UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Działalność naukowa > Aktualności Działu Nauki

Informacje dla pracowników


Oświadczenie do wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową

W związku z obowiązkiem sporządzenia przez Wydział WF wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2014 proszę wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, inżynieryjno-technicznych Wydziału WF o wypełnienie załączonego druku oświadczenia (ręcznie, czytelnie) i dostarczenie do pokoju nr 17B, ul. Towarnickiego 3c, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 03.06.2013r. Zadanie badawcze, które należy wpisać w oświadczeniu musi być zgodne z zatwierdzonym przez Dziekana Wydziału WF wykazem zadań badawczych na rok 2014, który znajduje się w załączniku nr 2.
 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Zapraszamy na I Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów I Młodych Pracowników Nauki pt.: „Biomedyczne i humanistyczne podstawy i uwarunkowania wychowania fizycznego i sportu”. 18-19 kwietnia 2013r., Rzeszów/Targowiska.
 

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie Ministerstwa Nauki!

Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na badania naukowe w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty, których celem jest m.in. wspieranie badań dotyczących przygotowania zawodników do imprez sportowych, a także diagnostyki treningu sportowego i oceny predyspozycji do szkolenia sportowego na wszystkich poziomach kariery sportowej.
 

Zaproszenie do udziału w Projekcie pt: „Sniffer Dog – animator innowacji”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w Projekcie pt: „Sniffer Dog – animator innowacji”, który realizowany jest w ramach Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (koszt pokrywa RARR)
 

Konferencja naukowa

Zakład Pedagogiki i Socjologii WWF serdecznie zaprasza pracowników oraz studentów Wydziału do wzięcia udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 21-22 listopada 2013 r.
 

Zapraszamy na Kongres Naukowy w Preszowie

W ramach współpracy międzynarodowej Wydział Sportu Uniwersytetu Preszowskiego, Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie,  zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Diagnostyka w Sporcie". Planowany termin 19-20 września 2013 r.
 
Wyświetlanie wyników 51-56 (z 56)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 >  >|
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)