UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
Granty

Projekty naukowo-badawcze realizowane w ostatnich latach na Wydziale Wychowania Fizycznego
 
I. Granty z rozwoju sportu akademickiego - rok 2016:

Tytuł projektu
Wybrane aspekty zdrowia studentów w świetle ich aktywności fizycznej i wytrzymałości krążeniowo oddechowej. E-platforma studentfit jako narzędzie edukacji zdrowotnej studentów.
Kierownik projektu: dr hab. prof. UR Emilian Zadarko
Cel naukowy projektu:
Celem projektu jest określenie wybranych czynników kształtujących styl życia studentów i wpływających na ich zdrowie w aspekcie aktywności fizycznej i wytrzymałości krążeniowo-oddechowej. Ponadto stworzenie narzędzi wspierających proces edukacji zdrowotnej prowadzony w ramach wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych przez uczelnie wyższe i Akademickie Związki Sportowe, umożliwiających bezpośrednią analizę uzyskanych wyników określających profil wydolności prozdrowotnej studentów.
 
Tytuł projektu
Wspomaganie procesu treningowego w biegach przez płotki z wykorzystaniem modelowania komputerowego
Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Przednowek
Głównym celem projektu jest budowa modeli komputerowych wspomagających proces szkolenia sportowego w biegach przez płotki. Modele zostaną wyznaczone w oparciu o dane treningowe zawodników uprawiających bieg na 110 i 400 m przez płotki, charakteryzujących się wysokim poziomem sportowym. Opracowane modele będą pełniły rolę „doradcy” trenera. W ramach projektu zostanie zrealizowana:
budowa i ocena modeli wspomagających planowanie obciążeń treningowych dla makrocyklu rocznego,
budowa i ocena modeli wspomagających planowanie obciążeń treningowych dla wybranych okresów treningowych, 
analiza dynamiki zmian obciążeń treningowych w biegach przez płotki od poziomu juniora do poziomu mistrzowskiego,
budowa i ocena modelu kinematycznego kroku płotkowego w biegu na 110 m przez płotki, 
budowa i ocena modelu kinematycznego kroku płotkowego na 400 m przez płotki w biegu po wirażu, w pierwszej i w drugiej części dystansu.
 
II. Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki – rok 2015

Tytuł projektu "Kumulacja aktywności-milion marzeń"
Kierownik projektu: Dr Marta Niewczas
Dr Marta Niewczas, 6-krotna mistrzyni świata, 8-krotna mistrzyni Europy i wielokrotna mistrzyni Polski, otrzymała grant na realizację bezpłatnych zajęć z zakresu karate tradycyjnego. Stworzyła autorski program „Aktywne Gimnazjum” skierowany do gimnazjalistów z województwa podkarpackiego. 
Karate tradycyjne jako jedyna dyscyplina nieolimpijska zostało wyróżnione w 3. edycji programu „Kumulacja Aktywności” organizowanego przez Fundację LOTTO Milion Marzeń. Program skierowany był do byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw krajowych, którzy deklarują wolę podjęcia się zaplanowania, zorganizowania i realizacji autorskich scenariuszy zajęć sportowych dla młodzieży gimnazjalnej. Zadaniem sportowców było opracowanie scenariusza zajęć sportowych dla gimnazjalistów, które skutecznie zachęcą młodych ludzi do aktywności fizycznej.
 
Tytuł projektu „Mali Wspaniali” – program aktywizacji sportowej dzieci w wieku przedszkolnym. 
Wykonawca projektu: Dr Marta Niewczas
 
Tytuł projektu "Aktywny Senior 60+ Karate"- grant ma na celu wspieranie, upowszechnianie i umożliwienie aktywności fizycznej osobom powyżej 60 roku życia.
Wykonawca projektu: Dr Marta Niewczas
 
III. Projekt realizowany w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej:
(projekt realizowany z udziałem jednostki lub udziałem pracowników – jednostki, dla których jest ona podstawowym miejscem pracy) - lata: 2014-2015

Tytuł projektu „Szkoła–Ruch–Zdrowie program przeciwdziałania nadwadze i otyłości dzieci i młodzieży miasta Rzeszowa 2014/2015” – projekt realizowany od końca 2014 do 2015 r., z finansowaniem w 2015 r. 
Kierownik projektu: dr Paweł Ostrowski
Celem badań jest określenie częstości występowania zjawiska nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół rzeszowskich oraz profilaktyka osób z nadwagą i otyłością, a także badanie poziomu stresu, koncentracji i pamięci dzieci z nadwagą i otyłością.
 
Tytuł projektu: Mini Recreation Olympic 'RecreaOlympic' w ramach Programu Erasmus
+ Sport przedłożony przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, reprezentowaną przez p. Andrzeja Mastalerza. Projekt realizowany w ramach akcji "Europejski Tydzień Sportu" projekt realizowany od maja 2016 do  kwietnia 2017 r..
Koordynator projektu: Prof. dr hab. Wojciech Czarny
 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl