UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
dr Małgorzata Janusz

Telefon:
E-mail:
Pokój:
48 17 872 .....
majanusz@ur.edu.pl
 

 
Konsultacje:

Urlop  wypoczynkowy od 22 lipca do 8 września 2019 r. 

Szanowni Państwo,

proszę o weryfikację w wirualnej uczelni przypisanych przedmiotów,
ewentualne niezgodności proszę zgłaszać na Towarnickiego p.25.

W przypadku niezgodności ocen w sustemir WU zapraszam w godzinach konsultacji.
Studenci studiów niestacjonarnych kontakt e-mail
 
 studia niestacjonarne: konsultacje_nst.pdf

Zakład/Katedra:


Expertus (baza BUR)
Katedra Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej

http://bibliografia.univ.rzeszow.pl/01/

Profil IndexCopernicus
(publikacje, artykuły, konferencje, granty, recenzje)
http://my.indexcopernicus.com/  
Prowadzone przedmioty: Seminarium dyplomowe
Wychowanie Fizyczne Specjalne
Dyscypliny Sportowe i Rekreacyjne
Sporty indywidualne
Rekreacyjne formy wychowania fizycznego
Ergonomia z higieną
BHP i ergonomia
Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia
Higiena w hotelarstwie i gastronomii
 
Obszary badań: Historia Kultury Fizycznej
Teoria i Socjologia Kultury Fizycznej,
Turystyka, Antropomotoryka
 
Uprawnienia instruktorskie: Instruktor sportu w dyscyplinie:
- lekkoatletyka,
- pływanie
Instruktor rekreacji ruchowej:
- fitness-nowoczesne formy gimnastyki,
- nordic walking
 
Inne uprawnienia: Asystent osoby niepełnosprawnej
Doradca dietetyczny
Trener personalny
Kurs I stopnia masażu klasycznego
 
Odbyte szkolenia:                               Techniki i narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym
Aktywne metody w pracy z grupą
Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów kształcenia i programów zajęć

Zastosowanie metod statystycznych w procesie dydaktycznym
Umiejętności interpersonalne
Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi
Efektywne Pulikowanie Naukowe
Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
Bezpieczeństwo uczniów w szkole - obowiązek i wyzwanie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
 
     
     
     
Studencka ankieta oceny prowadzącego przedmiot: SAOPP - Janusz Małgorzata  

 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)