UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
dr Narcyz Piórecki

Telefon:
E-mail:
Pokój:
17 872 1980
narcyzp@o2.pl
ul. Cicha, pok. 04
 
Konsultacje: środa:          8.30-10.00 

studia niestacjonarne: konsultacje_nst.pdf
Zakład/Katedra: Katedra Turystyki i Rekreacji 
Profil IndexCopernicus
(publikacje, artykuły, konferencje, granty, recenzje)
http://my.indexcopernicus.com/
PROJEKTY
1. Piórecki N. i zespół badawczy. 2012. Srebrny Medal za II miejsce w konkursie na 61 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA – Bruksela, listopad 2012.
2. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej (Warszawa, luty 2013) za projekt pod nazwą „Zastosowanie preparatu z odmiany uprawnej derenia właściwego Cornus mas L. wyselekcjonowanej w Europie do utrzymania fizjologicznego stężenia oraz obniżenia poziomu lipidów zwłaszcza trójglicerydów”
3. Piórecki N., 2011. Kierownik projektu pt. Inwentaryzacja i zachowanie różnorodności starych odmian drzew owocowych we wschodniej Galicji. Międzynarodowy projekt realizowany w ramach współpracy polsko-ukraińskiej, ze środków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja nr 692/N–Ukraina/10/2010/0).
4. Piórecki N. 2015. Kierownik projektu pt. Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach. Projekt badawczy realizowany ze środków MKIDN, program Dziedzictwo kulturowe, priorytet 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, nr 02746/15.
5. Piórecki N. 2015. Opiekun naukowy stypendysty UNESCO dr Olgi Grygorieva (Ogród Botaniczny im. M. Hryszka w Kijowie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy). Stypendium zrealizowane zostało w terminie od 1 sierpnia do 31 października 2015 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.
6. Piórecki N. 2016. Kierownik projektu pt. Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja. Projekt badawczy realizowany ze środków MKIDN, program Dziedzictwo kulturowe, priorytet 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, nr 01707/16/DDK.
7. Piórecki N. 2016. Opiekun naukowy stypendysty UNESCO dr Olgi Grygorieva (Ogród Botaniczny im. M. Hryszka w Kijowie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy). Stypendium zrealizowane zostało w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.
8. Piórecki N. 2017. Kierownik projektu pt. Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja. Projekt badawczy realizowany ze środków MKIDN, program Dziedzictwo kulturowe, priorytet 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, nr 02276/ 17/DDK.
9. Piórecki N. 2017. Opiekun naukowy stypendysty UNESCO dr Olgi Grygorieva (Ogród Botaniczny im. M. Hryszka w Kijowie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy). Stypendium zrealizowane w terminie od 1 września do 31 października 2017 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.
10. Piórecki N. 2017. Współudział w projekcie badawczym "FarmersEduco - Neglected and Underutilized species in the Socio-Economic Rural Development", No 21640443. Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Food Resources. 

 ARTYKUŁY
1. Piórecki N. 2009, Arboretum Bolestraszyce [w:] Skarbnice Przyszłości. Najcenniejsze zbiory Podkarpackich Muzeów. Wyd. Ruthemus, Krosno. 
2. Piórecki N., 2011, Ochrona i użytkowanie ogrodów dworskich w województwie podkarpackim. Wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Województwa Podkarpackiego „Pro Carpathia”, Rzeszów.
3. Wadl F.A., Szyp-Borowska I., Piórecki N., Schlarbaum S.E., Scheffler B.E., Trigiano R.N. 2014. Development of microsatellites from Cornus mas L. (Cornaceae) and characterization of genetic diversity of cornelian cherries from China, central Europe, and the United States. W: Scientia Horticulturae,179, s. 314–320 (IF2014=0,967) 35 pkt. MNiSzW.
4. Kucharska A.Z., Szumny A., Sokół-Łętowska A., Piórecki N., Klymenko S.V., 2015. Iridoids and anthocyanins in cornelian cherry (Cornus mas L.) cultivars. W: Journal of Food Composition and Analysis, 40, s.95–102. (IF2014=1,985) 35 pkt. MNiSzW.
5. Szumny D., Sozański T., Kucharska A.Z., Dziewiszek W., Piórecki N., Magdalan J., Chlebda-Sieragowska E., Szeląg A., Szumny A., 2015. Application of cornelian cherry iridoid-polyphenolic fraction and loganic acid to reduce intraocular pressure. W: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, ID 939402. (IF2014=1,880). 30 pkt. MNiSzW.
6. Kucharska A.Z., Sokół-Łętowska A., Piórecki N., Klymenko S., Grygorieva O., 2015. Iridoids and anthocyanins of cornelian cherry fruits (Cornus mas L.) and blue honeysuckle berries (Lonicera caerulea L. var. kamtschatica). W: Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. Nitra, Slovak Republic, s. 395–398.
7. Sozański T., Kucharska A.Z., Szumny D., Szumny A., Magdalan J., Trocha M., Merwid-Ląd A., Piasecki T., Piórecki N., 2015. The protective effects of loganic acid and anthocyanins from cornelian cherry fruits on atherosclerosis risk factors in hypercholesterolemic rabbits. W: Abstracts-XIX Congress PTF/Pharmacological Reports 67 Supplement. s. 40.
8. Czyżewska A., Kucharska A.Z., Nowak A., Sokół-Łętowska A., Motyl I., Piórecki N., 2015. Fermented unripe cornelian cherry as a functional food. W: Biotechnology and Food Science, Biologically Active compounds in Food, International Conference. Łódź, s. 72.
9. Szumny D., Sozański T., Kucharska A., Dziewiszek W., Piórecki N., Chlebda-Sieragowska E., Magdalan J., Szeląg A., Szumny A., 2015. Novel approach to reduce intraocular pressure using natural compounds from Cornus mas. W: Abstracts XIX Congress PTF/Pharmacological Reports 67 Supplement. s. 41.
10. Piórecki N. 2015. Cztery pory roku w parku. Jakie rośliny i kiedy kwitną w parku i są godne uwagi. W: Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych. Przewodnik turystyczny. Rzeszów, s. 255–258.
11. Piórecki N. 2015. Słowniczek. Terminy z dziedziny ogrodowo-parkowej. W: Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych. Przewodnik turystyczny. Rzeszów, s. 263–265.
12. Sozański T., Kucharska A.Z., Rapak A., Szumny D., Trocha M., Merwid-Ląd A., Dzimira S., Piasecki T., Piórecki N., Magdalan J., Szeląg A., 2016. Iridoid – loganic acid versus anthocyanins from the Cornus mas fruit (cornelian cherry): Common and different effects on diet-induced atherosclerosis, PPARs expression, and inflammation. W: Atherosclerosis (IF2015 3,942), 35 pkt. MNiSzW., s. 151–160.
13. Klymenko S., Brindza J., Piórecki N., Grygorieva O., 2016. Organic Farming − the Most Important Direction of Restoration Environmental and Human Health in the Post-Chernobyl Period. W: Biodiversity after the Chernobyl Accident. part 1, Nitra, Slovak Republic, s. 142–149.
14. Klymenko S., Kucharska A., Brindza J., Piórecki N., Grygorieva O., 2016. Biochemical Features and Medical Properties of Cornelian Cherry (Cornus mas L.). W: Biodiversity after the Chernobyl Accident. part 2, Nitra, Slovak Republic, s. 111–118.
15. Piórecki N., Obodyński M., Antoniewska E., 2016. Arboretum Cisowa – przyroda i turystyka na obszarze Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego i Obszarów Natura 2000. W: Ziaja M., Wójcik T. (red.), Możliwości rozwoju turystyki w obszarach Natura 2000. Wyd. Uniw. Rzesz. Rzeszów, 2016, s. 113–125.
16. Piórecki N. Kolekcje kosaćców w Arboretum Bolestraszyce. W: Materiały VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Drzewa, parki i ogrody. Dziedzictwo kultury i natury Małopolski Wschodniej. Bolestraszyce-Lwów, 2016, s. 47–56.
17. E. Żygała, Piórecki N. Dawne założenia dworsko-ogrodowe jako źródło starych odmian drzew owocowych. W: Materiały VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Drzewa, parki i ogrody. Dziedzictwo kultury i natury Małopolski Wschodniej. Bolestraszyce-Lwów, 2016, s. 62–63.
18. Komarnicki L., Piórecki N. (red.). Piękno irysów. Rzeszów, 2016, Wyd. RSdruk, s. 1–256. 
 
Prowadzone przedmioty: Seminarium magisterskie.
Seminarium licencjackie.
Historia kultury i sztuki.
Ekoturystyka.
 
Obszary badań: Historia kultury.
Produkt tradycyjny.
Organizacja turystyki.
Turystyka kulturowa.
Zarządzanie turystyką. 
Sztuki plastyczne.
 
Uprawnienia instruktorskie:    
Inne uprawnienia:    
Odbyte szkolenia: Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji w Lublinie.
Studium Zarządzania Instytucją Kultury.
Studia Podyplomowe. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny URz.
Studium Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego.
Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie. Szkolenie – Przedsiębiorcza Instytucja Kultury – podstawy zarządzania.
Szkolenie z zakresu budowania i pozycjonowania marki  w turystyce, e-marketingu, badań marketingowych w turystyce. 
Liczne kursy, warsztaty, wyjazdy szkoleniowe (w tym zagraniczne) z zakresu turystyki i produktu turystycznego 
 
Inne
Nagrody i wyróżnienia
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Ministerstwo Sportu i Turystyki. W uznaniu zasług dla rozwoju turystyki. Odznaka honorowa „Za zasługi dla turystyki”.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Medal PTTK za pomoc i współpracę.  
 
     
     
     

 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)