UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla studenta > Ogłoszenia dziekanatu > Sesja egzaminacyjna letnia w roku akademickim 2018/2019

Sesja egzaminacyjna letnia w roku akademickim 2018/2019

Dodano: środa, 5 czerwca 2019
Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26.06.2018 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 oraz Regulaminem Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego (Uchwała nr 125/04/2017 Senatu UR), w roku akademickim 2018/2019: 
1. Sesja egzaminacyjna podstawowa odbywa się w terminie:  10.06-30.06.2019 r.,
2. Sesja egzaminacyjna poprawkowa odbywa się w terminie:  01.07-12.07.2019 r.
3. Student, który nie uzyskał zaliczenia z przedmiotów wymaganych planem studiów może, z wyjątkowo ważnych przyczyn – na pisemny wniosek – uzyskać zgodę dziekana na przedłużenie poprawkowej sesji egzaminacyjnej o  1  miesiąc, tj. od 02.09-do 30.09.2019 r. 
4. Egzaminy dyplomowe odbywają się:
• dla studiów I stopnia (licencjackich): do 06.07.2019 r. 
• dla studiów II stopnia (magisterskich): do 10.07.2019 r.
lub w miesiącu wrześniu:
• dla studiów I stopnia (licencjackich): od 09.09-30.09.2019 r. (do 13.09.2019 r. – studenci, którzy będą się „rekrutować” na studia II stopnia),
• dla studiów II stopnia (magisterskich):od 09.09-30.09.2019 r. 
5. Ważne: w miesiącu wrześniu do obrony mogą przystąpić wyłącznie studenci, którzy złożą wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej poprawkowej. 
6. Student, który do 30.09.2019 r złoży w dziekanacie pracę dyplomową wraz z  wymaganymi dokumentami i nie przystąpi do egzaminu dyplomowego, może złożyć wniosek do dziekana o przedłużenie tego terminu maksymalnie o 1 miesiąc. 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl