UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla kandydata > Kierunki studiów > Wychowanie Fizyczne

drukuj strone
zapisz jako pdf
Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Sylwetka absolwenta Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę oraz umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, umożliwiające kompetentne oddziaływanie na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. 
Absolwent przygotowany będzie do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, a także do pracy w instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. 
Absolwent uzyska pełne przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia instruktorskie oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Studia drugiego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, umożliwiające zrozumienie i kierowanie edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, w tym zespołami ludzkimi, samokształceniem i działaniami innowacyjnymi oraz formułowaniem i rozwiązywaniem problemów badawczych. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych oraz dodatkowe kwalifikacje zgodnie z dokonanym wyborem według aktualnej oferty modułów specjalności. Uzyska kwalifikacje do pracy w instytucjach kultury fizycznej, w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, instytutach naukowo-badawczych, instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. 


 
 
 

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: wychowanie fizyczne
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl