UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
dr Maciej Brożyna

Telefon:
E-mail:
Pokój:
509528761
maxu10@wp.pl 
nr.104 ( ul. Zelwerowicza 8, Budynek D12- Hala sportowa)
Konsultacje: Dyżury rok akademicki 2018/19
Poniedziałek :                    9:00-10:30 
Środa :                              9:00-10:30
studia niestacjonarne: konsultacje_nst.pdf
Zakład/Katedra:
Katedra Nauk o Człowieku
Zespół Medycyny Sportowej
Profil IndexCopernicus
(publikacje, artykuły, konferencje, granty, recenzje)
http://my.indexcopernicus.com/  
Prowadzone przedmioty:  Pierwsza pomoc przedmedyczna, Pływanie z metodyką, Dietetyka i suplementacja w sporcie,Terenowe formy aktywności ruchowej:(turystyka-kajakowa,rowerowa,piesza,skituring),  Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, Obozownictwo letnie i zimowe.  
Obszary badań:  Antropologia, Antropometria, Aktywność fizyczna, Zachowania zdrowotne, Turystyka kwalifikowana.  
Uprawnienia instruktorskie:
 

 -Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
- Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
-Instruktor rekreacji ruchowejo specjalności 
„kajakarstwo”
-Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności „narciarstwo biegowe”
-Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności „pływanie”
-Instruktor dyscypliny sportu w lekkoatletyce
-Instruktor pierwszej pomocy BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacji (European Resuscitation Council)
-Instruktor Nordic Walking
-Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności „surwiwal”
-Sędzia Polskiego Związku Pływackiego “ Klasa druga”
-Sędzia Polskiego Związku Lekkoatletyki
-Ukończony „Kurs pierwszej pomocy” oraz In Accordance with European Red Cross and Red  Crescent  Standards on First Aid , zorganizowany
przez Polski Czerwony Krzyż
-Ukończony “Kurs Masażu Klasycznego”
-Ukończony “Kurs Wychowawców Placówek  Wypoczynku Dzieci i Młodzieży
-Certyfikat ukończenia szkolenia „Umiejętności interpersonalne”- projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
- Certyfikat ukończenia szkolenia „Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi”-projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
-Certyfikaty American Red Cross „Professional Rescuer”  I  “First Aid”
-Ukończone szkolenie w ramach projektu Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości realizowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr system B+R I wzrost świadomości roli w rozwoju gospodarczym
 - Ukończone szkolenie “ Krajowe ramy kwalifikacji. Budowa programów kształcenia i programów zajęć” zorganizowany przez Optima Centrum Rozwoju I Kształcenia Kadr.
- Certyfikat ukończenia szkolenia “Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi”projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Certyfikat ukończenia szkolenia „ Szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności  dla kadry uczelni wyższych” w ramachprojektu współfinansowanego ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
-Certyfikat ukończenia szkolenia „Asystent osoby niepełnosprawnej” organizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
-Certyfikat ukończenia kursu masażu „Bańką chińską”
-Certyfikat ukończenia I części szkolenia metodycznego dla nauczycieli z zakresu przygotowania fizycznego kandydatów do służby w Jednostce Wojskowej
Komandosów- Lubliniec 2016
-Certyfikat ukończenia warsztatów metodyczno-naukowych z zakresu przygotowania psychofizycznego i żywienia w sportach wytrzymałościowych, Rzeszów18.09.2016
 

 
Inne uprawnienia:Staże naukowe i wizyty studyjne
- Ukończone studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
 Piłsudskiego w Warszawie

- Ukończone studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie  na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji na kierunku „Organizacja turystyki i agroturystyki.”

 

 


Pełnione funkcje
W latach 2009-2012 brał udział w  stażach, programach i wizytach studyjnych  jako wykładowca na uczelni Escola Superior De Educacao Politecnico Do Porto w Portugalii, a także w Telemark University College – Notodden w Norwegii, National Sports Academy”Vasil Levski” w Bułgarii, University of Oradea w Rumunii oraz na uczelni University of Sao Paulo School of Physical Education and Sport w Brazylii.
- Zatrudniony na stażu  jako wykładowca na  Wydziale Sportu (Fakulta športu) University of Presov in Presov - Republika Słowacka

2013/14, -Staż naukowy -  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa  Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji (okres 5 miesięcy).
 
2015 r. Staż naukowy w  Katedrze Radiologii Collegium Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
- Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy-Wizyta studyjna w jednostce oświatowej w Kirkjubaejaklaustur w Islandii. Termin 17- 28.10.2016. Celem projektu było przeprowadzenie badań antropometrycznych, stanu odżywiania, sprawności. 

Opiekun oraz czlonek-założyciel  Studenckiego Koła Naukowego "Młodych Antropologów"
Członek Rady Wydziału - 2007-2008
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - od 2007 roku

Wice- Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Antropologicznego - oddział w Rzeszowie
 
Projekt "Korona Europy"
   
     
     

 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)