UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla kandydata > Trener / Instruktor > Instruktor fitness

drukuj strone
zapisz jako pdf
Instruktor fitness

 

Ankieta zgłoszeniowa na kurs instruktora rekreacji: | Ankieta on-line  |

Uczestnicy kursu:  absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych

Czas trwania: 96 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w systemie zjazdów weekendowych

Koszt kursu: 1.499 zł (możliwość płatności w trzech ratach)

Warunki naboru: Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami. Dokumenty można dostarczyć pocztą lub osobiście. Do udziału w kursie nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu - Część Ogólna Instruktora Rekreacji.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim)
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu instruktora fitness (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy, lub medycyny pracy)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Termin rozpoczęcia: Planowany termin rozpoczęcia:  w momencie utworzenia grupy 15 os.

Uprawnienia:  Kurs umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie instruktora fitness. Przygotowuje kursantów do pracy w klubach fitness, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego  (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwenci po ukończonym kursie i zdanym egzaminie otrzymują CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI oraz LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA FITNESS wydaną przez Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

______________________________________________________

Kontakt:
Zespół Doskonalenia Kadr Wydziału Wychowania Fizycznegou
ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów
pokój 25 (II p.), czynne pn.-pt. od 8:00 do 15:00
tel. 17/872-18-69, e-mail: wwf.pdpl@wp.pl

Program szkolenia Instruktorów fitness nie wymaga od uczestników ukończenia wcześniej części ogólnej instruktora rekreacji ruchowej. Blok przedmiotów z tego zakresu stanowi integralną całość kursu. Treści kształcenia w tym zakresie uwzględniają specyfikę danej specjalności, w tym przypadku fitness.

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl