UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
Rok akademicki 2012/2013

 

  • Sprawozdania z działalności naukowej za rok 2012
  • Informacja w sprawie finansowania podręczników autorskich
  • Plan działań naukowych na lata 2013 i 2014
_______________________________________________________________

Sprawozdania z działalności naukowej za rok 2012

W związku z obowiązkiem sporządzenia przez Wydział WF sprawozdań z działalności naukowej (potencjał badawczy) za rok 2012, oceny parametrycznej za rok 2012 oraz zbliżającym się terminem obligatoryjnym sporządzenia wniosku dotyczącego oceny jednostki naukowej zostają przesłane Państwu w załącznikach dokumenty:  
  1. Komunikat
  2. Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w ramach działalności statutowej (potencjał badawczy) w 2012 roku.
  3. Wykaz zadań badawczych WWF UR na rok 2012

Pracownicy naukowo - dydaktyczni, inżynieryjno-techniczni (należący do zespołu badawczego) Wydziału WF zobowiązani są do wypełnienia Załącznika nr 1: Sprawozdania z realizacji zadania badawczego w ramach działalności statutowej (potencjał badawczy) w 2012 roku w formie elektronicznej oraz papierowej.
W/w sprawozdanie w formie papierowej i elektronicznej wraz z obowiązkową odbitką wykazanej publikacji należy złożyć u koordynatorów (nazwiska koordynatorów w załączniku komunikat) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia: 20.12.2012.
Więcej szczegółowych informacji w załączniku: Komunikat dotyczący sprawozdania z realizacji zadania badawczego w ramach działalności statutowej.
mgr inż. Agnieszka Pałys
Sekretariat Prodziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

_______________________________________________________________

Informacja w sprawie finansowania podręczników autorskich

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28.01.2010 roku, przypominam, iż koszty wydania habilitacji i prac na stopień profesorski oraz podręczników akademickich w oprawie miękkiej w całości mogą być pokrywane ze środków przeznaczonych na działalność Wydawnictwa UR. Wprowadzenie kolorowego materiału ilustracyjnego do książki lub wykonanie oprawy twardej wymaga dofinansowania.

Informacje dodatkowe dostępne są w załącznikach:

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego UR, dr hab., prof. UR Wojciech Czarny
_______________________________________________________________

Plan działań naukowych na lata 2013 i 2014

1. Przedsięwzięcia najwyższej rangi
    - organizacja III Światowego Kongresu Naukowego Sportów i Sztuk Walki – w tym 3 rd International IMACSSS Conference w Rzeszowie.
2. Współpraca międzynarodowa
    - aktywność w ramach towarzystw naukowych: AIESEP, EASS, ATLAS, IMACSSS, ISSSS, ISCST, projekty badań, konferencje, wspólne publikacje
    - współpraca metodyczno-szkoleniowa
    - w ramach programu Erasmus (m.in. z Uniw. w Aydin, Turcja - od przyszłego roku)
3. Realizacja badań według ustalonych na Wydziale tematów – w ramach zakładów i indywidualnie.
    - minimum 8 punktów ministerialnych rocznie (za publikacje naukowe) od pracownika dydaktyczno-naukowego, albo 24 przy etacie naukowym – dla Wydziału WF UR;
    - finansowanie tylko czynnego udziału w konferencjach, których następstwem mają być wymierne efekty punktowe (publikacje na liście A, B lub C) albo proceedings indeksowane w Thomson Reuters.
4. Pozyskiwanie grantów na badania naukowe i ich realizacja.
5. Powstanie ranking dorobku naukowego (wg uzyskanych punktów MNiSW), który będzie przedstawiany Rektorowi UR.

Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski


Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl