UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla wykładowcy > Informacje dla pracowników

Informacje dla pracowników


Dezyderaty zajęć w semestrze zimowym 2013/2014

Dezyderaty zajęć w semestrze zimowym 2013/2014 dla studentów dziennych kierunków: Turystyka i Rekreacja i Wychowanie Fizyczne oraz dla grup "Europejczyk" prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 21.08.2013 r. na adres mailowy: harmonogramywwf@wp.pl. Informacje prosimy wysyłać według szablonu, który znajduje się w załączniku. Po przekroczeniu wskazanego terminu zajęcia będą przydzielane bez uwzględniania preferencji prowadzącego.
Wszystkie sprawy związane z harmonogramami dla studiów dziennych prosimy o przesłanie na w/w adres mailowy.
 

Zaproszenie do rejestracji w ogólnopolskiej bazie badań i potrzeb badawczych przedsiębiorstw

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych oraz przedsiębiorców współpracujacych z Państwem do rejestracji w Bazie badań i potrzeb badawczych przedsiębiorstwdostępnej pod adresem:www.baza.badaniairozwoj.eu.
 

Wprowadzenie regulaminu antyplagiatowego na UR

Sekcja Jakości Kształcenia informuje o podpisaniu przez JM Rektora Zarządzenia nr 80/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013. Akt prawny będzie on dostępny na stronie internetowej UR w zakładce akty prawne.
 

Szkolenie dla promotorów prac z zakresu obsługi systemu antyplagiatowego

Szkolenie dla promotorów prac z zakresu obsługi systemu antyplagiatowego odbędzie się 27 maja w godz. 13.00-16.00 w Małej Auli Budynku Głównego przy ulicy Rejtana 16c. Promotorzy proszeni są o kontakt z p. Krystyną Swider (sekretariat, ul. Towarnickiego) w celu potwierdzenia udziału  i przekazaniu adresu e-mail, na który zostanie przesłany kod dostępu do systemu oraz bliższe informacje.

 

Do członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego o/Rzeszów

Polskie Towarzystwo Antropologiczne z oddziałem w Rzeszowie zaprasza do uczestnictwa w roku 2015 w XLV konferencji Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Szczegóły zamieszczone są  w komunikacie załączonym poniżej.
 

Poparcie dla wdrożenia programu typu Multisport karta firmy Benefit Systems na UR

Informuję, że każdy kto chciał by wyrazić swoje poparcie dla pomysłu wprowadzenia na Uniwersytecie Rzeszowskim, jednego z programów świadczeń na rzecz pracowników (takich jak Karta MultiSport firmy Benefit Systems, program Fit Profit firmy VanityStyle lub abonament Multikarnet programu OKSystem) może wpisać się na listę poparcia.
 

Komunikat Działu Spraw Osobowych (Ważne. Dla pracowników)

Od dnia 1 stycznia 2013 prawo do swiadczeń opieki zdrowotnej potwierdzane jest elektronicznie poprzez system eWUŚ na podstawie okazanego dowodu osobistego (paszportu).
 

Do kierowników katedr i zakładów

Przypominamy, że jak każdego roku można zgłaszać wnioski o odznaczenia państwowe dla pracowników naszego Wydziału. Sprawa jest pilna, ewentualne wnioski prosimy dostarczyć do 05 lutego 2013. Kryteria dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/ordery-i-odznaczenia/
 

W imieniu Kolegium Dziekańskiego
dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski


 

Szkolenie dla pracowników z jednostek sektora badawczo rozwojowego

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu pn. Ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych w ramach projektu Kreatorzy innowacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i  nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu BR i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.


 

Informacja dla opiekunów Studenckich Kół Naukowych na Wydziale WF

Istnieje możliwość złożenia do Działu Nauki UR stosownych dokumentów na dofinansowania do działalności Studenckich Kół Naukowych. Szczegóły w załączniku (Studenckie Koło Naukowe - Regulamin.docx). Ostateczny czas składania ww. dokumentów upływa 31.01.2013 roku.
 
Wyświetlanie wyników 31-40 (z 67)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl