UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
Rok akademicki 2016/2017

 

Konkurs na projekty badawcze młodych naukowców
 
Przewodniczący Komisji ds. Nauki ogłasza konkurs na projekty badawcze młodych naukowców (osoby do 35 roku życia, które przepracowały na UR więcej niż 3 miesiące).
Wnioski powinny być złożone zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 (nowy Regulamin podziału środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (508) znajduje się w załączniku)
  1. Wnioski należy składać w sekretariacie Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (pokój nr. 17B, ul. Towarnickiego 3, wersja elektroniczna i papierowa) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2017 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Wnioski zostaną ocenione przez Wydziałową Komisję ds. Nauki.
  3. O wynikach konkursu wnioskodawcy zostaną powiadomieni wydaniem decyzji pozytywnej lub negatywnej po otrzymaniu przez Wydział dotacji celowej.
     
Bliższe informacje:
Ewelina Niemiec Agnieszka Pałys
Sekretariat Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów
e-mail: wfnauka@ur.edu.pl
tel. 17 872-18-44
 

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl