UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla studenta > Ogłoszenia dziekanatu

Ogłoszenia Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego


Terminy obron prac licencjackich i magisterskich

Dziekanat informuje, że zostały ustalone następujące terminy obron:
termin obron prac licencjackich: 15.06 - 11.07.2013 - studia I stopnia
termin obron prac magisterskich: 15.06 - 15.07.2013 - studia II stopnia
 

Terminy obowiązujące przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium

OGŁOSZENIE !
Dziekanat socjalny przypomina o terminach obowiązujących przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium socjalnego,  specjalnego oraz  miejsca w Domach Studenta UR  na  rok akademicki 2013/2014. Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie miejsca w DS upływa w dniu 07czerwca  2013 r., natomiast stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych - 15 czerwca 2013r. Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe należy złożyć po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej.
Wniosek i niezbędne załączniki można pobrać ze strony internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego:
http://www.univ.rzeszow.pl (zakładki -> Studenci i doktoranci - Dział Spraw Studenckich - Pomoc materialna - Stypendia dla studentów - Załączniki do regulaminu)
 

Obowiązkowe seminaria dyplomowe

Przypominamy, że obecność studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na seminarium dyplomowym jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności zostaną wyciągnięte konsekwencje w ramach regulaminu studiów.
Prodziekan ds. Dydaktycznych, dr  Wojciech BAJOREK.
 
 

Studia i praktyka za granicą w roku akademickim 2013/2014

Dział Współpracy z Zagranicą zaprasza na studia i praktykę za granicą w roku akademickim 2013/2014 w ramach programu: "Uczenie się przez całe życie ERASMUS"
Kwestionariusz oraz wszelkie informacje dostępne są:
http://www.univ.rzeszow.pl/stypendia/erasmus/
• lub w Dziale Współpracy z Zagranicą UR, Al. Rejtana 16 C, pok. 26, tel. 872 10 71
 

Wyjazdy w ramach programu ERASMUS - spotkanie dla studentów WWF

Zapraszamy studentów Wydziału Wychowania Fizycznego UR na spotkanie dotyczące studiów i praktyk za granicą w roku akademicim 2013/2014 w ramach programu Uczenie Się Przez Całe Życie ERASMUS. Spotkanie odbędzie się 14.03.2013 r. o godz. 12:15 w Auli Wydziału Wychowania Fizycznego UR, przy ul. Cichej 2a.
 

Praktyki zawodowe w Grecji 2013 z Summer Team

Praktyki zawodowe w Grecji dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja – Lato 2013 - spotkania z przedstawicielami firmy Summer Team.
 

Praktyki zawodowe w Grecji 2013 z The Tree Travel

Firma The Tree Travel serdecznie zaprasza na prezentację programu praktyk studenckich w Grecji, o nazwie „OLYMP”, która odbędzie się  27 lutego 2013, o godzinie 15:00, w sali nr 336, Wydział Socjologiczno – Historyczny, al. Rejtana 16c, Budynek A1.
 

Ostatni dzień składania indeksów w dziekanacie

Prorektor ds Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech Walat przypomina, że ostatni dzień sesji poprawkowej czyli 17.02.2013r. jest ostatnim dniem składania indeksów w dziekanacie, niezbędnym do zaliczenia semestru zimowego, ewentualnie podjęcia decyzji o udzieleniu egzaminu komisyjnego, wpisu warunkowego na następny  semestr, powtórzenia semestru lub podjęcia innych czynności prawnych wynikających z Regulaminu studiów.
 

Nieprawidłowe opisywanie przelewów za czesne

W związku z nieprawidłowo opisywanymi przelewami dokonywanymi przez studentów lub osoby wpłacające należności od studentów, Uniwersytet Rzeszowski prosi o podanie w tytule przelewu następujących danych:

1. Imię i nazwisko studenta, którego wpłata dotyczy (w przypadku dokonywania wpłaty przez osobę trzecią)
2. Kierunek studiów,
3. Rodzaj wpłaty tj. czesne, powtarzanie, praktyka, indeks, legitymacja, dyplom, odsetki,
4. Okres jakiego dotyczy wpłata tzn. semestr i rok akademicki.

Przykład:
Matematyka/czesne/sem.II-2012-2013/
lub 
Jan Kowalski/Matematyka/sem.II-2012-2013/

Jednocześnie informujemy, iż wpłaty, które nie będą zawierały wymaganych informacji zostaną przekazane do wyjaśnienia, co opóźni ich ewidencję.


 

Wydawanie decyzji zmieniających przyznane świadczenia socjalne

W związku z wydawaniem decyzji zmieniających przyznane świadczenia socjalne dziekanat socjalny będzie czynny w soboty: 19.01.2013 i 26.01.2013 w godzinach 9.00-13.00.
 
Wyświetlanie wyników 101-110 (z 118)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)