UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
dr n. biol. Maria Zadarko-Domaradzka

Telefon:
E-mail:
Pokój:

mzadarko@ur.edu.pl
nr 114, Cicha
Konsultacje:  rok akademicki 2018/2019
w semestrze letnim:
poniedziałek (od 11.03.2019) 14:00 - 15:30
czwartek       12:00-13:30 
 ul. Cicha  -  pokój 116 lub 114 (proszę pytać w sekretariacie na parterze)
                            
Zakład/Katedra: Katedra Nauk o Człowieku / Pracownia Promocji Zdrowia
     
Prowadzone przedmioty: Kierunek WF - studia I stopnia:
Podstawy biologii, Edukacja zdrowotna, Seminarium dyplomowe
Kierunek WF - studia II stopnia:
Promocja zdrowia, Metodyka edukacji zdrowotnej (moduł TZ), Profilaktyka chorób cywilizacyjnych (moduł TZ), Zdrowie psychospołeczne (moduł TZ), Dietetyka i suplementacja,
Kierunek TiR - studia I stopnia:
Wychowanie zdrowotne
Kierunek TiR - studia II stopnia:
Edukacja zdrowotna
 
Obszary badań: Auksologia;
Promocja zdrowia i profilaktyka współczesnych zagrożeniach zdrowotnych;
Wybrane zachowania zdrowotne i styl życia w kontekście wpływu na zdrowie; 
Edukacja zdrowotna w szkole w świetle Podstawy Programowej Wychowania Fizycznego;
 
Staże naukowe i wizyty studyjne 2004 r. - staż naukowy w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut  Antropologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
2012 r. - wizyta studyjna w Manhattan College w NY w USA, Department of Physical Education & Human Performance,
2012 r.- wizyta studyjna w Australian Institute of Sport, Canberra, Australia
2017 r. - Erasmus+ Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy; Pedagogická fakulta,Katedra antropologie a zdravovědy
 
Pełnione funkcje

OrganizacjeInne uprawnienia
2008 r.- 2015 r.Kierownik Zakładu Biologii Człowieka i Edukacji Zdrowotnej WWF UR
od 2012 r. - koordynator modułu "Edukacja Zdrowotna" studia II stopnia kierunek Wychowanie Fizyczne, a od 2014 r.- modułu "Trener zdrowia"
od 2013 r. - opiekun praktyk pedagogicznych
od 2016 r. - członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia


PTA -Polskie Towarzystwo Antropologiczne (członek); www.ptantropologiczne.pl
KU AZS UR Rzeszów (członek)
Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Sportów Walki i Sztuki Walki (członek)


- Magister pedagogiki; Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów
- Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe "Wychowanie Zdrowotne i Prorodzinne", Wydział Geograficzno- Biologiczny, Akademia Pedagogiczna Kraków,
- Specjalista ds. Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej, Warszawa
- Studia Podyplomowe " Zarządzanie oświatą - menadżer w oświacie", Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 
Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty:
2012 r.-  XV Warsztaty Antropologiczne " Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, AWF Warszawa,
2014 r. - XVI Warsztaty Antropologiczne "Okres prenatalny i jego wpływ na rozwój w okresie postnatalnym", AWF Warszawa
2013 r. - szkolenie "Warunki prowadzenia studiów w świetle nowej oceny programowej i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nowe wzory raportów samooceny", Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, UR Rzeszów
2016 r.- szkolenie "Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w świetle nowych wymogów MNiSW oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej", Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, UR Rzeszów
2014 r. - I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych" Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ, Rzeszów
2014 r. - kursy "Doradca dietetyczny" i "Coaching dietetyczny"
2014 r. - szkolenie "Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej" Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
 
Prelekcje:
Edukacja zdrowotna jako podstawowe narzędzie promocji zdrowia - Konferencja Naukowa „Wychowanie fizyczne dla zdrowia” org. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Wydział WF UR, Czudec 21-22.05.2010,
Kultura fizyczna a zdrowie dzieci i młodzieży - Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa podkarpackiego pt. „Konieczność wprowadzenia zmian w nawykach żywieniowych wśród dzieci i młodzieży” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 07.03.2012
Ocena poziomu realizacji edukacji zdrowotnej na podstawie pilotażowych badań sondażowych w wybranych szkołach woj. podkarpackiego - Wojewódzka Konferencja Naukowo-Metodyczna “Podkarpacka szkoła w ruchu warunkiem pozytywnego zdrowia dzieci i młodzieży”, org. Kuratorium Oświaty, PWSZS Rzeszów i WWF UR, Kielnarowa, 31.03.2014,
Edukacja zdrowotna w szkole - zalecenia a rzeczywistość - Pierwsza Konferencja Naukowo-Metodyczna „Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego” Wydział WF UR, Rzeszów, 10.04.2014,
Zdrowy styl życia - moda czy konieczność Aktywny Przeworsk 60+, Akcja promująca zdrowy styl życia wśród osób starszych, org. WWF UR, UTR Przeworsk, Starostwo Powiatowe, Muzeum w Przeworsku 23-24.05.2014.
Wychowanie fizyczne ukierunkowane na zdrowie w świetle projektu nowej podstawy programowej dla klas 4-8 - Konferencja "Sport szkolny w systemie edukacji fizycznej dzieci i młodzieży, org. PWSZS w Rzeszowie, Kolbuszowa 16-17.12.2016.
 
Wybrane publikacje:       Zadarko-Domaradzka M.,  Zadarko E. (2016), Health related applications for mobile devices in public health education, Edukacja-Technika-Informatyka – 4 (18), 291-296, ISSN: 2080-9069
       Zadarko-Domaradzka M. (2016), Health education of children and youth as a part of public health strategy the challenge for physical education teachers, Scientific Review of Physical Culture, vol. 6, iss. 2, s. 31-39. e-ISSN 2083-8581

      Zadarko-Domaradzka M., Nizioł-Babiarz E., Glinska-Wlaź J. Zadarko E. (2016), Health-promoting social campaigns as seen by the students of the school from the Podkarpacie Region, Scientific Review of Physical Culture, vol. 6, iss. 4. 93-99, e-ISSN 2083-8581
       Zadarko-Domaradzka M. (2015), Realizacja edukacji zdrowotnej w podkarpackich szkołach po reformie programowej w opinii nauczycieli wychowania fizycznego, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, , t.48, s. 119-126, ISSN 0239-4375
       Zadarko-Domaradzka M., Matłosz P., Warchoł K. (2014), Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego, Hygeia Public Health. 95 (3); s. 673-678, ISSN 1509-1945
         Zadarko-Domaradzka M., Zadarko E., Barabasz Z., Sobolewski M. (2013) Spożywanie alkoholu jako zachowanie ryzykowne dla zdrowia wśród młodzieży akademickiej studiującej na Podkarpaciu, Przegląd Lekarski, Vol. 70, nr 8, s. 546-550. p-ISSN: 0033-2240
         Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., Zadarko E.: Wybrane elementy stylu życia studentów Wydziału Wychowania Fizycznego UR [w:] Aktywność na całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą, red. Barabasz Z., Zadarko E., PWSZ Krosno 2010; 225-238

         Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E.: The knowledge on malignant diseases and the related pro-health behaviours in students, Zdrowie Publiczne 117 (3), Lublin 2007, 346-350.
 

Kwestionariusz ankiety
Ankieta skierowana jest do kobiet w przedziale wiekowym 18 – 40 lat i ma charakter anonimowy oraz dobrowolny.
Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczą suplementacji diety kwasem foliowym i witaminą D oraz nawyków żywieniowych kobiet w wieku prokreacyjnym.
Dane zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane wyłącznie do publikacji naukowych. Prosimy o szczere i przemyślane odpowiedzi.

https://goo.gl/forms/W2w3YgH66KQpm5d43


Materiały do pobrania:

http://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/Zdrowie_i_zachowania_zdrowotne_www.pdf
.
 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)