UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla wykładowcy > Informacje dla pracowników

Informacje dla pracowników


srpc-okladka-(2).pngZapraszamy wszystkich pracowników i studentów WWF do publikowania swoich artykułów w: 
Scientific Review of Physical Culture
(2 pkt. MNiSW)

Prace prosimy kierować bezpośrednio do:
sekretarz generalny - dr Krzysztof Kubala
sekretarz kierunkowy TiR - dr Patrycja Żegleń (pzeglen@univ.rzeszow.pl
sekretarz kierunkowy WFiS - dr Grzegorz Domino (gdomino@univ.rzeszow.pl)
sekretarz ds. publikacji studenckich - dr Jarosław Herbert (herbertjarek@onet.eu)


 

Plan hospitacji na lata 2012-2014

W zakładce Dla wykładowcy - Plan hospitacji publikujemy plan hospitacji pracowników naukowo-dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego w latach akademickich 2012/2013 i 2013/2014

 

Przypomnienie dla nauczycieli zatrudnionych w UR jako podstawowym miejscu pracy.

Wyciąg ze Statutu UR:
§ 63
Nauczyciel akademicki zatrudniony w UR jako podstawowym miejscu pracy może podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku o pracę tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo – badawczą. Zgodę na dodatkowe zatrudnienie wyraża: Rektorowi i prorektorom – Senat, pozostałym nauczycielom akademickim – Rektor po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału. Podjęcie lub kontynuacja dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.
> Podanie o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie <   (podlinkuj: 
http://www.univ.rzeszow.pl/pracownicy/wnioski/podanie-o-wyrazenie-zgody-na-dodatkowe-zatrudnienie  )
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Spraw Osobowych , tel. 17 872 1041
 

Zaproszenie na konferencję naukową

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Wołodymyra Hnatiuka łącznie z Ogólnoukraińskim centrum fizycznego zdrowia ludności,  obwodowym urzędem fizycznej kultury i sportu    25-27 października 2012 roku organizuje ІV Międzynarodową konferencję naukowo-praktyczną «Aktualne problemy rozwoju sportu dla wszystkich: doświadczenie, osiągnięcia, tendencje». Więcej informacji na temat konferencji: pobierz.
 

Fundusze na dofinansowanie działań o charakterze innowacyjnym

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Innowacyjny Uniwersytet Rzeszowski" realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR jako część projektu MNiSW "Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” pojawiły się dodatkowe fundusze na dofinansowanie działań o charakterze innowacyjnym.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie
http://www.uctt.rzeszow.pl/dofinansowanie.php
Bardzo proszę o przekazanie niniejszej informacji osobom wykonującym prace doktorskie, habilitacyjne oraz innym pracownikom naukowym Wydziału wykonującym prace o charakterze badawczo-rozwojowym a także innym osobom, które mogą być zainteresowane dofinansowaniem ich prac.
Z poważaniem
Dyr. UCTT UR
prof. dr hab. inż. M. Korzyński
 

Wizyty studyjne w ramach projektu Podkarpacka Nauka Dla Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,
W ramach projektu PODKARPACKA NAUKA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI planowane są jeszcze dwie wizyty studyjne. Najbliższa wizyta planowana jest do Warszawy w dniach 12-13 lipca 2012 roku. Podczas wizyty odwiedzimy instytucje wspierające działalność badawczo – rozwojową, transfer technologii oraz szeroko rozumianą współprace biznes – nauka. Serdecznie zachęcam do udziału osoby z wszystkich grup.
Proszę o informację zwrotną, czy są Państwo zainteresowani udziałem w wizycie studyjnej w terminie 12-13 lipca 2012 roku.
W razie pytań proszę o kontakt mailowy na adres
kjarosz@rarr.rzeszow.pl lub telefonicznie 017 8676214
Szczegółowy program wizyty zostanie przesłany początkiem lipca.
Pozdrawiam,
Katarzyna Jarosz
--------------------------------------------------------------------------
Centrum Organizacyjno -Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. 017 8676 214, fax 017 8676221
e-mail: kjarosz@rarr.rzeszow.pl
 

Wnioski w zakresie dużej infrastruktury badawczej

W oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 13.10.2010 roku w „sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebną badań naukowych lub prac rozwojowych” (Dz. U. Nr 200 poz. 1324;) proszę o składanie wniosków na rok 2013.
Wnioski w 3 egz. Należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia br do specjalisty ds. aparatury w dziale nauki/bud. A-1, p. 5.
Anna Turza
Sekretariat Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 

Rozstrzygnięcia konkursu dotacji celowej

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym* w WWF UR w roku 2012, Wydziałowa Komisja ds. Nauki pozytywnie oceniła wnioski następującym osobom:
1. mgr M. Gruszka
2. mgr K. Przednowek
3. mgr K. Greń
4. mgr J. Glińska
5. mgr J. Herbert
6. mgr M. Brożyna
7. mgr J. Piech
8. dr P. Żegleń
9. mgr Ł. Godek
10. mgr K. Przednowek
11. mgr B. Prukop
12. mgr E. Nizioł
*w oparciu o Regulamin podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zatwierdzony prze Radę Wydziału dnia 15.12.2011 r.
Decyzje o wynikach rozpatrzonych wniosków wydawane są w sekretariacie Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą przy ul. Towarnickiego 3, p. 17b.
 

Wzór opisu przedmiotu (sylabus)

W dziale Dla wykładowcy - Pliki do pobrania publikujemy zarządzenie nr 4/2012 Rektora UR z dnia 20.01.2012r.
w sprawie: wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Pobierz >>>.
 

Konkurs na projekty badawcze młodych naukowców

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego ogłasza konkurs na projekty badawcze młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na WWF UR.
Zasady konkursu wraz wymaganymi wzorami załączone są w regulaminie WWF UR.
1. Wnioski winny być złożone zgodnie z załączonym wzorem zawartym w regulaminie.
2. Wnioski należy składać w  sekretariacie Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (pokój 17b) w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2012 r., (załącznik nr 1).
3. Wnioski będą oceniane przez Komisję zgodnie z załączonym w regulaminie kwestionariuszem oceny. Po rozstrzygnięciu konkursu w terminie do 7 dni (do końca kwietnia) wnioskodawcy otrzymają decyzję.
4. Raport z realizacji projektu należy złożyć do 31 grudnia  2012 r. w  sekretariacie Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (załącznik nr 4).
Blizsze informacje:
Anna Turza, Sekretariat Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów,
wfnauka@univ.rzeszow.pl, tel. 17/872-1844

 
Wyświetlanie wyników 41-50 (z 61)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)