UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla kandydata > Trener / Instruktor > Trener personalny

drukuj strone
zapisz jako pdf
Trener personalny

Ankieta zgłoszeniowa na kurs Trenera personalnego: Ankieta on-line

Uczestnicy kursu:  absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych

Czas trwania: 145 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w systemie zjazdów weekendowych

Koszt kursu: 1 800 zł (możliwość płatności w czterech ratach)

Warunki naboru: Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami. Dokumenty można dostarczyć pocztą lub osobiście. 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim)
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu trenera personalnego (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy, lub medycyny pracy)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Termin rozpoczęcia: Planowany termin rozpoczęcia:  w momencie utworzenia grupy 15 os.

Uprawnienia:  Kurs przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach fitness, siłowniach, ośrodkach sportowo - rekreacyjnych, zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli), indywidualnej pracy z klientem w domu. Trener personalny uprawniony jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach treningów personalnych (indywidualnych) i pracy z małymi grupami. Absolwenci po ukończonym kursie i zdanym egzaminie otrzymują świadectwo ukończenia kursu (1x oryginał, 2x odpis) oraz dyplom trenera personalnego wydany przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dodatkowo absolwent otrzymuje certyfikat trenerski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu wydany przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego UR.

______________________________________________________

Kontakt:
Zespół Doskonalenia Kadr Wydziału Wychowania Fizycznegou
ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów
pokój 25 (II p.), czynne pn.-pt. od 8:00 do 15:00
tel. 17/872-18-69, e-mail: wwf.pdpl@wp.pl

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl