UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
dr Beata Gierczak-Korzeniowska

Telefon:
E-mail:
Pokój:
48 17 872 1875
gierczakus@interia.pl; beatagierczak@ur.edu.pl
Ul. Kasprowicza 1, sala 108
 
Konsultacje: Urlop od 15.07.2019
Zakład/Katedra: Katedra Turystyki i Rekreacji
Zakład Gospodarki Turystycznej
Profil IndexCopernicus
(publikacje, artykuły, konferencje, granty, recenzje)
http://my.indexcopernicus.com/  
Prowadzone przedmioty: - Transport w turystyce
- Zarządzanie jakością i sprzedażą w turystyce międzynarodowej
- Planowanie turystyczne
- Marketing międzynarodowy w turystyce
- Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji
- Zarządzanie
- Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 
Obszary badań: Transport w turystyce; Koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym - benchmarking; Przedsiębiorczość i innowacje w turystyce; Aspekt kulturowy w rozwoju turystyki i przedsiębiorstw turystycznych.  
 Stypendia/staże:
 
- Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów (stypendium ze
  środków UE i Marszałka Województwa Podkarpackiego),
- Staż w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka w ramach projektu 
  Transferencja (projekt współfinansowany przez UE),
 
 
Inne uprawnienia: - pilot wycieczek,
- wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
- egzaminator OKE egzaminu maturalnego z języka polskiego,
- egzaminator OKE egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zawodach) technik obsługi turystycznej T.13. T.14.
- egzaminator OKE egzaminu zawodowego w zawodzie technik turystyki   wiejskiej T.07 i T.08
 
 
Odbyte szkolenia: - Kurs z zakresu hotelarstwa i gastronomii: "Zarządzanie Hotelami i Usługami Żywieniowymi",
- Certyfikat: Zarządzanie własnością intelektualną, analiza potencjału rynkowego, wybór drogi komercjalizacji,
- Certyfikat: Innowacyjność i transfer technologii.
 
 Projekty badawcze: 1. Benchmarking w procesie doskonalenia jakości i innowacyjności usług
    turystycznych na przykładzie wybranych hoteli poznańskich - projekt
    badawczy własny.
 
     
     
     

 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)