UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla wykładowcy > Informacje dla pracowników

Informacje dla pracowników


Wnioski w zakresie dużej infrastruktury badawczej

W oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 13.10.2010 roku w „sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebną badań naukowych lub prac rozwojowych” (Dz. U. Nr 200 poz. 1324;) proszę o składanie wniosków na rok 2013.
Wnioski w 3 egz. Należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia br do specjalisty ds. aparatury w dziale nauki/bud. A-1, p. 5.
Anna Turza
Sekretariat Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 

Rozstrzygnięcia konkursu dotacji celowej

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym* w WWF UR w roku 2012, Wydziałowa Komisja ds. Nauki pozytywnie oceniła wnioski następującym osobom:
1. mgr M. Gruszka
2. mgr K. Przednowek
3. mgr K. Greń
4. mgr J. Glińska
5. mgr J. Herbert
6. mgr M. Brożyna
7. mgr J. Piech
8. dr P. Żegleń
9. mgr Ł. Godek
10. mgr K. Przednowek
11. mgr B. Prukop
12. mgr E. Nizioł
*w oparciu o Regulamin podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zatwierdzony prze Radę Wydziału dnia 15.12.2011 r.
Decyzje o wynikach rozpatrzonych wniosków wydawane są w sekretariacie Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą przy ul. Towarnickiego 3, p. 17b.
 

Wzór opisu przedmiotu (sylabus)

W dziale Dla wykładowcy - Pliki do pobrania publikujemy zarządzenie nr 4/2012 Rektora UR z dnia 20.01.2012r.
w sprawie: wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Pobierz >>>.
 

Konkurs na projekty badawcze młodych naukowców

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego ogłasza konkurs na projekty badawcze młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na WWF UR.
Zasady konkursu wraz wymaganymi wzorami załączone są w regulaminie WWF UR.
1. Wnioski winny być złożone zgodnie z załączonym wzorem zawartym w regulaminie.
2. Wnioski należy składać w  sekretariacie Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (pokój 17b) w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2012 r., (załącznik nr 1).
3. Wnioski będą oceniane przez Komisję zgodnie z załączonym w regulaminie kwestionariuszem oceny. Po rozstrzygnięciu konkursu w terminie do 7 dni (do końca kwietnia) wnioskodawcy otrzymają decyzję.
4. Raport z realizacji projektu należy złożyć do 31 grudnia  2012 r. w  sekretariacie Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (załącznik nr 4).
Blizsze informacje:
Anna Turza, Sekretariat Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów,
wfnauka@univ.rzeszow.pl, tel. 17/872-1844

 

Terminy składania wniosków o przyznanie nagród MNiSW

Dziekan ds. Nauki  i Współpracy z Zagranicą przypomina o terminach składania wniosków o przyznanie nagród MNiSW oraz wniosków o nadanie Orderu lub Odznaczenia/ Medalu KEN.

Termin składania wniosków o przyznanie nagród MNiSW jest do 30.04.2012 r. Szczegółowe informacje pod linkiem:
http://univ.rzeszow.pl/uczelnia/administracja/dzial_nauki/index.php?id=nagrody_mnisw
Termin składania wniosków o nadanie Orderu lub Odznaczenia/ Medalu KEN jest do 29. 02.2012 r. Szczegółowe informacje pod linkiem:
http://univ.rzeszow.pl/pracownicy/index.php?id=odznaczenia

Konsultacje w sprawie zgłoszeń udziela:
mgr Anna Turza
Sekretariat Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów
wfnauka@univ.rzeszow.pl, Tel. 17/872-1844


 

Uprzejmie informujemy, że Towarzystwo National Geographic razem ze Swedish Postcode Lottery ogłosiło rozpoczęcie Global Exploration Fuud (Globalnego Funduszu Badwczego). Celem funduszu jest finansowanie badań, ekspedycji oaz programów ochrony przyrody i dziedzictwa narodowego prowadzonych prze naukowców i odkrywców z całego świata.

Dodatkowe informacje o Globalnym Funduszu Badawczym oraz szczegóły procesu aplikacyjnego można znaleźć na stronie: www.nationalgeographic.com/gef/northerneurope.


 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (pobierz).
 

ebrary.gifBiblioteka UR informuje, że zasoby elektroniczne BUR powiększyły się o ponad 70 tys. angielskojęzycznych książek elektronicznych z różnych dziedzin wiedzy dostępnych w ramach platformy ebrary.
 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o charakterze innowacyjnym

Uprzejmie informuję, że na Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR ogłosiło konkurs (druga edycja) na najlepszą pracę dyplomową o charakterze innowacyjnym z główną nagrodą w wysokości 3 tys. zł. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie http://www.uctt.rzeszow.pl w zakładce Ogłoszenia.
Bardzo proszę o przekazanie niniejszej informacji osobom odpowiedzialnym za dydaktykę na Wydziale (Prodziekanowi ds. Studenckich, opiekunom lat studiów, promotorom prac dyplomowych i innym osobom, które mogłyby być zainteresowane) w celu rozpropagowania tego konkursu.

Z poważaniem
Dyr. UCTT UR
prof. dr hab. inż. M. Korzyński

 

Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Innowacyjny Uniwersytet Rzeszowski" realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR jako część projektu MNiSW "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" istnieje możliwość finansowego wspierania publikacji, wydawnictw i wyjazdów konferencyjnych o charakterze innowacyjnym. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie http://www.uctt.rzeszow.pl/dofinansowanie.php
 
Z poważaniem
Dyr. UCTT UR
prof. dr hab. inż. M. Korzyński

 
Wyświetlanie wyników 51-60 (z 65)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)