UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Strefa studencka > Aktualności samorządu > Wiosenna Impreza na Orientację - 23.03.2013

Wiosenna Impreza na Orientację - 23.03.2013

Dodano: piątek, 22 marca 2013
59 WDH, Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Koło Naukowe "Podróżników" Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Sekcja Miłośników Podróży "Globtroter" AZS UR serdecznie zapraszają na Wiosenną Imprezę na Orientację, która odbędzie się 23.03.2013 r. na Campusie Akademickim Zalesie UR w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie.

REGULAMIN
WIOSENNEJ IMPREZY NA ORIENTACJĘ 2013

1. Organizatorzy
59 Wodna Drużyna Harcerska, www.59-wdh.cba.pl, tel. 519 088 233, e-mail: 59wodnadh@gmail.com
Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Ćwiklińskiej 2, bud D1, tel. 17 872 16 53
Studenckie Koło Naukowe „Podróżników” Uniwersytetu Rzeszowskiego
Sekcja Miłośników Podróży „Globtroter” AZS UR

2. Cele imprezy
Prezentacja walorów krajoznawczych okolic Rzeszowa.
Propagowanie aktywnego wypoczynku.
Popularyzacja imprez na orientację na terenie Podkarpacia.

3. Termin
23 marca 2013 roku.

4. Miejsce
Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2 bud. D1 Mapka dojazdowa google
Pozycja GPS – N 50° 00’ 06.73’’, E 022° 01’ 49.89’’
W bazie: biuro zawodów, start i meta, szatnia oraz parking.
Dojazd na miejsce imprezy we własnym zakresie.
Z centrum Rzeszowa regularnie kursują autobusy MPK linii 5, 10, 18, 19 (przystanek docelowy – Łukasiewicza-pętla). Rozkład jazdy - http://mpk.rzeszow.pl

5. Program imprezy
23 marca (sobota)
godz. 08:00 - 10:00 - weryfikacja zgłoszonych uczestników, wydawanie pakietów startowych
godz. 10:30 - 10:50 - odprawa techniczna, wydanie map dla kategorii „30”
godz. 10:55 - zbiórka na linii startu kategorii „30”, sprawdzenie obecności
godz. 11:00 - start kategorii „30”, wydanie map dla kategorii „15”
godz. 11:20 - zbiórka na linii startu kategorii „15”, sprawdzenie obecności
godz. 11:30 - start kategorii „15”, wydanie map dla kategorii „6”
godz. 11:45 - zbiórka na linii startu kategorii „6”, sprawdzenie obecności
godz. 12:00 - start kategorii „6”
od godz. 12:30 - oczekiwanie na mecie na najszybszych uczestników
godz. 15:00 - dekoracja trzech najlepszych zespołów z każdej kategorii
godz. 19:00 - zamknięcie mety, oficjalne zakończenie imprezy
do godz. 23:00 - publikacja oficjalnych wyników na stronie imprezy

6. Trasy
„6”
Długość: ok. 6 km,
Liczba punktów kontrolnych: 4
Limit czasu: 7 godzin

 „15”
Długość: ok. 15 km,
Liczba punktów kontrolnych: 7
Limit czasu: 7,5 godziny

„30”
Długość: ok. 30 km,
Liczba punktów kontrolnych: 11
Limit czasu: 8 godzin

Uczestnicy startują w zespołach 2-3 osobowych (dopuszcza się możliwość samodzielnego startu)
Start i meta znajdują się w bazie imprezy. Trasy przebiegają przez pagórkowate, malownicze okolice Rzeszowa. Na każdej trasie znajdują się punkty kontrolne, pomiędzy którymi uczestnicy samodzielnie wybierają wariant przejścia. Punkty kontrolne zlokalizowane są w charakterystycznych miejscach i oznaczone w terenie „lampionami BnO” oraz numerem punktu. Kolejność zaliczania punktów jest dowolna. Wszystkie zespoły z danej kategorii startują jednocześnie na sygnał sędziego.

7. Mapa i karta startowa
Organizator zapewnia kolorowe mapy topograficzne w skali 1:10 000 i 1:20 000.
Dopuszcza się możliwość korzystania z własnych map.
Każdy zespół otrzymuje numer startowy pełniący jednocześnie rolę karty startowej, którą należy mieć przy sobie przez cały czas trwania imprezy. Karta służy do potwierdzania obecności na punktach kontrolnych i stanowi podstawę klasyfikacji zespołu. Potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym dokonuje się poprzez perforację odpowiedniej rubryki na karcie za pomocą perforatora lub wpis od sędziego na punkcie kontrolnym. O zagubieniu karty należy niezwłocznie powiadomić najbliższego członka ekipy sędziowskiej. Kartę startową z potwierdzeniami obecności na punktach kontrolnych należy okazać do weryfikacji sędziemu na mecie.

8. Uczestnictwo
Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
- złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w imprezie na własną odpowiedzialność oraz złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w imprezie lub okazanie zaświadczenia od lekarza sportowego (zalecane). Oświadczenie można pobrać (tutaj), lub wypełnić w bazie imprezy w dniu startu.
- osoby niepełnoletnie ponadto muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie.
- w razie kłopotów z pobraniem dokumentów, prosimy o kontakt mailowy (59wodnadh@gmail.com).
Ze względów bezpieczeństwa, każdy uczestnik imprezy ma bezwzględny obowiązek zgłoszenia się w bazie po ukończeniu marszu. W przypadku rezygnacji z kontynuowania marszu należy zgłosić to sędziemu na dowolnym punkcie kontrolnym lub telefonicznie sędziemu w bazie. Zgłoszenie rezygnacji jest równoznaczne z odstąpieniem od dalszego udziału w imprezie. Osoby znajdujące się na trasie, które nie są w stanie dotrzeć do mety przed jej zamknięciem mają obowiązek telefonicznego powiadomienia o tym fakcie sędziego w bazie imprezy. Zespoły mają obowiązek przebycia całej trasy tym samym składzie, bez rozdzielania się członków danego zespołu. W przypadku małej ilości zgłoszonych uczestników na trasę „30”, organizator zastrzega sobie prawo do zlikwidowania tej kategorii i przeniesienia uczestników do kategorii „15”.

9. Wyposażenie
Obowiązkowe wyposażenie zespołu: sprawny telefon.
Zalecane wyposażenie zespołu: kompas, wygodne obuwie, odzież chroniąca przed zimnem i deszczem, długopis lub ołówek, dokumenty tożsamości, zapas napoju oraz prowiant.

10. Klasyfikacja
Klasyfikacja zespołowa w obu kategoriach bez podziału na płeć. O zajętym w klasyfikacji miejscu decyduje ilość zaliczonych w limicie czasu punktów kontrolnych określona na podstawie karty startowej. Jeśli kilka zespołów zaliczy tyle samo „PK”, wówczas o wyższym miejscu decyduje krótszy czas przejścia trasy. Zespoły, które dotrą do mety po limicie czasu, nie będą klasyfikowane. Za każdy zaliczony „PK”, zespół otrzymuje jeden punkt do klasyfikacji.

11. Zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: 59wodnadh@gmail.com
Mail powinien zawierać:
- wybraną trasę,
- nazwę zespołu, imiona i nazwiska uczestników,
- telefon kontaktowy, będący z zespołem podczas imprezy.


12. Wpisowe
Wpisowe w wysokości 6 zł od zespołu należy wpłacić
- na konto bankowe:

Arkadiusz Mach
18-10600076-0000302001943709 (BPH)

wpisując w tytule wpłaty – WinO 2013 i nazwę zespołu, którego wpłata dotyczy.
Potwierdzenie wpłaty wpisowego przelewem należy okazać podczas rejestracji w biurze zawodów.
- lub osobiście
do pani Marty Tabaczyńskiej w Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego - Rzeszów ul. Ćwiklińskiej 2, bud D1, pokój 119a (1 piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
Wpłatę w wysokości 6 zł należy dokonać do 15 marca br.
Od 16 do 22 marca wpisowe za zespół rośnie do kwoty 10 zł.
W dniu rajdu wpisowe wynosi 15 zł od zespołu.
Zgłoszenie staje się ważne z chwilą wpłaty wpisowego.

13. Świadczenia
Każdemu uczestnikowi imprezy organizatorzy zapewniają:
o komplet materiałów startowych (mapa, karta-numer startowy),
o możliwość korzystania z urządzeń bazy imprezy (przechowalnia bagażu, łazienka, WC),
o dobrą zabawę i niezapomniane przeżycia.

14. Nagrody
Główną nagrodą jest satysfakcja z pokonania trasy.
Pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach zostaną nagrodzone pamiątkowymi pucharami oraz otrzymają drobne upominki ufundowane przez CSiR UR oraz firmy Ziaja i Pure Health & Fitness.
Każdy uczestnik, który zaliczy przynajmniej jeden punkt kontrolny otrzyma pamiątkowy dyplom.

15. Postanowienia ogólne
1. Impreza ma charakter pieszy. Trasę należy pokonywać idąc lub biegnąc o własnych nogach. Korzystanie z jakichkolwiek środków lokomocji, roweru, łyżworolek itp. jest niedozwolone. Można korzystać z kijków trekkingowych.
2. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. W razie wystąpienia zjawisk atmosferycznych czasowo uniemożliwiających bezpieczny marsz, organizator może wydłużyć limity czasowe na pokonanie trasy.
3. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
4. Organizatorzy nie zapewniają transportu do bazy uczestników, którzy rezygnują w trakcie imprezy z kontynuowania marszu.
5. Korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich podczas pokonywania trasy jest niedozwolone. Ekwipunek niezbędny do pokonania trasy należy mieć cały czas przy sobie.
6. Używanie GPS jest dozwolone, jednak kompas i mapa w zupełności wystarczą uczestnikowi o przeciętnych umiejętnościach orientacji w terenie do dotarcia do wyznaczonych punktów kontrolnych.
7. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków poza wyznaczonymi miejscami.
8. Zabronione jest niszczenie upraw rolniczych i nasadzeń leśnych.
9. Zabronione jest rozpalanie ognisk i używanie otwartego ognia w lesie i w miejscach zagrożonych pożarem.
10. Zabronione jest zakłócanie porządku publicznego przez uczestników imprezy na trasie i w bazie przez cały czas trwania imprezy.
11. O wszelkich zauważonych zagrożeniach uczestnik imprezy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organizatorów bezpośrednio na najbliższym punkcie kontrolnym, telefonicznie lub za pomocą innych dostępnych środków łączności.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wkraczania przez uczestników na tereny stanowiące własność prywatną.
13. Obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w imprezie.
14. Protesty w formie pisemnej wraz z wadium w wysokości 100 zł można składać na ręce sędziego głównego zawodów najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 23.03.2013. W przypadku odrzucenia protestu, wadium przepada na rzecz organizatorów imprezy.
15. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem imprezy i jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o tym wszystkie zgłoszone zespoły.
17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.


 

wino2013-(1).jpg
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl