UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Działalność naukowa > Aktualności Działu Nauki > Sprawozdania z działalności naukowej za rok 2013

Sprawozdania z działalności naukowej za rok 2013

Dodano: czwartek, 14 listopada 2013
W związku z obowiązkiem sporządzenia przez Wydział WWF sprawozdań z działalności naukowej (potencjał badawczy) za rok 2013, oceny parametrycznej za rok 2013, zostają przesłane Państwu w 2 załącznikach dokumenty:
1. Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w ramach działalności statutowej (potencjał badawczy) w 2013 roku.
2. Wykaz zadań badawczych WWF UR na rok 2013.
Pracownicy Wydziału WWF zobowiązani są do wypełnienia Załącznika nr 1: Sprawozdania z realizacji zadania badawczego w ramach działalności statutowej (potencjał badawczy) w 2013 roku w formie elektronicznej oraz papierowej (podpisanej przez pracownika i kierownika zadania badawczego).
W/w sprawozdanie w formie papierowej i elektronicznej (wysłanej na adres e-mail:wfnauka@univ.rzeszow.pl), wraz z obowiązkową kserokopią wykazanej w sprawozdaniu publikacji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 09.12.2013, ul. Towarnickiego 3, pok. nr 17 B.
Sprawozdania dostarczone po terminie będą przekazane do dyspozycji Pana Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego.
Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)