki, wyd. WSP, Rzeszów 1999, ss. 141.
 • Cynarski W. J. (red): Martial Arts and Combat Sports – Humanistic Outlook. A humanistic library edition „Biblioteka Lykeion”, Volume 9, Wyd. UR, Rzeszów 2009, ss. 172.
 • Cynarski W. J. (red.): Martial arts phenomenon - research and multidisciplinary interpretation. The Lykeion Library edition, vol. 15, Wyd. UR, 2012, ss. 242.
 • Cynarski W. J. (red.): Selected Areas of Intercultural Dialogue in Martial Arts, Wyd. UR Rzeszów, 2011, ss. 172.
 • Cynarski W. J., Bajorek W. (red): Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym, Wyd. UR, Rzeszów 2009, ss. 242.
 • Cynarski W. J., Kosiewicz J., Obodyński K. (red.): Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych, Wyd. UR, 2012, ss. 470.
 • Cynarski W. J., Kosiewicz J., Obodyński K. (red.): Sport in the context of social sciences, Wyd. UR, 2012, ss. 282.
 • Cynarski W. J., Obodyński K., Nizioł A. (red.): Border and transborder tourism for European integration, Wyd Koraw, 2007, ss. 246.
 • Cynarski W. J., Obodyński K., Porro N. (red.): Sport, Bodies, Identities and Organizations: Conceptions and Problems, Wyd. UR& EASS, Rzeszów 2011, ss. 400.
 • Cynarski W. J., Zaborniak S. i in. (red.): Szkice z teorii i historii wychowania fizycznego, sportu i turystyki, Wyd. UR, Rzeszów 2013, ss. 224.
 • Cynarski W. J.., Zaborniak S. i in.: Studia z historii i teorii kultury fizycznej, Wyd. UR, Rzeszów 2008, ss. 517.
 • Cynarski W. J.: Antropologia sztuk walki. Studia i szkice z socjologii i filozofii sztuk walki. (Antropologia drogi wojownika. Studia i szkice z socjologii i filozofii sztuk walki), Biblioteka Lykeion, Tom 16, Wyd. UR, Rzeszów 2012, ss. 284.
 • Cynarski W. J.: Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby ćwiczące, Wyd. UR, Rzeszów 2006, ss. 420.
 • Cynarski W. J.: Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, Wyd. UR, Rzeszów 2008, ss. 220.
 • Cynarski W. J.: Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 253, wyd. II (poszerzone o II rozdziały)
 • Cynarski W. J: Sztuki walki – IDO i Idokan, Wyd. IPA, Rzeszów 2009, ss. 284.
 • Cynarski W., Cieszkowski S. (red): Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej, Wyd. UR, Rzeszów 2009, ss.188.
 • Czarnota B.: Ocena stopnia i kierunku odchyleń reakcji fenotypowych organizmu dziecka na obciążenie pływackim treningiem sportowym, Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 168.
 • Czarny W., Brożyna M., Godek Ł., Herbert J., Śliż M, Śmiały A.: Theoretical and methodological principles of selected summer forms of active tourism, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, ss. 250.
 • Czarny W., Nowosad-Sergeant E., Drozd S., Czarnota B., Czaja R., Ostrowski P.: Dziecko rzeszowskie, Wyd. UR, Rzeszów 2008, ss. 174.
 • Czarny W.: Badania zmienności budowy somatycznej i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej w Polsce, Wyd. UR, 2007, ss. 160.
 • Dencikowska A.: Piłka ręczna, wyd. III zmienione, Wyd. UR, 2012, ss. 192.
 • Drozd S. i in. (red.): Z tradycji prawa w Polsce, Uwarunkowania prawa w Polsce, Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 234.
 • Drozd S.: Analiza trafności i rzetelności wybranych testów do oceny sprawności motorycznej z uwzględnieniem budowy somatycznej młodzieży w wieku 16-24 lat, Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 84.
 • Ďuriček M., Gallo P. (red.): Trendy pohybovej rereácie a súčasný životný štýl, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2007.
 • Ďuriček M., Obodyński K.: Syntetyczne podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. UR, Rzeszów 2006, ss. 180.
 • Ďuriček M.: Vademecum turizmu a rekreacie (Vademecum turystyki i rekreacji), 2007, ss. 191. Eichberg H., Kosiewicz J., Obodyński K. (red.): Sport for all. As a Form of Education, Wyd. UR, 2007.
 • Fus D., Czarny W., Czaja R.: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii dla studentów kierunku wychowania fizycznego, wyd. WSSP w Lublinie, 2015.
 • Grzywacz R., Żegleń P.: Principles of Tourism and Recreation, Wyd. UR, 2014, ss. 106.
 • Grzywacz R.: Miejsce kultury fizycznej w wychowaniu młodego pokolenia w świetle opinii księży, Wyd. Fosze, Rzeszów 2011, ss.217.
 • Harasymowicz J., Kalina R. M.: Godziwa samoobrona – teoretyczne i metodyczne podstawy treningu, Wyd. Novum, Płock 2006, ss. 210.
 • Harasymowicz J., Kalina R. M.: Honourable self-defence – the theoretical and methodological basis of training, Wyd. Novum, Płock 2006, ss. 210.
 • Iskra J., Cieszkowski S., Drozd S., Sądecki E., Zaborniak S.: Bieg na 400 m przez płotki, Wyd. WSP, Rzeszów 1999, ss. 306.
 • Junger J. (red.): Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis, Presoviensis Fakulta sportu PU v Presove, 2012, ss. 266.
 • Jurek T., Obodyński K., Zaborniak S. (red): Z dziejów turystyki i sportu w Polsce, Wyd. UR, Rzeszów 2009, ss. 475.
 • Jurek T., Obodyński K., Zaborniak S.: Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej, Wyd. UR, PTNKF, Rzeszów 2007, ss. 479.
 • Jurek T., Zaborniak S.: Lekkoatletyka w Wielkopolsce w latach 1884–1939, Gorzów Wlkp. 2012, ss.203.
 • Kalina M. R., Łapiński P., Poklek R., Jędrzejak K. (red): Ustawiczna edukacja obronna dla bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, Wyd. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Kalisz 2009, ss. 260.
 • Kołodziej R., Aftaruk K.: Zarys historii narciarstwa i snowboardingu, Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 133.
 • Kołodziej R.: 90 lat na śniegu. Historia Polskiego związku Narciarskiego 1919–2009, Wyd. PZN Kraków, Kraków 2009, ss. 163.
 • Kołodziej R.: Narciarstwo w Polsce Ludowej 1945-1989, Wyd. UR, 2012, ss. 230.
 • Kołodziej R.: Polski Związek Narciarski 1919–1939, Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 190.
 • Kołodziejowie M. i J., Michno M, Polak E.: Lekcje wychowania fizycznego w gimnazjum – poradnik metodyczny, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2005, ss. 334.
 • Kosiewicz J., Obodyński K. (red.): Social sciences of sport. Assumption and Perspective, Neiko Print &Publishing, 2013, ss.303
 • Kosiewicz J., Obodyński K. (red.): Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, Wyd UR, 2006.
 • Kosiorowski A., Zaborniak S.: Podkarpacie na olimpijskim szlaku, wyd. WSP, Rzeszów 2002, ss. 73.
 • Kowal A., Zaborniak S.: Piłka siatkowa – metodyka nauczania techniki, Wyd. Helvetica, 2005, ss. 215.
 • Król P. (red.): Studia i szkice w zakresie polskiej i zagranicznej teorii oraz historii kultury fizycznej, Wyd. UR, 2012, s. 659.
 • Król P.: Społeczny zasięg kultury fizycznej na ziemi tarnobrzeskiej (1975-1998), Wyd. PTNKF, Rzeszów 2011, ss. 347.
 • Lukievic Ul. P., Lapcionak A., Losieva I., Mażejka M., Piech K., Trafimowa T., Cynarski W. J. (red.): Zabavy i hulni u kultury prawiadziennia volnaha casu dziaciej i padletkau: zb.navuk.
 • prac, Bresc.dziarz.un-t imia A.S. Puskina, Kaf. Kulturalogii, Bresc.harvykankam, Addziel pa fiz. kultury, sportu i turyzmie, Brest (Białoruś), Vyd-va BrDU, 2007.
 • Łopatkiewicz P., Łopatkiewicz T.: Inwentarz zabytków powiatu limanowskiego, Wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2009, ss. 354.
 • Łopatkiewicz P., Łopatkiewicz T.: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu limanowskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz
 • Łopatkiewiczowie, Wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2008, ss. 360.
 • Łopatkiewicz P., Łopatkiewicz T.: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. Z rękopisów Autora wydali i własnym komentarzem opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie,
 • t. 1, t. 2, wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, 2007, łącznie ss. 810.
 • Łopatkiewicz P., Łopatkiewicz T.: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz
 • Łopatkiewiczowie, Wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2005, ss. 422.
 • Łopatkiewicz P.: Drewniany kościół w Haczowie. Pomnik Światowego Dziedzictwa Kultury, Wyd. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 148.
 • Łopatkiewicz P.: Malarstwo w Krośnie w pierwszej połowie XVI wieku, wyd. Muzeum Rzemiosła w Krośnie, 2007, ss. 332.
 • Meus K., Nowakowski A.: Jaroszowice. Historia-Parafia-Szkoła. W 700. rocznicę Jaroszowic (1312–2012), RS Druk Drukarnia Wydawnictwo, 2013, ss. 200.
 • Mirkiewicz A.: Zarys dziejów sokolstwa słowiańskiego, Wyd. Sowa, 2014, ss. 212.
 • Momola I.: Rozwój somatyczny, postawa ciała i zdolności motoryczne dziewcząt upośledzonych umysłowo, Wyd. UR, 2007, ss. 124.
 • Mytskan B., Obodyński K., Malaniuk T. (red.): Iʙaнo–фpaнkiвщиakpaй тypэмy. The Iwano-Frankivsk Region Welcomes Tourists, Manusctript - Lviv Lwów, 2009, ss. 205.
 • Nowosad-Sergeant E., Czarny W., Zaborniak S., Niewczas M.: Dziecko Ostrowieckie, wyd. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski 2010, ss. 167.
 • Obodyński K., Barabasz Z. (red): Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Stan i perspektywa zmian, Tom 1, Wyd. UR, Rzeszów 2009, ss. 120.
 • Obodyński K., Cynarski W. J. (red.): International Dialogue – Global, European, National and Multicultural Dimensions of Tourism, Wyd. Koraw, Rzeszów 2005, ss. 256.
 • Obodyński K., Cynarski W. J. (red.): Regional Tourism versus European Integration and Globalization, Wyd. UR, Rzeszów 2005, ss. 168.
 • Obodyński K., Ďuriček M., Nizioł A. (red): Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, Wyd. Koraw, Rzeszów 2009, ss. 182.
 • Obodyński K., Kosiewicz J., Cynarski W. J. (red.): Tourism in Borderlands – Multiaspect Study of Development, wyd. PTNKF, Rzeszów 2007, ss. 202.
 • Obodyński K., Król P., Bajorek W. (red.): Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej, Wyd. UR, Rzeszów 2012, ss. 801.
 • Obodyński K., Zaborniak S. (red.): Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na Podkarpaciu (1867–2007), Wyd. UR, Rzeszów 2007, ss 349.
 • Obodyński K., Zaborniak S., Zych T. (red.): Człowiek – natura – kultura. Studia i szkice z nauk o przyrodzie i człowieku, Rzeszów 2013, ss. 299.
 • Ostrowski P.: Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004-2005, Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 144.
 • Pańczyk W., Warchoł K. (red.): Nowe - bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania), Wyd. UR, Rzeszów 2011, ss. 224.
 • Pańczyk W., Warchoł K.: W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego, Wyd. UR, Rzeszów 2006, ss. 392.
 • Pańczyk W., Warchoł K.: W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego, wyd. II uzupełnione, Wyd. UR, Rzeszów 2008.
 • Pańczyk W.: Wychowanie fizyczne dla zdrowia. Aktywność fizyczna w plenerze wobec zdrowotnych potrzeb człowieka cywilizacji konsumpcyjnej, Wyd. UR, 2012, ss. 212.
 • Pezdan-Śliż I. (red.): Kultura fizyczna w rehabilitacji życiowej osób niepełnosprawnych, Wyd. Sowa, 2014, ss.170.
 • Piórecki J. (red.): Arboretum Bolestraszyce, wyd. Arboretum i Zakł. Fizjogr., Bolestraszyce 2005.
 • Piórecki J., Zarzycki K., Piórecki N.: Arboretum Bolestraszyce, RS DRUK Drukarnia Wydawnicza, 2012 ss.184 (publikacja wydana w j. angielskim).
 • Piórecki J., Zarzycki K.: Arboretrum Bolestraszyce, RS Druk, Rzeszów 2010, ss. 168.
 • Piórecki J.: Medyckie ogrody Pawlikowskich, RS Druk, Rzeszów 2010, ss. 100.
 • Piórecki J.: Ogrody i parki dworskie Województwa Podkarpackiego, Wyd. Koraw, Rzeszów 2008, ss. 228.
 • Podolski A., Nabywaniec S. (red.): Pastoralne aspekty działalności kościołów lokalnych na ziemiach polskich od Vaticanum I do Vaticanum II, Wyd. UR, 2012, ss. 351.
 • Podolski A.: Duchowy wymiar cierpienia sportowców wyczynowych, Wyd. UR, 2012, ss. 215.
 • Polak E.:. Polsko-angielski słownik pojęć i terminów gimnastycznych. Rzeszów: Wyd. UR, 2007, ss. 130.
 • Pop T., Obodyński K. (red.): Fascynacje rehabilitacją, Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 559.
 • Półtorak W.: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania, Wyd. UR, 2007, ss. 142.
 • Przydział M., Drozd S. (red.): Aktywność ruchowa rozwojową formą życiową osób niepełnosprawnych, Wyd. Sowa, 2014, ss.170.
 • Rut J., Nizioł A. (red): Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych, Wyd. Koraw, Rzeszów 2009, ss. 224.
 • Rut J., Rut P. (red): Aktywność turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, Wyd. Koraw, Rzeszów 2009, ss. 266.
 • Rut J., Rut P.: Waloryzacja potencjału turystycznego inspiracją dla turystyki kulturowej w województwie podkarpackim, Wyd. Koraw, Rzeszów 2010, ss. 360.
 • Rut P.: Potencjał turystyczny województwa podkarpackiego inspiracją dla turystyki kulturowej, Wyd. Koraw, 2012, ss. 356.
 • Sawicki B., Nizioł A., Obodyński M. (red.): Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 454.
 • Seredyński A., Badania zmienności cech budowy somatycznej i sprawności motorycznej żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i studentów wychowania fizycznego, Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 156.
 • Seredyński A.: Akrobatyka sportowa. Charakterystyka dyscypliny, zbiór przepisów, zasad sędziowania, podział ćwiczeń akrobatycznych, Wyd. UR, Rzeszów 2008, ss. 120.
 • Sraus J., Terlecki R.: Historia wychowania. Wiek XIX i XX, Wyd. WAM, Ignatianom, Kraków 2005, ss. 333.
 • Szajna G.: Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945-1989, Rzeszów 2011, ss. 444.
 • Szczudło M., Czarny W.: Ocena składu ciała, wydolności oraz stylu życia młodzieży uniwersyteckiej wybierającej różny charakter aktywności sportowo-rekreacyjnej, Wyd. UR, 2015, ss. 110.
 • Szczudło M., Czarny W.: Zmienność budowy somatycznej, wydolności fizycznej oraz samooceny młodzieży Uniwersytetu Rzeszowskiego, Iwano-Frankiwsk 2014, ss. 136.
 • Tabaczek-Bejster I.: Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1962–1989, wyd. Zarząd Główny WOPR, Warszawa 2012, ss. 271.
 • Tabaczek-Bejster I.: Organizacje zajmujące się ratownictwem wodnym na ziemiach polskich (do 1969 r.), Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 180.
 • Tabaczek-Bejster I.: Ratownictwo wodne – wybrane zagadnienia. Wyd. UR, Rzeszów 2012, ss. 140.
 • Urbaniak A., Brożyna M., Godek Ł. (red.): Przez świat. Informacje turystyczne z całego świata, Tom XVIII, Wyd. UR, 2014, ss. 330.
 • Urbanik A., Brożyna M., Godek Ł. (red.): Przez świat. Informacje turystyczne z całego świata, Tom XVII, Wyd. UR, 2013, ss. 371.
 • Warchoł K. (red.): Wychowanie fizyczne w szkole w okresie reformy programowej systemu edukacji, Wyd. PWSZ Krosno, Krosno 2011, ss. 557.
 • Warchoł K., Cynarski W. J.: Wybrane problemy współczesnej teorii i metodyki wychowania fizycznego, Wyd. PWSZ w Krośnie, Krosno 2011, ss. 288
 • Warchoł K., Wojtyczek Ł. (red): Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania wychowania fizycznego w szkole, Zeszyt 38, Wyd. PWSZ Krosno, Krosno 2009, ss. 375.
 • Warchoł K., Wojtyczek Ł. (red.): Miejsce i rola wychowania fizycznego w szkole po reformie systemu edukacji. Prace naukowo-dydaktyczne, Wyd. PWSZ w Krośnie, 2007.
 • Warchoł K.: Autorski program nauczania wychowania fizycznego. Postawa. Aktywność. Wiedza. Umiejętności. Sprawność, Dla I, II, III i IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania, Wyd. Oświatowe FOSZE, 2013, ss. 223.
 • Warchoł K.: Planowanie zajęć wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i programu Mały Mistrz, Wyd. Oświatowe Fosze, 2014, ss. 123.
 • Warchoł K.: Wybrane zagadnienia z pedeutologii wychowania fizycznego, Wyd. Grafmar, Krosno 2010, ss. 88.
 • Wnuk Z. (red.): Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, wyd. II rozrzeszone, Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 428.
 • Wnuk Z. (red.): Przedborski Park Krajobrazowy, Wyd. UR, 2008, ss. 245.
 • Wnuk Z., Ziaja M. (red): Turystyka w parkach krajobrazowych, Wyd. UR, Rzeszów 2009, ss. 279.
 • Wnuk Z., Ziaja M. (red.): Turystyka w obszarach Natura 2000, Wyd. UR, 2007, ss. 318.
 • Wnuk Z.: Energetyka odnawialna, wyd. Larus, Rzeszów 2010.
 • Wolicki M., Wolny B., Pańczyk W. (red): Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka, KUL, Stalowa Wola 2009, ss. 217.
 • Woltmann B., Zaborniak S. (red.): Jan Mulak życie dla kultury fizycznej, wyd. PTNKF, 2005.
 • Woltmann B., Zaborniak S. (red.): Jan Mulak życie dla sportu, Wyd. UR, Rzeszów 2006, ss. 320.
 • Zaborniak S. i in. (red.): Szkice z dziejów kultury fizycznej, uwarunkowania historyczne, prawne i regionalne, wyd. UR, Rzeszów 2004, ss. 173.
 • Zaborniak S. (red): Z tradycji lekkoatletyki w Polsce (1919–2009) In Memoriam Braci Freyerów – Alfreda (1901–1927) i Bronisława (1906–1944), Wyd. Sztafeta, Tarnobrzeg 2009, ss. 198.
 • Zaborniak S. (red.): Studia i szkice z dziejów turystyki na Podkarpaciu, Wyd. PWSZ w Krośnie, 2006, ss. 196.
 • Zaborniak S. (red.): Studia i szkice z dziejów sportu na Podkarpaciu, Wyd. PWSZ w Krośnie, 2007, ss. 127.
 • Zaborniak S. (red.): Z dziejów kultury fizycznej w gminie Głogów Małopolski (1978–2005), wyd. Urząd Gminy Głogów Młp., 2007, ss. 138.
 • Zaborniak S. (red.): Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, wyd. UR, 2005, ss. 480.
 • Zaborniak S. (red.): Z tradycji turystyki i sportu na Podkarpaciu. Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Wyd. PWSZ w Krośnie, 2005, ss. 120.
 • Zaborniak S. i in. (red): Szkice z dziejów turystyki w Polsce. Studia i szkice z kultury fizycznej, nr 3, Wyd. UR, 2005, ss. 102.
 • Zaborniak S. i in. (red.): Akademicka kultura fizyczna wczoraj i dziś, wyd. UR, Rzeszów 2004, ss. 145.
 • Zaborniak S. i in. (red.): Miscelinea z dziejów kultury fizycznej, wyd. UR Rzeszów 2003, ss. 96.
 • Zaborniak S. i in.: Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych z komentarzem, Wyd. Grafikon, Rzeszów 2006, ss. 111.
 • Zaborniak S., Iskra J.: Lekkoatletyka na Śląsku w latach 1816–1939, Oficyna Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2014, ss. 349.
 • Zaborniak S., Kowal A.: Piłka siatkowa w szkole, Wyd. UR, Rzeszów 2006, ss. 226.
 • Zaborniak S., Król P. (red.): Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006), Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 223.
 • Zaborniak S., Król P. (red.): Z tradycji wychowania fizycznego i sportu w czasach zaborów i II RP (1883 –1939), Wyd. UR, 2008, ss. 174.
 • Zaborniak S., Król P.: Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887–2007), Wyd. UR, Rzeszów 2008, ss. 184.
 • Zaborniak S., Obodyński K., Tittinger K., Tittinger M.: Metodyka nauczania ćwiczeń lekkoatletycznych. Poradnik dla nauczycieli, Wyd. Helvetica, Rzeszów 2006, ss. 196.
 • Zaborniak S., Obodyński M. (red.): Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich. W 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie (1886–2007), Wyd. UR, Rzeszów 2008, ss. 190.
 • Zaborniak S., Obodyński M. (red.): Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po II wojnie światowej, Wyd. UR, Rzeszów 2008, ss. 209.
 • Zaborniak S., Szmyd Ł.: Historia turystyki w Polsce przed 1939 r. Tradycje, prekursorzy, prawo, szlaki i upowszechnianie, T. 1., wyd. Rzeszów-Krosno 2014.
 • Zaborniak S., Szmyd Ł.: Historia turystyki w Polsce przed 1939 r. Organizacje i stowarzyszenia turystyczne, T. 1., wyd. Rzeszów-Krosno 2015.
 • Zaborniak S., Szmyd Ł.: Historia turystyki w Polsce przed 1939 r. Organizacje i stowarzyszenia turystyczne, T. 2., wyd. Rzeszów-Krosno 2015.
 • Zaborniak S., Szmyd Ł.: Historia turystyki w Polsce przed 1939 r. Formy turystyki, T. 3., wyd. Rzeszów-Krosno 2015.
 • Zaborniak S., Szmyd Ł.: Historia turystyki w Polsce przed 1939 r. Schroniska i domy wycieczkowe, T. 4., wyd. Rzeszów-Krosno 2015.
 • Zaborniak S.: Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939), Wyd. UR, Rzeszów 2007, ss. 543.
 • Zaborniak S.: Lekkoatletyka na Podkarpaciu (1894-2008), Wyd. RS Druk, Rzeszów 2009, ss. 856.
 • Zaborniak S.: Lekkoatletyka na ziemiach polskich w latach 1867–1918, Wyd. UR, Rzeszów 2004, ss. 296.
 • Zaborniak S.: Lekkoatletyka w działalności TG „Sokół” w latach 1919–1939, Wyd. UR, 2005, ss. 258.
 • Zaborniak S.: Na galicyjskim szlaku gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1884–1914), Wyd. UR. Rzeszów 2004, ss. 214.
 • Zaborniak S.: Rozwój chodu sportowego kobiet w Polsce w latach 1926–2004, Wyd. UR, Rzeszów 2008, ss. 178.
 • Zaborniak S.: Skoki narciarskie w Polsce w latach 1907-1939, Wyd. PWSZ w Krośnie, 2013, ss. 532.
 • Zaborniak S.: Z dziejów lekkoatletyki w Polsce. Tradycje chodu sportowego od Tadeusza Kuchara do Roberta Korzeniowskiego (1904–2004), Wyd. PWSZ w Krośnie, Krosno 2008, ss. 439.
 • Zaborniak S.: Z dziejów LKS „Pogoń” Lwów. Rodzina Kucharów (1880-1975), Wyd. RESPRINT, 2009, ss. 103.
 • Zaborniak S.: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939. Zasięg społeczny, T. III, Wyd. Duet, Rzeszów 2011, ss. 487.
 • Zaborniak S.: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939. Podstawy rozwoju, T. I, Wyd. UR, Rzeszów 2011, ss. 278.
 • Zaborniak S.: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939. Powstanie i działalność Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, T. II, Lublin 2011, ss. 355.
 • Zaborniak S.: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939. Udział lekkoatletów i lekkoatletek w międzynarodowej rywalizacji sportowej, T.VI, Rzeszów 2011, ss. 411.
 • Zaborniak S.: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w latach 1920-1939, Tom IV, Wyd. UR, 2012, ss. 395.
 • Zaborniak S.: Zarys dziejów klubu sportowego „Resovia” (1905–1944), Wyd. UR, Rzeszów 2004, ss. 165.
 • Zaborniak S: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939. Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski kobiet w latach 1922-1939, Tom V, Wyd. UR, 2012, ss. 256.
 • Zadarko E. Wpływ gimnastyki leczniczej na wybrane parametry biofizyczne u kobiet w ciąży, Rzeszów 2011, ss. 69.
 • Zadarko E., Barabasz Z. (red): Akademicka kultura fi zyczna na przełomie stuleci. Sprawność fi zyczna, Tom 3, Wyd. UR, Rzeszów 2009, ss. 120.
 • Zadarko E., Barabasz Z. (red): Academic Physical Education. Health, lifestyle and motor abilities, Wyd. UR, Rzeszów 2009, ss. 120.
 • Zadarko E., Barabasz Z., Shyyan O., Nizioł-Babiarz E., Slyvka Y., Zadarko-Domaradzka M., Turchyk I., Frączek K., Nakonechnyy Y.: Wybrane aspekty szkolnej edukacji zdrowotnej na przykładzie stylu życia młodzieży polsko-ukraińskiej, wyd. Lwowski Regionalny Instytut Doskonalenia Nauczycieli we Lwowie, Lwów 2014.
 • Zadarko E., Barabasz Z.: ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów (z płytą DVD), Wyd. UR, 2009, ss. 59.
 • Zadarko E., Barabasz Z.: ABC łyżwiarstwa. Podręcznik dla nauczycieli i studentów (z płytą DVD), Wyd. UR, 2009, ss. 32.
 • Zadarko E., Junger J., Barabasz Z.: Physical activity and health of the students from Carphatian Euroregion, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, ss. 71.
 • Zadarko E., Barabasz Z.: ABC narciarstwa alpejskiego, podręcznik dla nauczycieli i studentów (z płytą DVD), Wyd. UR, 2009.
 • Zadarko E., Barabasz Z.: ABC narciarstwa biegowego, podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD, Wyd. UR, 2009.
 • Zboina B., Pierścińska-Maruszewska A., Bakalarz-Kowalska B.,
 • Król P. (red.): Wybrane zagadnienia z zakresu nauk o zdrowiu, wyd. Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”, 2012, ss. 490.
 • Zeng H.Z., Cynarski W. J., Xie L.: Martial Arts Anthropology, Participants’ Motivation and Behaviours. Martial Arts in Chanshu: Participants’ Motivation, Practice Times and Health Behaviours, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2013, ss. 165.
 • Zieliński J. (red.): Pedagogiczno-społeczne aspekty aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, Wyd. Sowa, 2014, ss.165.
 • Zieliński J.: Pryzmaty współczesnego wychowania, Wyd. Sowa, 2014, ss. 180.
 • Zieliński J.: Wybrane aspekty wychowania do aktywności fizycznej, Wyd. Amelia, 2013, ss. 259.
 • Zieliński: Sacrum młodych przestępców, Wyd. Amelia, 2012, ss. 118.
 • Zieliński: Uspołecznianie młodych przestępców. Wybrane determinanty skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych w grupie młodocianych przestępców, Wyd. Amelia, 2012 , ss. 206.
 • Zych T. (red.): Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne nr 42, Neiko Print & Publishing, 2014, ss.120.
 • Zych T. i in. (red.): Losy gniazd „Sokoła” w wybranych dzielnicach Polski po II wojnie światowej, Wyd. UR, 2014, ss. 218.
 • Zych T.: Problemy kampanii wrześniowej 1939 roku w świadomości społecznej i publikacjach lat okupacji, Norbertinum, 2014, ss. 207.
 • Zych T.: Tarnobrzeski przewodnik, Wyd. Neiko Print& Publishing, 2013, ss. 130.
 • Zych T.: Tarnobrzeski słownik biograficzny, Wyd. Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne Oddział PTH w Tarnobrzegu, 2012, ss. 191.
 • Zych T.: W kręgu „Rogatego Serca”. Korespondencja Szukalszczyków z Marianem Ruzamskim, Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne-Oddział PTH w Tarnobrzegu/Wyd. UR Tarnobrzeg-Rzeszów 2011, ss.311.
 • Zych T.: Z dziejów tarnobrzeskiej piłki nożnej, Wyd. Urząd Miasta Tarnobrzega, 2014, ss. 158.
 • Żegleń P.: Partnerstwo publiczno-prywatne a konkurencyjność i rozwój obszarów recepcji turystycznej w Polsce, Wyd. UR, 2014, ss. 125.

 
 

 

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl