UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla studenta > Ogłoszenia dziekanatu

Ogłoszenia Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego


Godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie)

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2015 r. ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 

Studenci/doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń

Uwaga studenci/doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej.
Należy zweryfikować swój numer konta w systemie wirtualna uczelnia następująco:

 

Dzień 17.10.2015 wolny od zajęć na studiach niestacjonarnych

W związku z uroczystościami pogrzebowymi prof. zw. dr. hab. Kazimierza Obodyńskiego Dziekan Wydziału WF ustala dzień 17 października 2015 (sobota) wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich roczników studiów niestacjonarnych. 
 

Informacja dla osób przyjętych na 1 rok studiów

Szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2015/2016 znajdziecie Państwo w zakładce DLA STUDENTA. Dotyczy to planów zajęć na poszczególnych kierunkach i latach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz organizacji roku akademickiego. Zajęcia dydaktyczne dla wszystkich roczników rozpoczynają się 1 października 2015.
 

Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentow I roku studiów

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego przysługują studentom stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.
 

Zmiana indywidualnych rachunków wirtualnych

Informujemy, że w systemie dziekanatowym nastąpiła zmiana indywidualnych rachunków wirtualnych - numerów kont bankowych, na które należy wpłacać wszelkie należności wobec Uczelni. 
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że ostatnie 11 znaków każdego indywidualnego rachunku to nr PESEL.
1. Studenci - którzy posiadają aktywowaną legitymację studencką - indywidualny numer rachunku mogą sprawdzić po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni - https://wu.ur.edu.pl  (z menu wybrać „Twoje dane finansowe” -> „Dane finansowe”)
2. Studenci - nieposiadający aktywnej legitymacji studenckiej (najczęściej studenci I roku) - mogą sprawdzić indywidualny numer rachunku na stronie Wirtualnej Uczelni - https://wu.ur.edu.pl (wybierając na górze strony link Subkonto)

 

I WF Lic. - zaliczenie z gimnastyki (grupy mgr K. Aftaruk)

Wpisy i zaliczenie poprawkowe z gimnastyki dla I WF Licencjat (grupy mgr Krzysztof Aftaruk) odbędzie się w dniu 10.09.2015, o godz. 13:00 (hala sportowa WWF, ul. Kasprowicza 1)
Filmy z obozu letniego Solina-Jawor 2015 dostępne pod adresem: 
http://1drv.ms/1Em43hJ
 

Dodatkowe punkty do Stypendium Rektora dla studentów szczególnie wyróżniających - tzw. punkty Dziekana

Zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów z dnia 1.10.2014 r., studenci Wydziału WF mogą złożyć wniosek o przyznawania dodatkowych punktów dla studentów szczególnie wyróżniających się poprzez swoją aktywność naukową, artystyczną i sportową  - tzw. "punkty dziekana". Wnioski należy składać w Sekretariacie Wydziału WF (pok. nr 15, ul. Towarnickiego) w terminie do 31.08.2015 r.

 

Składanie wniosków o świadczenie pomocy materialnej przez osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia, II stopnia

Obecnie wdrożony w uczelni system daje możliwość logowania w systemie wirtualna uczelnia jedynie studentom, którzy uzyskali z dniem immatrykulacji status studenta (na podstawie numeru albumu), natomiast osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia, II stopnia, na podstawie prawomocnej decyzji, mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w regulaminowym terminie (tj.14 dni od daty przyjęcia na studia) - przed uzyskaniem statusu studenta – tylko w wersji papierowej (zgodnie z §9 ust.1 Regulaminu)  wzory druków możliwe do pobrania na stronie:
http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2015 
W przypadku składania wniosku po dniu immatrykulacji studenci I roku mają obowiązek wypełnienia i złożenia wniosku elektronicznie.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać:
- o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych w Dziekanacie (dział socjalny), ul.Towarnickiego 3, pok.8, 
- o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w Dziale Kształcenia,  Al.mjr.W.Kopisto 2A, pok.106.

 

Ogłoszenie do studentów/doktorantów, którzy złożyli lub będą składać wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w systemie WIRTUALNA UCZELNIA

W związku z błędnymi danymi dotyczącymi numerów kont bankowych studentów / doktorantów należy zweryfikować swój numer konta w systemie wirtualna uczelnia następująco:
1. Zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA.
2. W zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni.
3. Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO – pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.
4. Po wydrukowaniu wniosku sprawdź jeszcze raz czy wydrukowane na wniosku konto bankowe jest prawidłowe.
5. Jeżeli złożyłeś już wniosek, a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !
6. PAMIĘTAJ! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane -  dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.
7. Uwaga! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność.

 
Wyświetlanie wyników 61-70 (z 118)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)