UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla wykładowcy > Informacje dla pracowników

Informacje dla pracowników


Komunikat Działu Spraw Osobowych (Ważne. Dla pracowników)

Od dnia 1 stycznia 2013 prawo do swiadczeń opieki zdrowotnej potwierdzane jest elektronicznie poprzez system eWUŚ na podstawie okazanego dowodu osobistego (paszportu).
 

Do kierowników katedr i zakładów

Przypominamy, że jak każdego roku można zgłaszać wnioski o odznaczenia państwowe dla pracowników naszego Wydziału. Sprawa jest pilna, ewentualne wnioski prosimy dostarczyć do 05 lutego 2013. Kryteria dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/ordery-i-odznaczenia/
 

W imieniu Kolegium Dziekańskiego
dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski


 

Szkolenie dla pracowników z jednostek sektora badawczo rozwojowego

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu pn. Ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych w ramach projektu Kreatorzy innowacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i  nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu BR i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.


 

Informacja dla opiekunów Studenckich Kół Naukowych na Wydziale WF

Istnieje możliwość złożenia do Działu Nauki UR stosownych dokumentów na dofinansowania do działalności Studenckich Kół Naukowych. Szczegóły w załączniku (Studenckie Koło Naukowe - Regulamin.docx). Ostateczny czas składania ww. dokumentów upływa 31.01.2013 roku.
 

Prosimy o podpisywanie nowego wzoru przydziału czynności

Prosimy o zgłoszenie się do dnia 18.01.2013 (pok. 15 lub 25, ul. Towarnickiego 3) w celu sprawdzenia i podpisania przydziału czynności na rok akademicki 2012/13 (nowa wersja formularza).
 

Sprawozdania z działalności naukowej za rok 2012

W związku z obowiązkiem sporządzenia przez Wydział WF sprawozdań z działalności naukowej (potencjał badawczy) za rok 2012, oceny parametrycznej za rok 2012 oraz zbliżającym się terminem obligatoryjnym sporządzenia wniosku dotyczącego oceny jednostki naukowej zostają przesłane Państwu w załącznikach dokumenty (do pobrania z Działu Nauki)
 

Dezyderaty zajęć w semestrze letnim 2012/2013

Dezyderaty zajęć w semestrze letnim 2012/2013 dla studiów dziennych kierunki TiR i WF przyjmowane będą w terminie do 15.12.2012 tylko u opiekunów poszczególnych roczników. Informacje przekazujemy na szablonie dostarczonym przez administratora lub pobranym ze strony www. Po przekroczeniu wskazanego terminu zajęcia będą przydzielane bez uwzględnienia preferencji prowadzących.
dr Wojciech Bajorek.
 

Informacja w sprawie finansowania podręczników autorskich

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28.01.2010 roku, przypominam, iż koszty wydania habilitacji i prac na stopień profesorski oraz podręczników akademickich w oprawie miękkiej w całości mogą być pokrywane ze środków przeznaczonych na działalność Wydawnictwa UR. Szczegóły w Dziale Nauki.
 

Plan działań naukowych na lata 2013 i 2014

W Dziale Nauki publikujemy plan działań naukowych na lata 2013 i 2014.
 

Informacja dla kierowników Katedr, Zakładów, Studenckich KN

Szanowni Państwo,
Kierownicy Katedr, Samodzielnych Zakładów, Opiekunowie Studenckich Kół Naukowych.

Przypominam o złożeniu planów działań naukowych katedr i zakładów oraz studenckich kół naukowych do pokoju 17 B, Ul. Towarnickiego 3.
Do dnia 31.10.2012 plany zostały dostarczone tylko z: Katedry Nauk Przyrodniczych, Katedry Nauk Humanistyczno-Społecznych, Zakładu Metodologii i Informatyki.
Proszę o uzupełnienie tego do dnia 14.11.2012. Jeżeli dana jednostka tego nie zrobi, będzie to interpretowane jako brak aktywności naukowej.
Pismo w załączeniu.

Sekretariat Prodziekana Wydziału Wychowania Fizycznego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr inż. Agnieszka Pałys


 
Wyświetlanie wyników 31-40 (z 61)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)