UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Działalność naukowa > Aktualności Działu Nauki > Wychowanie Fizyczne wobec Konstytucji dla Nauki

Wychowanie Fizyczne wobec Konstytucji dla Nauki

Dodano: piątek, 22 marca 2019
W dniach 11-12 kwietnia 2019 w Rzeszowie odbędzie się konferencja naukowa dotycząca wychowania fizycznego wobec wyzwań Konstytucji dla Nauki.
Rok akademicki 2018 /2019 to czas zmian i nowych regulacji w systemie szkolnictwa wyższego. Powodem takiego stanu jest wprowadzenie w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej również Konstytucją dla nauki. Już w jej wstępie możemy przeczytać, że: „Misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.”
Świat sportu akademickiego doskonale zdaje sobie sprawę, że realizacja tej misji nie może odbywać się bez rozwoju fizycznego studentów i pracowników uczelni. Stąd też Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji: „Wychowanie fizyczne wobec wyzwań Konstytucji dla Nauki, Ustawy 2,0”. Mamy głęboką nadzieję, że będzie ona jedną z możliwości do zapoznania się z pracami nad wprowadzaniem nowych przepisów oraz szansą na wymianę poglądów i rozwiązań formalnych wprowadzanych przez uczelnie w zakresie wychowania fizycznego i sportu. 
 
Tematyka konferencji poza aspektami dotyczącymi regulacji prawnych przewiduje również prezentację nowatorskich rozwiązań z zakresu monitoringu i analizy procesów dydaktycznych wychowania fizycznego oraz systemowych rozwiązań dotyczących dwutorowej kariery studentów sportowców. Spotkanie może być impulsem do utworzenia ogólnopolskiej bazy danych dotyczącej sprawności fizycznej studentów ujętej w koncepcji H-RF (health related fitness), w której student jest podmiotem działań uczelni nakierowanych na pomnażanie jego potencjału zdrowotnego. Może być również argumentem w dyskusji z władzami uczelni na temat roli akademickiego wychowania fizycznego wynikającego w tym zakresie wprost z ustawy o zdrowiu publicznym. Przewidzieliśmy również czas na panele dyskusyjne w poszczególnych obszarach tematycznych, tak by po zakończonych obradach móc przygotować obszerny materiał zawierający wystąpienia oraz uwagi do nich i wnioski wypływające z dyskusji.
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE
Organizatorzy:
Konferencja organizowana jest  przez Katedrę Nauk o Zdrowiu Wydziału Wychowania Fizycznego UR przy współpracy z Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego, Organizacją Środowiskową AZS w Rzeszowie, Zarządem Głównym AZS.
Informacje / Kontakt:
Katedra Nauk o Zdrowiu WWF UR Klaudia Sibiga tel. 17 872-19-81, 
e-mail; klaudia.sibiga@gmail.com
 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl