UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla studenta > Ogłoszenia dziekanatu

Ogłoszenia Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego


Praktyki zawodowe w Grecji 2013 z Summer Team

Praktyki zawodowe w Grecji dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja – Lato 2013 - spotkania z przedstawicielami firmy Summer Team.
 

Praktyki zawodowe w Grecji 2013 z The Tree Travel

Firma The Tree Travel serdecznie zaprasza na prezentację programu praktyk studenckich w Grecji, o nazwie „OLYMP”, która odbędzie się  27 lutego 2013, o godzinie 15:00, w sali nr 336, Wydział Socjologiczno – Historyczny, al. Rejtana 16c, Budynek A1.
 

Ostatni dzień składania indeksów w dziekanacie

Prorektor ds Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech Walat przypomina, że ostatni dzień sesji poprawkowej czyli 17.02.2013r. jest ostatnim dniem składania indeksów w dziekanacie, niezbędnym do zaliczenia semestru zimowego, ewentualnie podjęcia decyzji o udzieleniu egzaminu komisyjnego, wpisu warunkowego na następny  semestr, powtórzenia semestru lub podjęcia innych czynności prawnych wynikających z Regulaminu studiów.
 

Nieprawidłowe opisywanie przelewów za czesne

W związku z nieprawidłowo opisywanymi przelewami dokonywanymi przez studentów lub osoby wpłacające należności od studentów, Uniwersytet Rzeszowski prosi o podanie w tytule przelewu następujących danych:

1. Imię i nazwisko studenta, którego wpłata dotyczy (w przypadku dokonywania wpłaty przez osobę trzecią)
2. Kierunek studiów,
3. Rodzaj wpłaty tj. czesne, powtarzanie, praktyka, indeks, legitymacja, dyplom, odsetki,
4. Okres jakiego dotyczy wpłata tzn. semestr i rok akademicki.

Przykład:
Matematyka/czesne/sem.II-2012-2013/
lub 
Jan Kowalski/Matematyka/sem.II-2012-2013/

Jednocześnie informujemy, iż wpłaty, które nie będą zawierały wymaganych informacji zostaną przekazane do wyjaśnienia, co opóźni ich ewidencję.


 

Wydawanie decyzji zmieniających przyznane świadczenia socjalne

W związku z wydawaniem decyzji zmieniających przyznane świadczenia socjalne dziekanat socjalny będzie czynny w soboty: 19.01.2013 i 26.01.2013 w godzinach 9.00-13.00.
 

Zmiany dotyczące pomocy materialnej studentów UR

ZARZĄDZENIA nr 189 oraz 190 /2012 REKTORA UR z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające zasady przyznawania i wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypednium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosparwnych w roku akademickim 2012/2013.

http://univ.rzeszow.pl/studenci/dzial-spraw-studenckch/pomoc-materialna/aktualnosci
 

Pismo w sprawie naliczania opłat studentom

Pismo okólne REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 21.11.2012 w sprawie naliczania opłat studentom UR
1. Ze względu na uruchomienie automatycznego systemu przesyłu danych pomiędzy systemami EGERIA a SIMPLE, naliczanie wszelkich należności studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego tj. czesne, opłaty za powtarzanie semestru, opłaty za legitymacje
studenckie, opłaty za dyplomy itd. musi odbywać się w systemie EGERIA na bieżąco.
2. Wprowadza się zakaz przyjmowania opłat gotówką, wszelkie wpłaty muszą odbywać się poprzez konta wirtualne UR przydzielone danemu studentowi, a studentom studiów podyplomowych przez konto Wydziału.
3. Za uregulowane należności uważa się moment wpływu pieniędzy na konto UR. Wpłata na niewłaściwe konto nie jest uznawana za wpłatę dokonaną.
4. Zalecam bezwzględne stosowanie powyższych zasad.

Kopia pisma Rektora UR >>>
 

Informacja o decyzjach przyznania stypendium

Decyzje dotyczące przyznania stypendium socjalnego, socjalnego zwiększonego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg będą do odebrania w Dziale Socjalnym od 15 do 23 listopada 2012r w godzinach pracy dziekanatu.
Dla studentów studiów niestacjonarnych dziekanat będzie czynny w soboty: 17 i 24 listopada 2012r w godzinach od 9.00 – 13.00.
PILNE! Osoby, które nie dostarczyły numerów kont proszone są o niezwłoczne ich doręczenie.


 

Specjalności do wyboru na kierunku TiR oraz WF

TURYSTYKA I REKREACJA

1.W ramach programu studiów licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja,
studenci są zobligowani do wyboru specjalności:
Studia I-go stopnia
- Hotelarstwo i gastronomia
- Rekreacja ruchowa
- Zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym

2. W ramach programu studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja,
studenci są zobligowani do wyboru specjalności:
Studia II-go stopnia 
- Turystyka międzynarodowa
- Turystyka zdrowotna
- Turystyka biznesowa i kongresowa
- Hotelarstwo i gastronomia


WYCHOWANIE FIZYCZNE

W ramach programu studiów magisterskich na kierunku Wychowanie Fizyczne,
studenci są zobligowani do wyboru specjalności:
Studia II-go stopnia
- Instruktor wybranej dyscypliny sportowej (piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, boks, piłka ręczna, pływanie)
- Specjalizacja trenerska (trener II klasy)
- Edukacja zdrowotna
- Instruktor treningu osobistego


 

Studenci ubiegający się o pomoc - ważna informacja

UWAGA! Studenci ubiegający się o pomoc materialną powinni dołączyć do złożonych wniosków zaświadczenia uczącego się rodzeństwa (szkoły średnie i wyższe) oraz umowy najmu mieszkania w terminie do 11.10.2012r.

 
Wyświetlanie wyników 91-100 (z 103)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)