UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Działalność naukowa > Aktualności Działu Nauki

Informacje dla pracowników


Zapraszamy na wykład otwarty dla studentów i pracowników

Wiesław Alejziak „Podstawowe paradygmaty, podejścia i metody badawcze w studiach nad turystyką”. Wykład dotyczy metodologii badań turystycznych nad turystyką oraz polityki wydawniczej periodyków naukowych z zakresu turystyki i rekreacji. Termin: 21 marca 2014 (piątek), godz.: 11:00, ul. Cicha 2.
 

Zapraszamy na wykład otwarty na temat

JM Rektor zaprasza na wykład otwarty na temat "Sztuki walki w badaniach społeczno-kulturowych". Wykład wygłosi dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski. Wykład odbędzie się w dniu 19 grudnia (czwartek) o godz. 16:00, w Auli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (budynek A0).
 

Zapraszamy do udziału w I Konferencji Naukowej

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam pracowników Wydziału Wychowania Fizycznego oraz studentów do wzięcia udziału w I Konferencji Naukowej "Kultura fizyczna w dobie XXI wieku w aspekcie niepełnosprawności".
Konferencja odbędzie się w najbliższy wtorek, dn. 26 listopada 2013 r. w Auli WWF, ul. Cicha 2 o godz. 10. 00.
Organizatorem Konferencji jest Zakład Pedagogiki WWF, Biuro ds. Osób niepełnosprawnych UR oraz Klub Uczelniany AZS UR.
Serdecznie zapraszamy
dr Marta Przydział

 

Sprawozdania z działalności naukowej za rok 2013

W związku z obowiązkiem sporządzenia przez Wydział WWF sprawozdań z działalności naukowej (potencjał badawczy) za rok 2013, oceny parametrycznej za rok 2013, zostają przesłane Państwu w 2 załącznikach dokumenty:
1. Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w ramach działalności statutowej (potencjał badawczy) w 2013 roku.
2. Wykaz zadań badawczych WWF UR na rok 2013.
Pracownicy Wydziału WWF zobowiązani są do wypełnienia Załącznika nr 1: Sprawozdania z realizacji zadania badawczego w ramach działalności statutowej (potencjał badawczy) w 2013 roku w formie elektronicznej oraz papierowej (podpisanej przez pracownika i kierownika zadania badawczego).
W/w sprawozdanie w formie papierowej i elektronicznej (wysłanej na adres e-mail:wfnauka@univ.rzeszow.pl), wraz z obowiązkową kserokopią wykazanej w sprawozdaniu publikacji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 09.12.2013, ul. Towarnickiego 3, pok. nr 17 B.
Sprawozdania dostarczone po terminie będą przekazane do dyspozycji Pana Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego.
Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski

 

Kserokopie publikacji za rok kalendarzowy 2013

Prodziekan ds. nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. prof. UR W. J. Cynarski informuje o konieczności dostarczenia kserokopii publikacji za rok kalendarzowy 2013 do dnia 29.11.2013, do pokoju 17B, ul. Towarnickiego 3. (pismo w załączeniu)
 

Sprawozdanie z konferencji naukowej - AWF Gdańsk

W dniach 3 – 4 października 2013 r. w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Nordic Walking – Sport – Turystyka w badaniach naukowych”. Organizatorami konferencji byli: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, International Nordic Walking Federation (INWA) oraz Polska Federacja Nordic Walking (PFNW). Przewodniczącym  Komitetu Naukowego był prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska – rektor AWFiS, patronat honorowy sprawował prezydent INWA Aki Karitala.


 

Oświadczenie do wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową

W związku z obowiązkiem sporządzenia przez Wydział WF wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2014 proszę wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, inżynieryjno-technicznych Wydziału WF o wypełnienie załączonego druku oświadczenia (ręcznie, czytelnie) i dostarczenie do pokoju nr 17B, ul. Towarnickiego 3c, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 03.06.2013r. Zadanie badawcze, które należy wpisać w oświadczeniu musi być zgodne z zatwierdzonym przez Dziekana Wydziału WF wykazem zadań badawczych na rok 2014, który znajduje się w załączniku nr 2.
 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Zapraszamy na I Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów I Młodych Pracowników Nauki pt.: „Biomedyczne i humanistyczne podstawy i uwarunkowania wychowania fizycznego i sportu”. 18-19 kwietnia 2013r., Rzeszów/Targowiska.
 

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie Ministerstwa Nauki!

Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na badania naukowe w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty, których celem jest m.in. wspieranie badań dotyczących przygotowania zawodników do imprez sportowych, a także diagnostyki treningu sportowego i oceny predyspozycji do szkolenia sportowego na wszystkich poziomach kariery sportowej.
 

Zaproszenie do udziału w Projekcie pt: „Sniffer Dog – animator innowacji”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w Projekcie pt: „Sniffer Dog – animator innowacji”, który realizowany jest w ramach Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (koszt pokrywa RARR)
 
Wyświetlanie wyników 51-60 (z 62)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl