UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla kandydata > Rekrutacja > Informacja dla przyjętych

drukuj strone
zapisz jako pdf
Informacja dla osób przyjętych na studia

 

Informacja dla studentów
rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020
dotycząca opłaty za legitymację studencką
 
Osoba przyjęta na studia uiszcza opłatę za elektroniczną legitymację studencką do dnia 01-10-2019 r. w wysokości 22 zł. na indywidualny numer subkonta, który należy samodzielnie pobrać ze strony internetowej Wirtualnej Uczelni - https://wu.ur.edu.pl (wybierając na górze strony link Subkonto).
UWAGA! NIE NALEŻY UISZCZAĆ W/W OPŁATY NA KONTO Z REKRUTACJI !!!

 
WAŻNE!
Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na Wydziale Wych. Fizycznego UR, bądź posiadają lub posiadali legitymację wystawioną przez inny wydział UR (tzn. aktualnie są lub byli studentami innego kierunku) nie uiszczają opłaty za legitymację studencką. Osoby te muszą zgłosić się w Dziekanacie w celu przedłużenia ważności posiadanej legitymacji. 
W przypadku osób, które utraciły legitymację studencką wymagane jest dokonanie wpłaty za duplikat legitymacji studenckiej w wysokości 33 zł.
 
Wpłaty należy dokonywać na konto adresata: Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów. W tytule wpłaty należy wpisać za co jest ona dokonana oraz rok i kierunek studiów. Po odbiór legitymacji studenckiej należy zgłosić się do Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego przy ul. Towarnickiego 3 wraz z dowodem wpłaty.
 
Osoby dokonujące przelewu z konta należącego do innej osoby, muszą dopisać w tytule wpłaty za kogo dokonywana jest ta wpłata. Wpłata musi być dokonana tylko na imienne subkonto przypisane do danego studenta. Bezwzględnie nie można dokonywać wpłat we własnym imieniu na subkonto należące do innego studenta!!!
 
WAŻNE!
Osoby przyjęte na studia, proszone są o niezwłoczne zgłaszanie się do Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego przy ul. Towarnickiego 3 w celu odbioru legitymacji studenckiej (niezbędnej w procesie edukacji), podpisania Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz podpisania ślubowania. 
Zgodnie z § 2 pkt 17 i § 42 pkt 1 Regulaminu Studiów na UR niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.
 
WAŻNE!
Osoby, które zostały przyjęte na kilka kierunków studiów, a podejmują studia tylko na jednym z nich muszą niezwłocznie zgłosić pisemną rezygnację w Dziekanacie tego kierunku, z którego rezygnują.


Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl