UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
dr Renata Grzywacz

Telefon:
E-mail:

Pokój:
48 17 872 1849
renatag@ur.edu.pl

10 (budynek B3 - ul. Towarnickiego 3)
 
Konsultacje: wtorek: 9.00 - 10.30 ul. Towarnickiego p.10
czwartek: 7.00 - 8.30 ul. Towarnickiego p.10
studia niestacjonarne: konsultacje_nst.pdf
Zakład/Katedra: Katedra Kulturowych Podstaw Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji
Zakład Pedagogiki
Profil IndexCopernicus
(publikacje, artykuły, konferencje, granty, recenzje)
http://my.indexcopernicus.com/  
Prowadzone przedmioty: Prowadzone przedmioty w j. angielskim:
Pedagogy of leisure time
Sociology of leisure time
Foundations of didactic
Diploma Seminar

Prowadzone przedmioty w j. polskim:
Socjologia czasu wolnego
Socjologia
 
 
Obszary badań: Nauki humanistyczne - Budżet czasu wolnego wybranych grup społecznych
Wybrane aspekty zagrożeń zdrowotnych w różnych grup wiekowych
Zachowania patologiczne w czasie wolnym
 
Uprawnienia instruktorskie:
Studia podyplomowe - „Dietetyka i planowanie żywienia” 
Instruktor sportu w pływaniu
Instruktor sportu w piłce siatkowej
Instruktor sportu w kajakarstwie klasycznym
Instruktor rekreacji ruchowej w narciarstwie zjazdowym 
Pilot Wycieczek Zagranicznych 
Kurs I stopnia masażu klasycznego  
Patent Polskiego Związku Żeglarskiego 
 
 
Inne uprawnienia:
CERTYFIKATY JĘZYKOWE  
Certyfikat Tłumacza tekstów technicznych uprawniający do wykonywania tłumaczeń tekstów z języka angielskiego
Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego ICC STAGE 2 
Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego i osiągnięcie poziomu Advanced  w Szkole Języków i Zarządzania Promar International 
 
Odbyte szkolenia: Kurs w ramach projektu rozwojowego: Metodologia badań naukowych
Kurs w ramach projektu rozwojowego : Warsztat dydaktyczny
Kurs w ramach projektu rozwojowego: Kurs szybkiego czytania i technik uczenia się
Kurs w ramach projektu unijnego: Szkolenie młodej kadry naukowej nt. prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania ich wyników
Kurs w ramach projektu unijnego: Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Wsparcie dla kadry prowadzącej zajęcia w j. angielskim
Szkolenie w ramach projektu unijnego: How to publish your articles in indexed publications
Szkolenie w ramach projektu PWP Polak Węgier dwa bratanki – adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie: Organizacja Imprez turystycznych w praktyce 
 
 
     
     
     
     

 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)