UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Działalność naukowa > Aktualności Działu Nauki > Sprawozdanie z konferencji naukowej - AWF Gdańsk

Sprawozdanie z konferencji naukowej - AWF Gdańsk

Dodano: środa, 9 października 2013

W dniach 3 – 4 października 2013 r. w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Nordic Walking – Sport – Turystyka w badaniach naukowych”. Organizatorami konferencji byli: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, International Nordic Walking Federation (INWA) oraz Polska Federacja Nordic Walking (PFNW). Przewodniczącym  Komitetu Naukowego był prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska – rektor AWFiS, patronat honorowy sprawował prezydent INWA Aki Karitala.
Celem konferencji była prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiany poglądów na temat współczesnego sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem nordic walking. W jednym z paneli tematycznych „Nordic walking – współczesne problemy i perspektywy rozwojowe” ze swoją prezentacją nt. Nordic Walking Parks® - network of routes to practice nordic walking in Poland, wystąpiła dr Agnieszka Przyszlak reprezentująca Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.
Prelegentka przedstawiła ogólne założenia związane z projektowaniem i realizacją Nordic Walking Parków® – sieci tras do uprawiania nordic walkingu w Polsce. Zaprezentowała i szczegółowo omówiła wykorzystanie szlaków zarówno przez osoby indywidualne, jak i  grupy zorganizowane prowadzone przez instruktora nordic walking. Objaśniła podstawowe elementy infrastruktury każdego Parku. Na koniec wystąpienia zaprezentowała słuchaczom materiał filmowy dotyczący jednego ze 165 powstałych w Polsce Nordic Walking Parków®.
Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Pytano o konkretne kryteria stanowiące stopień trudności poszczególnych tras, o celowość umieszczania tablicy pomiaru tętna w każdym z Parków, o możliwości związane z wykorzystaniem NWParków zimą. Dr Przyszlak podsumowała, że ma nadzieję, iż całoroczna aktywność fizyczna  realizowana w Nordic Walking Parkach® stanie się podstawą dobrego stanu zdrowia większości Polaków.
Zdjęcia z konferencji dostępne są na: http://www.awf.gda.pl/index.php?id=70&items=339

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)