UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Działalność naukowa > Zadania badawcze

drukuj strone
zapisz jako pdf
Zadania badawcze


Zadania badawcze na 2017 r.
 1. WWF/PB/1 :Quadral Test - opracowanie narzędzia do oceny zwinności.  Kierownik: dr Bajorek Wojciech
 2. WWF/PB/2: Metody diagnozowania i przygotowania człowieka do działania w sytuacjach trudnych i ekstremalnych - perspektywy aplikacji w naborze do grup dyspozycyjnych społeczeństwa. Kierownik: dr Bąk Robert
 3. WWF/PB/3: Ocena zmian zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym pod wpływem hipoksji oraz budowy somatycznej i składu ciała alpinistów. Kierownik: mgr Brożyna Maciej
 4. WWF/PB/4: Koordynacyjne zdolności motoryczne oraz komponenty siły mięśniowej człowieka jako elementy wpływające na jakość życia osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Kierownik: dr hab. prof. UR Cieszkowski Stanisław
 5. WWF/PB/5: Sztuki walki w ujęciu holistycznym Kierownik: prof. dr hab. Cynarski Wojciech
 6. WWF/PB/6: Współczesne problemy humanistyki kultury fizycznej oraz turystyki. Kierownik: prof. dr hab. Cynarski Wojciech
 7. WWF/PB/7: Oddziaływanie zadań treningowych w poszczególnych strefach energetycznych na poziom wytrzymałości u zawodników sportów indywidualnych z uwzględnieniem etapów i okresów treningu sportowego.  Kierownik: dr Czarnota Bartłomiej
 8. WWF/PB/8: Badania w ocenie budowy somatycznej, sprawności motorycznej i stylu życia człowieka z uwzględnieniem czynników ryzyka chorób somatycznych i cywilizacyjnych. Kierownik: prof. dr hab. Czarny Wojciech
 9. WWF/PB/9: Wpływ ćwiczeń siłowo-koordynacyjnych na wybrane aspekty sprawności ogólnej i specjalnej zawodników sportów walki. Kierownik: prof. dr hab. Czarny Wojciech
 10. WWF/PB/10: Możliwości wykorzystania BAV w procesie oceny atrakcyjności turystycznej Podkarpacia. Kierownik: dr Gierczak-Korzeniowska Beata
 11. WWF/PB/11: Rekreacja ruchowa jako kluczowy element przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w wybranych grupach wiekowych, środowiskowych i społecznych. Kierownik: dr Grzywacz Renata
 12. WWF/PB/12: Środowisko szkolne a środowisko domowe - porównanie wybranych parametrów aktywności fizycznej. Kierownik: dr Herbert Jarosław
 13. WWF/PB/13: Analiza i optymalizacja techniki ruchu, a czas reakcji jako element wspomagania wyszkolenia w zespołowych grach sportowych. Kierownik: dr Lenik Paweł
 14. 14 WWF/PB/14: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polski południowo- wschodniej jako impuls w rozwoju turystyki . Kierownik: dr Łopatkiewicz Piotr
 15. WWF/PB/15: Dynamika zmian procesów ekonomicznych w turystyce. Kierownik: dr Łuka Paweł
 16. WWF/PB/16: Funkcje turystyczne obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Kierownik: dr Mitura Teresa
 17. WWF/PB/17: Rozwój kultury fizycznej i aktywności ruchowej mieszkańców Wadowic i powiatu wadowickiego (województwo małopolskie) w 130-lecie powstania zorganizowanego ruchu sportowego (1887-2017). Kierownik: dr hab. prof. UR Nowakowski Andrzej
 18. WWF/PB/18: Turystyka pielgrzymkowa i religijna w Polsce do 1948 r. Kierownik: dr hab. prof. UR Podolski Adam
 19. WWF/PB/19 :Zadania sportu w przeciwdziałaniu zjawiska przemocy i agresji w szkole. Kierownik: dr hab. prof. UR Podolski Adam
 20. WWF/PB/20: Agroturystyka – dziś i jutro, jako szansa rozwoju turystyki na terenie Bieszczadów. Kierownik: mgr Prukop Beata
 21. WWF/PB/21: Zarządzanie kulturą fizyczną z uwzględnieniem administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Kierownik: dr Rejman Aneta
 22. WWF/PB/22: Turystka kulturowa w miastach Podkarpacia – diagnoza potrzeb społecznych w kontekście trendów krajowych i europejskich oraz koncepcje promocji i aktywizacji ruchu turystycznego w regionie. Kierownik: dr Rut Paweł
 23. WWF/PB/23:Stan morfo – funkcjonalny stóp dzieci i młodzieży o zróżnicowanej wytrzymałości krążeniowo – oddechowej (badania semi-longitudinalne). Kierownik: dr Szybisty Agnieszka
 24. WWF/PB/24: Społeczno-kulturowe aspekty jeździectwa na terenie Polski południowo-wschodniej.  Kierownik: dr Świder Paweł
 25. WWF/PB/25: Z teorii i historii sportu w 150-lecie obchodów sportu w Polsce. Kierownik: prof. dr hab. Zaborniak Stanisław
 26. WWF/PB/26: Historia turystyki w Polsce do 1939 r. Kierownik: prof. dr hab. Zaborniak Stanisław
 27. WWF/PB/27: Sprawność fizyczna i styl życia młodzieży szkolnej i studenckiej z terenu Euroregionu Karpackiego w świetle aktywności fizycznej czasu wolnego. Kierownik: dr hab. prof. UR Zadarko Emilian
 28. WWF/PB/28: Koncepcja Szlaku turystycznego i przewodnika: "Podkarpaccy Żołnierze Niezłomni"  Kierownik: dr hab. prof. UR Zych Tadeusz
 29. WWF/PB/29 :Współpraca międzysektorowa a konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej.  Kierownik: dr Żegleń Patrycja
 30. WWF/PB/30: Uwarunkowania regeneracji powysiłkowej zawodników wybranych dyscyplin wytrzymałościowych. Kierownik: dr Rzeszutko-Polak Agata
______________________________________________

WYKAZ ZADAŃ BADAWCZYCH  WWF UR NA ROK 2016
 
WWF/PB/1. Badania w ocenie budowy somatycznej, sprawności motorycznej i stylu życia człowieka
z uwzględnieniem czynników ryzyka chorób somatycznych i cywilizacyjnych. 
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Czarny
 
WWF/PB/2. Z dziejów kultury fizycznej w Polsce.
kierownik: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
 
WWF/PB/3. System zarządzania kulturą fizyczną w Polsce i jego ewolucja.
kierownik: dr hab. prof. UR Andrzej Nowakowski
 
WWF/PB/4. Społeczne i gospodarcze aspekty turystyki.
kierownik: dr Paweł Łuka
 
WWF/PB/5. Sztuki walki w ujęciu holistycznym
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Cynarski
 
WWF/PB/6. Badania w ocenie wpływu treningu sportowego na organizm człowieka.
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Czarny
 
WWF/PB/7. Współczesne problemy socjologii, pedagogiki i psychologii kultury fizycznej oraz turystyki. 
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Cynarski
 
WWF/PB/8. Problemy turystyki i rekreacji, ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego oraz kształtowanie środowiska.
kierownik: dr Teresa Mitura
 
WWF/PB/9. Wieloaspektowe wspomaganie procesu treningowego
kierownik: dr inż. Krzysztof Przednowek

______________________________________________


WYKAZ ZADAŃ BADAWCZYCH  WWF UR NA ROK 2015
 
WWF/PB/1. Badania w ocenie budowy somatycznej, sprawności motorycznej i stylu życia człowieka
z uwzględnieniem czynników ryzyka chorób somatycznych i cywilizacyjnych. 
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Czarny
 
WWF/PB/2. Z dziejów kultury fizycznej w Polsce.
kierownik: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
 
WWF/PB/3. System zarządzania kulturą fizyczną w Polsce i jego ewolucja.
 kierownik: dr hab. prof. UR Andrzej Nowakowski
 
WWF/PB/4. Społeczne i gospodarcze aspekty turystyki.
kierownik: dr Paweł Łuka
 
WWF/PB/5. Sztuki walki w ujęciu holistycznym
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Cynarski
 
WWF/PB/6. Badania w ocenie wpływu treningu sportowego na organizm człowieka.
kierownik: dr hab. prof. UR Wojciech Czarny
 
WWF/PB/7. Współczesne problemy socjologii, pedagogiki i psychologii kultury fizycznej oraz turystyki. 
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Cynarski
 
WWF/PB/8. Problemy turystyki i rekreacji, ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego oraz kształtowanie środowiska.
kierownik: dr Maria Ziaja


______________________________________________
 
 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl