UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla studenta > Ogłoszenia dziekanatu

Ogłoszenia Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego


Studenci ubiegający się o pomoc - ważna informacja

UWAGA! Studenci ubiegający się o pomoc materialną powinni dołączyć do złożonych wniosków zaświadczenia uczącego się rodzeństwa (szkoły średnie i wyższe) oraz umowy najmu mieszkania w terminie do 11.10.2012r.

 

Terminy składania wniosków o stypendium 2012/2013

Dziekanat Socjalny przypomina o terminach obowiązujących przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego oraz miejsca w DS. na rok akademicki 2012/2013. Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie miejsca w DS. upływa w dniu 30 maja 2012, natomiast stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych - 15 czerwca 2012.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe należy złożyć niezwłocznie po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej.

W związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dokumentacji wymaganej do składanego wniosku należy zapoznać się z treścią znowelizowanego Regulaminu Pomocy Materialnej zamieszczonego na stronie:
http://www.univ.rzeszow.pl/studenci/dzial-spraw-studenckch/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentów

Wniosek i niezbędne załączniki można pobrać ze strony:
http://www.univ.rzeszow.pl/studenci/dzial-spraw-studenckch/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow
 

Opłaty za studia niestacjonarne w roku ak. 2011/12

Na podstawie § 2 Uchwały nr 311/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat  za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów istnieją następujące formy wnoszenia opłat za kształcenie na studiach:

1) w formie jednorazowej opłaty rocznej do 15 października (3000,00 zł),
2) w formie jednorazowej opłaty semestralnej płatnej do: 15 października (1500,00 zł) za semestr zimowy, do 15 marca (1500,00 zł) za semestr letni,
3) w formie czterech rat (po 750,00 zł) w terminach:
- I rata do 15 października,
- II rata do  15 grudnia,
- III rata do 15 marca,
- IV rata do 15 maja.

Prosimy o niezwłocznych kontakt z Dziekanatem WWF UR w celu podpisania oświadczenia o wybierze formy i terminów wnoszenia opłat za kształcenie.


 

Opłata za studia niestacjonarne - subkonta

Studenci studiów niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2011/2012

Uprzejmie informujemy, że numer subkonta, na które należy uiścić opłatę za studia należy pobrać ze strony internetowej: www.egeria.univ.rzeszow.pl wpisując w:
I okienku – nr PESEL
II okienku – 7 pierwszych znaków nr dowodu osobistego

Następnie należy wejść w zakładkę Rachunki bankowe gdzie pojawią się dwa nr subkont.
Opłatę za studia należy wpłacić na nr subkonta oznaczonego jako „Wpłaty czesne”
Opłatę za legitymację i indeks należy wpłacić na nr subkonta oznaczonego jako „Wpłaty inne”


 
Wyświetlanie wyników 91-94 (z 94)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 >  >|
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)