UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
Rok akademicki 2017/2018

 

----------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,

Konkurs na projekty badawcze młodych naukowców
 
Przewodniczący Komisji ds. Nauki ogłasza konkurs na projekty badawcze młodych naukowców (osoby do 35 roku życia, które przepracowały na UR więcej niż 3 miesiące).
Wnioski powinny być złożone zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr-1-508. 
1.Wnioski należy składać w sekretariacie Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (pokój nr 17B, ul. Towarnickiego 3, wersja elektroniczna i papierowa) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2018 r. do godz. 12.00. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wnioski zostaną ocenione przez Wydziałową Komisję ds. Nauki.
3. O wynikach konkursu wnioskodawcy zostaną powiadomieni wydaniem decyzji pozytywnej lub negatywnej.
 
Bliższe informacje:
Ewelina Niemiec 
Agnieszka Pałys
Sekretariat Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą ul. Towarnickiego 3, 
35-959 Rzeszów, e-mail:wfnauka@ur.edu.pl, tel. 17 872-18-44

 
----------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z decyzją Rady Wydziału z dnia 18.01.2018 r. nastąpiły zmiany w Regulaminie podziału środków na utrzymanie potencjału badawczego (UPB 507) w ramach dotacji podmiotowej (§ 7 pkt.8) oraz Regulaminie podziału środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców (508) (§ 6 pkt.6). Proszę o zapoznanie się ze zmianami.
 
Przewodniczący Komisji ds. Nauki
dr hab. prof. UR Emiliana Zadarko

----------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,
 
bezpośrednio po dostarczeniu każdego dokumentu finansowego dotyczącego roku 2017 z 507 (np. faktura, umowa, rachunek oraz kwoty rozliczone z delegacji) do Pani Ani Kołodziej proszę o przesłanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej wydatkowanej kwoty na adres: wfnauka@ur.edu.pl
Niezbędne informacje: 
imię, nazwisko pracownika Wydziału, kwota wydatkowana, czego dotyczy dokument finansowy.
 
Z poważaniem
Prodziekan 
Wydziału Wychowania Fizycznego
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski
 

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl