UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla studenta > Ogłoszenia dziekanatu > Uwaga - Studenci rozpoczynający naukę

Uwaga - Studenci rozpoczynający naukę

Dodano: czwartek, 28 września 2017
Osoba przyjęta na studia uiszcza opłatę za elektroniczną legitymację studencką do dnia 01-10-2017 r. w wysokości 17 zł. na indywidualny numer subkonta, który należy samodzielnie pobrać ze strony internetowej Wirtualnej Uczelni - https://wu.ur.edu.pl (wybierając na górze strony link Subkonto). UWAGA! NIE NALEŻY UISZCZAĆ W/W OPŁATY NA KONTO Z REKRUTACJI !!!
WAŻNE! Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na Wydziale Wych. Fizycznego UR, bądź posiadają lub posiadali legitymację wystawioną przez inny wydział UR (tzn. aktualnie są lub byli studentami innego kierunku) nie uiszczają opłaty za legitymację studencką. Osoby te muszą zgłosić się w Dziekanacie w celu przedłużenia ważności posiadanej legitymacji. 
W przypadku osób, które utraciły legitymację studencką wymagane jest dokonanie wpłaty za duplikat legitymacji studenckiej 
w wysokości 25,50 zł.
 
Wpłaty należy dokonywać na konto adresata: Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów. W tytule wpłaty należy wpisać za co jest ona dokonana oraz rok i kierunek studiów.
Po odbiór legitymacji studenckiej należy zgłosić się do Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego przy ul. Towarnickiego 3 wraz z dowodem wpłaty.
Osoby dokonujące przelewu z konta należącego do innej osoby, muszą dopisać w tytule wpłaty za kogo dokonywana jest ta wpłata. Wpłata musi być dokonana tylko na imienne subkonto przypisane do danego studenta. Bezwzględnie nie można dokonywać wpłat we własnym imieniu na subkonto należące do innego studenta!!!
 
WAŻNE! Osoby przyjęte na studia, proszone są o zgłaszanie się do Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego przy ul. Towarnickiego 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2017 r., w celu odbioru legitymacji studenckiej (niezbędnej w procesie edukacji), podpisania Umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz podpisania ślubowania. Zgodnie z § 39 Regulaminu Studiów UR niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem 
z listy studentów.
 
WAŻNE! Osoby, które zostały przyjęte na kilka kierunków studiów, a podejmują studia tylko na jednym z nich muszą niezwłocznie zgłosić pisemną rezygnację w Dziekanacie tego kierunku, z którego rezygnują.
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)