UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla studenta > Ogłoszenia dziekanatu

Ogłoszenia Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego


Pływanie z metodyką

W dniu 17.02.2020r. o godz. 9:30 na Pływalni ROSIR, odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Pływanie z metodyką”. Dotyczy to wszystkich roczników Wychowania Fizycznego oraz Turystyki i Rekreacji na I i II stopniu.
 

Godziny rektorskie

Godziny rektorskie
03.01.2020

W dniu 07 stycznia 2020 r. do godz. 10.00 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych  I i II stopnia oraz studentów studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich.
 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego

Informujemy, że od 16 grudnia 2019 r. istnieje możliwość składania wniosków o STYPENDIUM SOCJALNE na SEMESTR LETNI w roku akademickim 2019/2020.

 

Ogłoszenie w sprawie odbioru decyzji Komisji Stypendialnej

Ogłoszenie dla studentów Kolegium Nauk Medycznych w sprawie odbioru decyzji Komisji Stypendialnej UR – stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

 

Rekrutacja na program  MOST

W związku z rekrutacją na program  MOST od 31.10.2019 r. do 30.11. 2019 publikujemy link do postu otwierającego rekrutację.

 

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2015 Rektora UR z dnia 28.09.2015., każdy student I roku zobowiązany jest do odbycia szkolenia bibliotecznego online w czasie trwania pierwszego semestru i dostarczenia do Dziekanatu Kolegium NM UR, ul. Towarnickiego 3, certyfikatu poświadczającego odbycie tego szkolenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2020 r.
 

Ogłoszenie w sprawie odbioru decyzji Komisji Stypendialnej

Komisja Stypendialna UR informuje, że w dniu 5.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendium SOCJALNEGO, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMÓG złożone w terminie porządkowym określonym w Regulaminie świadczeń dla studentów  UR
 

 

12 listopada - godziny wolne od zajęć dydaktycznych

W dniu 12 listopada 2019 r. do godz. 10:00 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych  I i II stopnia oraz studentów studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich.
 

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

Na wniosek Samorządu Studenckiego w związku z „Otrzęsinami Kolegium Nauk Medycznych” ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) od godz. 15:00 w dniu 7.11.2019 r. do godz. 12.00 w dniu 8.11.2019 r. dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich
 

Erasmus + na rok akademicki 2019/2020

Dodatkowa rekrutacja studentów na wyjazd na studia i praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020.

 
Wyświetlanie wyników 1-10 (z 132)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl