UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
Rok akademicki 2018/2019

 

Dodano: 20.11.2018

Szanowni Państwo,W związku z upływającym terminem rozliczenia przyznanych środków statutowych (507) na 2018 r. zostają przesłane Państwu w 2 załącznikach dokumenty:
1. Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w ramach działalności statutowej (potencjał badawczy) w  2018 roku.
2. Wykaz zadań badawczych WWF UR na rok 2018.
Kierownicy zadań badawczych zobowiązani są do wypełnienia załącznika: Sprawozdania z realizacji zadania badawczego w ramach działalności statutowej (potencjał badawczy) w  2018 roku w formie elektronicznej oraz papierowej.
Do sprawozdań należy dołączyć:
- kserokopie faktur
- wydruk delegacji z wypłaconą kwotą ( eod)
- kserokopie rachunków do umów o dzieło
- kserokopie wniosków o przedpłatę na konferencję i kserokopie faktur za udział w   konferencji
W/w sprawozdanie w formie papierowej i elektronicznej (wysłanej na adres e-mail: wfnauka@ur.edu.pl)  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r. ul. Towarnickiego 3, pok. Nr 17 B.
 
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. zw. dr hab. Wojciech J. Cynarski
 

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)