UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla studenta > Ogłoszenia dziekanatu

Ogłoszenia Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego


Pismo w sprawie naliczania opłat studentom

Pismo okólne REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 21.11.2012 w sprawie naliczania opłat studentom UR
1. Ze względu na uruchomienie automatycznego systemu przesyłu danych pomiędzy systemami EGERIA a SIMPLE, naliczanie wszelkich należności studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego tj. czesne, opłaty za powtarzanie semestru, opłaty za legitymacje
studenckie, opłaty za dyplomy itd. musi odbywać się w systemie EGERIA na bieżąco.
2. Wprowadza się zakaz przyjmowania opłat gotówką, wszelkie wpłaty muszą odbywać się poprzez konta wirtualne UR przydzielone danemu studentowi, a studentom studiów podyplomowych przez konto Wydziału.
3. Za uregulowane należności uważa się moment wpływu pieniędzy na konto UR. Wpłata na niewłaściwe konto nie jest uznawana za wpłatę dokonaną.
4. Zalecam bezwzględne stosowanie powyższych zasad.

Kopia pisma Rektora UR >>>
 

Informacja o decyzjach przyznania stypendium

Decyzje dotyczące przyznania stypendium socjalnego, socjalnego zwiększonego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg będą do odebrania w Dziale Socjalnym od 15 do 23 listopada 2012r w godzinach pracy dziekanatu.
Dla studentów studiów niestacjonarnych dziekanat będzie czynny w soboty: 17 i 24 listopada 2012r w godzinach od 9.00 – 13.00.
PILNE! Osoby, które nie dostarczyły numerów kont proszone są o niezwłoczne ich doręczenie.


 

Specjalności do wyboru na kierunku TiR oraz WF

TURYSTYKA I REKREACJA

1.W ramach programu studiów licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja,
studenci są zobligowani do wyboru specjalności:
Studia I-go stopnia
- Hotelarstwo i gastronomia
- Rekreacja ruchowa
- Zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym

2. W ramach programu studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja,
studenci są zobligowani do wyboru specjalności:
Studia II-go stopnia 
- Turystyka międzynarodowa
- Turystyka zdrowotna
- Turystyka biznesowa i kongresowa
- Hotelarstwo i gastronomia


WYCHOWANIE FIZYCZNE

W ramach programu studiów magisterskich na kierunku Wychowanie Fizyczne,
studenci są zobligowani do wyboru specjalności:
Studia II-go stopnia
- Instruktor wybranej dyscypliny sportowej (piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, boks, piłka ręczna, pływanie)
- Specjalizacja trenerska (trener II klasy)
- Edukacja zdrowotna
- Instruktor treningu osobistego


 

Studenci ubiegający się o pomoc - ważna informacja

UWAGA! Studenci ubiegający się o pomoc materialną powinni dołączyć do złożonych wniosków zaświadczenia uczącego się rodzeństwa (szkoły średnie i wyższe) oraz umowy najmu mieszkania w terminie do 11.10.2012r.

 

Terminy składania wniosków o stypendium 2012/2013

Dziekanat Socjalny przypomina o terminach obowiązujących przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego oraz miejsca w DS. na rok akademicki 2012/2013. Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie miejsca w DS. upływa w dniu 30 maja 2012, natomiast stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych - 15 czerwca 2012.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe należy złożyć niezwłocznie po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej.

W związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dokumentacji wymaganej do składanego wniosku należy zapoznać się z treścią znowelizowanego Regulaminu Pomocy Materialnej zamieszczonego na stronie:
http://www.univ.rzeszow.pl/studenci/dzial-spraw-studenckch/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentów

Wniosek i niezbędne załączniki można pobrać ze strony:
http://www.univ.rzeszow.pl/studenci/dzial-spraw-studenckch/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow
 

Opłaty za studia niestacjonarne w roku ak. 2011/12

Na podstawie § 2 Uchwały nr 311/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat  za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów istnieją następujące formy wnoszenia opłat za kształcenie na studiach:

1) w formie jednorazowej opłaty rocznej do 15 października (3000,00 zł),
2) w formie jednorazowej opłaty semestralnej płatnej do: 15 października (1500,00 zł) za semestr zimowy, do 15 marca (1500,00 zł) za semestr letni,
3) w formie czterech rat (po 750,00 zł) w terminach:
- I rata do 15 października,
- II rata do  15 grudnia,
- III rata do 15 marca,
- IV rata do 15 maja.

Prosimy o niezwłocznych kontakt z Dziekanatem WWF UR w celu podpisania oświadczenia o wybierze formy i terminów wnoszenia opłat za kształcenie.


 

Opłata za studia niestacjonarne - subkonta

Studenci studiów niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2011/2012

Uprzejmie informujemy, że numer subkonta, na które należy uiścić opłatę za studia należy pobrać ze strony internetowej: www.egeria.univ.rzeszow.pl wpisując w:
I okienku – nr PESEL
II okienku – 7 pierwszych znaków nr dowodu osobistego

Następnie należy wejść w zakładkę Rachunki bankowe gdzie pojawią się dwa nr subkont.
Opłatę za studia należy wpłacić na nr subkonta oznaczonego jako „Wpłaty czesne”
Opłatę za legitymację i indeks należy wpłacić na nr subkonta oznaczonego jako „Wpłaty inne”


 
Wyświetlanie wyników 111-117 (z 117)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 >  >|
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)