UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
dr n. biol. Maria Zadarko-Domaradzka

Telefon:
E-mail:
Pokój:
17 872 1982 (1980)
mzadarko@ur.edu.pl
nr 114, Cicha 2a
Konsultacje:  rok akademicki 2018/2019
w semestrze letnim:
poniedziałek  12:00 - 13:30
czwartek       12:00-13:30  (11 lipca z powodu zebrania - dyżur odwołany)

 ul. Cicha  -  pokój 114 (proszę pytać w sekretariacie na parterze)             
Zakład/Katedra: Katedra Nauk o Człowieku / Pracownia Promocji Zdrowia
     
Prowadzone przedmioty: Kierunek WF - studia I stopnia: Podstawy biologii, Edukacja zdrowotna, Dietetyka i suplementacja, Seminarium dyplomowe
Kierunek WF - studia II stopnia: Promocja zdrowia, Metodyka edukacji zdrowotnej (moduł TZ), Profilaktyka chorób cywilizacyjnych (moduł TZ), Zdrowie psychospołeczne (moduł TZ), Dietetyka i suplementacja,
Kierunek TiR - studia I stopnia: Promocja zdrowia
Kierunek TiR - studia II stopnia: Edukacja zdrowotna
Studia Podyplomowe WF: Edukacja zdrowotna z elementami ekologii
 
Obszary badań: Auksologia;
Promocja zdrowia i profilaktyka współczesnych zagrożeniach zdrowotnych;
Wybrane zachowania zdrowotne i styl życia w kontekście wpływu na zdrowie; 
Edukacja zdrowotna w szkole w świetle Podstawy Programowej Wychowania Fizycznego;
 
Staże naukowe i wizyty studyjne 2004 r. - staż naukowy w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut  Antropologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
2012 r. - wizyta studyjna - Manhattan College w NY w USA, Department of Physical Education & Human Performance,
2012 r.- wizyta studyjna  - Australian Institute of Sport, Canberra, Australia
2017 r. - Erasmus+ Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy; Pedagogická fakulta,Katedra antropologie a zdravovědy
2019 r. - 
Erasmus+  Universitatea Din Oradea Rumunia, 
 
Pełnione funkcje

OrganizacjeInne uprawnienia
2008 - 2015 r.Kierownik Zakładu Biologii Człowieka i Edukacji Zdrowotnej WWF UR
od 2012r. - koordynator modułu "Edukacja Zdrowotna" studia II stopnia kierunek Wychowanie Fizyczne, a od 2014r.- modułu "Trener zdrowia"
od 2013 r. - opiekun praktyk pedagogicznych i modułowych
2016 - 2020 r. - członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia


PTA - Polskie Towarzystwo Antropologiczne (członek); www.ptantropologiczne.pl
KU AZS UR Rzeszów (członek)
Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Sportów Walki i Sztuki Walki (członek)


- Magister pedagogiki; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie,
- Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe "Wychowanie Zdrowotne i Prorodzinne", Wydział Geograficzno- Biologiczny, Akademia Pedagogiczna w Krakowie,
- Specjalista ds. Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej, Warszawa
- Studia Podyplomowe " Zarządzanie oświatą - menadżer w oświacie", Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 
Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty:
2019 r. - szkolenie z zakresu e-learningu realizowane w ramach podnoszenia kompetencji kadry akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
2016 r.- szkolenie "Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w świetle nowych wymogów MNiSW oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej", Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, UR Rzeszów
2014 r. - kursy "Doradca dietetyczny" i "Coaching dietetyczny"
2014 r. - szkolenie "Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej" Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
2014 r. - I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych" Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ, Rzeszów
2014 r. - XVI Warsztaty Antropologiczne "Okres prenatalny i jego wpływ na rozwój w okresie postnatalnym", AWF Warszawa
2013 r. - szkolenie "Warunki prowadzenia studiów w świetle nowej oceny programowej i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nowe wzory raportów samooceny", Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, UR Rzeszów
2012 r.-  XV Warsztaty Antropologiczne "
 Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, AWF Warszawa,
 
 
Prelekcje:
      Wychowanie fizyczne wobec zapisów nowej podstawy programowej WF dla szkół ponadpodstawowych – kierunek zmian - Konferencja naukowo-metodyczna” Wychowanie fizyczne w okresie reformy systemu edukacji”, Lubenia 08-09.06.2019.  
         Wychowanie fizyczne ukierunkowane na zdrowie w świetle projektu nowej podstawy programowej dla klas 4-8 - Konferencja "Sport szkolny w systemie edukacji fizycznej dzieci i młodzieży, org. PWSZS w Rzeszowie, Kolbuszowa 16-17.12.2016.
      Ocena poziomu realizacji edukacji zdrowotnej na podstawie pilotażowych badań sondażowych w wybranych szkołach woj. podkarpackiego - Wojewódzka Konferencja Naukowo-Metodyczna “Podkarpacka szkoła w ruchu warunkiem pozytywnego zdrowia dzieci i młodzieży”, org. Kuratorium Oświaty, PWSZS Rzeszów i WWF UR, Kielnarowa, 31.03.2014.
         Zdrowy styl życia - moda czy konieczność Aktywny Przeworsk 60+, Akcja promująca zdrowy styl życia wśród osób starszych, org. WWF UR, UTR Przeworsk, Starostwo Powiatowe, Muzeum w Przeworsku 23-24.05.2014.
           Kultura fizyczna a zdrowie dzieci i młodzieży - Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa podkarpackiego pt. „Konieczność wprowadzenia zmian w nawykach żywieniowych wśród dzieci i młodzieży” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 07.03.2012.
          Edukacja zdrowotna w szkole - zalecenia a rzeczywistość - Pierwsza Konferencja Naukowo-Metodyczna „Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego” Wydział WF UR, Rzeszów, 10.04.2014,
        Edukacja zdrowotna jako podstawowe narzędzie promocji zdrowia - Konferencja Naukowa „Wychowanie fizyczne dla zdrowia” org. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Wydział WF UR, Czudec 21-22.05.2010.
 
 
 
Wybrane publikacje:            Potocka N., Penar-Zadarko B., Skrzypa M., Braun M., Zadarko-Domaradzka M., Ozimek M., Nizioł-Babiarz E., Barabasz Z., Zawlik I., Zadarko E. (2019) Association of ACTN3 polymorphism with body somatotype and cardiorespiratory fitness in young healthy adults, Int. J. Environ. Res. Public Health, 16(9), 1489;  (30 pkt, IF=2,145)
            Zadarko-Domaradzka M., Barabasz Z., Sobolewski M.,…& Zadarko E. (2018) Alcohol Consumption and Risky Drinking Patterns among College Students from Selected Countries of the Carpathian Euroregion, “BioMed Research International”, vol. 2018, Article ID 6084541, 9 pages, (25 pkt, IF=2,583)
            Przednowek K., Barabasz Z., Zadarko-Domaradzka M.,…. & Zadarko E. (2018) Predictive Modeling of VO2max Based on 20 m Shuttle Run Test for Young Healthy People, „Applied Sciences-Basel”, Vol. 8, iss. 11, Art. nr 2213, (25 pkt, IF=1,689)

 Zadarko-Domaradzka M.,  Zadarko E. (2016), Health related applications for mobile devices in public health education, Edukacja-Technika-Informatyka – 4 (18), 291-296, ISSN: 2080-9069
       Zadarko-Domaradzka M. (2016), Health education of children and youth as a part of public health strategy the challenge for physical education teachers, Scientific Review of Physical Culture, vol. 6, iss. 2, s. 31-39. e-ISSN 2083-8581

        Zadarko-Domaradzka M. (2015), Realizacja edukacji zdrowotnej w podkarpackich szkołach po reformie programowej w opinii nauczycieli wychowania fizycznego, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, , t.48, s. 119-126, ISSN 0239-4375
       Zadarko-Domaradzka M., Matłosz P., Warchoł K. (2014), Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego, Hygeia Public Health. 95 (3); s. 673-678, ISSN 1509-1945
       Zadarko E., Barabasz Z., Nizioł-Babiarz E., Zadarko Domaradzka M.,  et al. (2014)  Leisure time physical activity of young women from the Carpathian Euroregion in relation to the Body Mass Index, Ann Agric Environ Med., Sep 4;21(3); s.622-626, e-ISSN: 1898-2263 (30 pkt, IF=1,126)
         Zadarko-Domaradzka M., Zadarko E., Barabasz Z., Sobolewski M. (2013) Spożywanie alkoholu jako zachowanie ryzykowne dla zdrowia wśród młodzieży akademickiej studiującej na Podkarpaciu, Przegląd Lekarski, Vol. 70, nr 8, s. 546-550. p-ISSN: 0033-2240
       
 Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M. (2011) The implementation of the anticancer recommendations by professionally active women, Zdrowie Publiczne, 121 (3), 267-271
 
 

Kwestionariusz ankiety
Ankieta skierowana jest do kobiet w przedziale wiekowym 18 – 40 lat i ma charakter anonimowy oraz dobrowolny.
Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczą suplementacji diety kwasem foliowym i witaminą D oraz nawyków żywieniowych kobiet w wieku prokreacyjnym.
Dane zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane wyłącznie do publikacji naukowych. Prosimy o szczere i przemyślane odpowiedzi.

https://goo.gl/forms/W2w3YgH66KQpm5d43


Materiały do pobrania:

http://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/Zdrowie_i_zachowania_zdrowotne_www.pdf
.
 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)