UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
dr Iwona Pezdan-Śliż

Telefon:
E-mail:
Pokój:

ipezdan@ur.edu.pl
ul.Towarnickiego, p.18a
 
Konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2018/2019 
środa - godz. 11.00-12.30 - Towarnickiego p.18 a


Zakład/Katedra:
Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Zakład Historii
Profil IndexCopernicus
(publikacje, artykuły, konferencje, granty, recenzje)
  http://my.indexcopernicus.com/  
Prowadzone przedmioty: Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Muzyka, rytm, taniec
Rytmika i taniec z metodyką
Teoria tańca i muzyki
Taneczne formy rekreacji
Fitness z metodyką
Metodologia badań
Pracownia kierunkowa
Seminarium dyplomowe
Praktyki programowe
 
Obszary badań: ogólnopolska i regionalna kultura fizyczna (w tym szczególnie sport, rekreacja i turystyka)
odżywianie i suplementacja w sporcie
motoryka i fizjologia człowieka
 
Uprawnienia instruktorskie: Instruktor Rekreacji ze specjalnością Fitness - Nowoczesne Formy Gimnastyki
Instruktor Nordic Walking
Instruktor Tańca - choreografia ze specjalnością tańce polskie
 
Inne uprawnienia: Pilot wycieczek 
Animator czasu wolnego 
Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży 
Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 
Odbyte szkolenia: Warsztaty metodyczno-naukowe z zakresu przygotowania psychofizycznego i żywienia w sportach wytrzymałościowych (certyfikat)
Choreoterapia - ruch i taniec jako metoda wychowawczo-terapeutyczna (certyfikat)
Ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe pracowników naukowo-dydaktycznych kształcących kadry dla turystyki (certyfikat)
Nowy produkt na wolnym rynku - prawne aspekty ochrony własności intelektualnej i przemysłowej - w ramach projektu "B+R=Przyszłość" (certyfikat)
Nowy produkt na wolnym rynku - własność intelektualna jako przedmiot działań marketingowych - w ramach projektu "B+R=Przyszłość" (certyfikat)
Prawa autorskie – autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe, umowy sprzedaży praw majątkowych, umowy licencyjne, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich – zasady ochrony w Polsce i w Unii Europejskiej (certyfikat)
Program „HORYZONT 2020” dla MŚP (certyfikat)
 
Studia podyplomowe: Studium Dziennikarstwa
Resocjalizacja z Terapią Pedagogiczną
Choreografia 
Wychowanie Fizyczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji
 
     
     
     

 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)