UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla kandydata > Program "Europejczyk"

drukuj strone
zapisz jako pdf
Program "Europejczyk"Program "Europejczyk"
został wprowadzony na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2005/2006 i jest on z powodzeniem realizowany do dnia dzisiejszego. Pierwszą grupę pilotażową stanowili studenci II roku WF w ilości 18 osób. Od roku akademickiego 2006/2007 kandydaci na studia na kierunku Wychowanie Fizycznego mają możliwość wyboru studiów w języku polskim lub angielskim, obecnie prowadzone są grupy anglojęzyczne na studiach licencjackich kierunków wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Wszystkie zajęcia, wykłady, ćwiczenia i zajęcia sportowe prowadzone są w języku angielskim, co daje swobodę w  późniejszym używaniu specjalistycznego języka. W programie studiów prowadzone są lektoraty z dwóch języków obcych.

W toku studiów studenci objęci Programem "Europejczyk" mają możliwość kontynuowania studiów podczas wyjazdu do wybranej uczelni za granicą w ramach unijnego programu "Erasmus" (The Lifelong Learning Programme) na podstawie umowy bilateralnej między uczelniami. Wizyta ta umożliwia studentom zdobywanie nowych doświadczeń oraz daje dodatkową możliwość praktycznej nauki języka obcego, a co za tym idzie rozszerza kompetencje przyszłego absolwenta na rynku pracy w kraju i za granicą. W ostatnim roku studiów piszą prace dyplomowe po polsku zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim regulaminem. Jedynym kryterium zakwalifikowania kandydata do grupy "Europejczyk" jest dobra znajomość języka angielskiego, zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wśród najważniejszych celów i założeń „Europejczyka” można wymienić działalność na rzecz integracji europejskiej specjalistów z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji.
* * * * *

Programme "European Class" is realized at the faculty of Physical Education of Rzeszow University. It was first created between 2005-2006 and has been successfully realized ever since. The first experimental group consisted of 18 students in the second year of Physical Education. Since then, every year we have more and more students. All classes, lectures as well as sport activities are taught in English by fully qualified teachers. We have also a great deal of interest from foreign students.

Students participating in the programme of "European Class" can continue their education abroad during students exchange in the framework of the European Programme "Erasmus" (The Lifelong Learning Programme). This is an excellent way of gaining new experience and skills and also a good way of learning foreign languages. The only criterion of participation in this programme of "European Class" is a good knowledge of English language.

Among the most important goals and objectives of "European Class" include activities towards European integration specialists from a range of physical culture and sport, and tourism and recreation.
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl